Usvojen Konsolidovani izvještaj

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za prvi kvartal ove godine, prema kojem je ostvareno 441,6 miliona KM, što predstavlja 98 odsto u odnosu na plan.

Republika Srpska 07.06.2013 | 18:15
Usvojen Konsolidovani izvještaj
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za prvi kvartal ove godine, prema kojem je ostvareno 441,6 miliona KM, što predstavlja 98 odsto u odnosu na plan.Ukupni konsolidovani prihodi i primici od 1. januara do 31. marta iznosili su 474,6 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću. U saopštenju je precizirano da su ostvareni prihodi i primici od ukupno 32,9 miliona KM koji nisu planirani budžetom i oni koje su budžetski korisnici iskazali kao vlastite prihode. Budžetski rashodi i izdaci u ovom periodu bili su 423,1 miliona KM ili 88 odsto u odnosu na Operativni budžet za prva tri mjeseca 2013. godine, dok su ukupni konsolidovani rashodi i izdaci iznosili 452,7 miliona KM. Osim planiranih budžetskih izdataka, iskazani su rashodi i izdaci koji nisu servisirani iz redovnih budžetskih sredstava, kao i rashodi i odlivi koji su iskazani u knjigovodstvu određenog broja budžetskih korisnika koji posjeduju vlastite račune od 29,6 miliona KM. U saopštenju se navodi da je ino-dug u prvom kvartalu 2013. godine redovno servisiran, za šta je izdvojeno 36,8 miliona KM, a nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 73,2 miliona KM. Nastavljena je realizacija projekata iz Razvojnog programa Republike Srpske, te su po tom osnovu iz sredstava dobijenih privatizacijom Telekoma Republike Srpske izvršene isplate u iznosu od 3,9 miliona KM. Stanje novčanih sredstava na redovnim i namjenskim računima budžeta Republike Srpske na 31. mart iznosi 135,7 miliona KM. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, kojim se preciznije uređuje oblast izmirenja duga po osnovu opštih obaveza – unutrašnjeg duga, kojim se prenosi realan teret na budžet Republike Srpske.  

Komentari / 0

Ostavite komentar