Rast nekvalitetnih kredita

Nekvalitetni krediti u bankarskom sektoru RS u prvom tromjesečju ove godine povećani su za sedam procenata u odnosu na kraj prošle godine i iznose 685,8 miliona KM, pokazao je kvartalni izvještaj Agencije za bankarstvo RS.

Republika Srpska 07.06.2013 | 08:47
Rast nekvalitetnih kredita
Nekvalitetni krediti u bankarskom sektoru RS u prvom tromjesečju ove godine povećani su za sedam procenata u odnosu na kraj prošle godine i iznose 685,8 miliona KM, pokazao je kvartalni izvještaj Agencije za bankarstvo RS.U izvještaju se navodi da su krediti sa kašnjenjem u otplati povećali učešće u ukupno plasiranim kreditima sa 14,1 odsto iz 2012. godine na 14,85 odsto na kraju marta ove godine. Primjetno je da nekvalitetni krediti pravnih lica porasli po natprosječnoj stopi od 9,6 odsto i sa iznosom od 462,5 miliona KM čine 15,8 odsto u ukupnim kreditima pravnih lica. "Na nivo nekvalitetnih kredita pravnih lica značajno utiču nekvalitetni krediti plasirani za proizvodnju u iznosu od 160 miliona KM sa stopom rasta od 16 odsto i za trgovinu u iznosu od 137,4 miliona KM sa stopom pada od dva odsto u odnosu na kraj 2012. godine. Ove dvije grane čine 64 odsto od ukupno nekvalitetnih kredita pravnih lica", ističe se u izvještaju. Krediti građana s kašnjenjem u otplati povećani su u prvom kvartalu za dva odsto i iznose 223,4 miliona KM, čime učestvuju sa 13,2 odsto u ukupnim kreditima stanovništvu. Čak dvije trećine loših kredita fizičkih lica usmjerene su za opštu potrošnju i sa iznosom od 146,5 miliona KM približno su na nivou stanja sa kraja prethodne godine. "Nivo nekvalitetnih kredita zahtijeva dodatnu pažnju i oprez. Značajan faktor održavanja sigurnosti bankarskog sektora RS je kapitalno jačanje banaka", napominju u Agenciji za bankarstvo RS precizirajući da su dokapitalizaciju sprovele UniCredit banka Banjaluka u iznosu od 15 miliona KM i Pavlović International banka Bijeljina pet miliona KM. Banke iz RS su, inače, u prvom kvartalu ove godine povećale kreditnu aktivnost za dva odsto u poređenju sa krajem minule godine sa iznosom bruto kredita od 4,62 milijarde KM. Kvartalna dobit banaka u RS smanjena je, pak, za 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine, odnosno sa 16,2 na 12,2 miliona KM. Radovan Bajić, predsjednik Udruženja banaka BiH, objavljene rezultate bankarskog sektora ocijenio je ne tako lošim stanjem u uslovima koji vladaju u okruženju i Evropskoj uniji. On je kazao da je pozitivna stvar što je u uslovima krize došlo do i blagog rasta kreditne aktivnosti, iako je uglavnom produkovan povećanjem plasmana prema javnim preduzećima i institucijama od 10 odsto. Sa druge strane, ističe da je nivo nekvalitetnih kredita od 14,85 odsto sigurno zabrinjavajući, ali ne i alarmantan jer je na sličnom stepenu kao u zemljama regiona. "Banke su, uprkos svim poteškoćama, zadržale vitalnost i sposobnost da odgovore na zahtjeve klijenata", ocijenio je Bajić. U izvještaju Agencije za bankarstvo RS navodi se da je nivo depozita banaka, takođe, uvećan za dva procenta, odnosno za oko 96 miliona KM, i iznosi 4,45 milijardi KM. U prvom kvartalu godine štednja građana zadržava trend rasta i na kraju marta iznosi 1,526 milijardi KM sa stopom rasta od četiri procenta u odnosu na 2012.

Komentari / 0

Ostavite komentar