Krivična prijava protiv Jelene Trivan

Agencija za borbu protiv korupcije podnijela je Odjeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu krivične prijave protiv člana upravnog odbora JP "Elektoprivreda Srbije" Živojina Vuletića, direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu Žike Stojanovića i narodne poslanice Jelene Trivan.

Republika Srpska 06.06.2013 | 11:02
Krivična prijava protiv Jelene Trivan
Agencija za borbu protiv korupcije podnijela je Odjeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu krivične prijave protiv člana upravnog odbora JP "Elektoprivreda Srbije" Živojina Vuletića, direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu Žike Stojanovića i narodne poslanice Jelene Trivan.Kako je objavljeno na sajtu Agencije, to tijelo je u 2013. godini podnijelo krivične prijave protiv Vuletića 7. marta, Stojanovića 26. marta, a Trivan 22. maja, zbog osnovane sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u namjeri da prikrije podatke. Agencija je Republičkom javnom tužilaštvu podnijela i pet izvještaja zbog postojanja osnova sumnje da su drugi funkcioneri, čija je imovina bila predmet provjera, izvršili drugo krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonikom ili drugim propisima. U saopštenju je navedeno i da je od početka godine Agencija, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koji se odnose na registar funkcionera, registar imovine i prihoda funkcionera, kao i evidenciju javnih nabavki, pokrenula 197 postupaka. Izrečena je jedna mjera preporuke za razrešenje i 139 mjera upozorenja, a nadležnim prekršajnim sudovima podnijeto je 72 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Najveći broj, ukupno 69 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosi se na funkcionere koji nisu podnijeli izvještaj o imovini i prihodima u zakonom propisanom roku. Zbog neprenošenja upravljačkih prava Agencija je podnijela dva zahtjeva, dok je u jednom slučaju funkcioner propustio da u zakonom propisanom roku obavijesti to tijelo o učešću u postupku javne nabavke. Kako je navedeno, Agencija je izrekla sedam mjera upozorenja zbog neprenošenja upravljačkih prava za vrijeme vršenja javne funkcije u zakonom propisanom roku, dvije mjere upozorenja zbog neobavještavanja Agencije o učešću u postupku javne nabavke u zakonom propisanom roku i 17 mjera upozorenja odgovornom licu u organu u kome funkcioner vrši javnu funkciju zbog neobavještavanja Agencije u da je funkcioner stupio na funkciju, odnosno da mu je funkcija prestala. Agencija je izrekla i 103 mjere upozorenja zbog nepodnošenja izvještaja o imovini i prihodima po stupanju na javnu funkciju, 10 mjera upozorenja zbog nepodnošenja izvještaja o imovini i prihodima po prestanku javne funkcije i jednu mjeru preporuke za razrešenje zbog neprenošenja upravljačkih prava za vrijeme vršenja javne funkcije ni po izrečenoj mjeri upozorenja.

Komentari / 0

Ostavite komentar