Dragi: Države gube sve više suvereniteta

Predsjednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Dragi pozvao je članice evrozone da odrede desetogodišnje ciljeve u vezi sa funkcionisanjem monetarne unije i istakao da države treba da se odreknu dijela ovlaštenja ako zaista žele fiskalnu uniju.

Republika Srpska 04.05.2012 | 11:25
 Dragi: Države gube sve više suvereniteta
Predsjednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Dragi pozvao je članice evrozone da odrede desetogodišnje ciljeve u vezi sa funkcionisanjem monetarne unije i istakao da države treba da se odreknu dijela ovlaštenja ako zaista žele fiskalnu uniju. Dragi je na sastanku upravnog savjeta ECB u Barseloni rekao da ne postoji kontradikcija između podsticanja ekonomskog rasta i oštrih mjera štednje koje preduzima većina država evrozone. Italijanski bankar ocijenio je da vlade moraju da poštuju ograničene budžete dok provode reforme tržišta rada, jačaju konkurentnost i vrše rebalans radne snage u korist mladih ljudi. "Mogu da razumijem nezadovoljstvo siromašnih i mladih koji nemaju posao. To dobro razumijem. Odgovor koji možemo da damo kao tvorci politike je da sugerišemo ili primijenimo politiku za koju smo uvjereni da je ispravna", rekao je Dragi, a prenosi portal "EU obzerver". On je podržao pozive za jačanje resursa Evropske investicione banke i njihovo preusmjeravanje u siromašnija područja – što je ideja koju je predočio Fransoa Oland, favorit za pobjedu na predsjedničkim izborima u Francuskoj. "Najvažnije je da kolektivno definišemo put za evro. Kako vidimo sebe za deset godina? Da li želimo fiskalnu uniju? Moramo da prihvatimo izmještanje fiskalnog suvereniteta u neki oblik centralne uprave", rekao je predsjednik ECB. Dragi je naglasio da političari treba da se uzdrže od priče o automatskom plaćanju dugova siromašnih zemalja kao osnovne argumentacije, što je koncept koji najviše koristi njemačka Bundesbanka, koja teži što većoj samostalnosti. Agencija za kreditne rejtinge Fič objavila je izvještaj sa pet mogućih scenarija za budućnost evrozone, koji obuhvataju izlaz Grčke iz evrozone, kvazi-fiskalnu uniju, izlazak Njemačke i ostalih ključnih članica evrozone, formiranje "Sjedinjenih Država Evrope" i potpuni raspad monetarne zajednice. Fič u saopštenju navodi da je poptuni raspad evrozone najmanje vjerovatna opcija, imajući u vidu velike finansijske i političke posljedice. Aencija očekuje da će monetarna unija nastaviti da funkcioniše i složila se sa Dragijem da će države morati da se odredknu dijela svog nacionalnog fiskalnog suvereniteta. Fič navodi da je izlazak Grčke iz evrozone najvjerovatnija opcija.