Islamisti - teroristička prijetnja u BiH

Spoljni uticaji nasilne islamističke ekstremne ideologije i regionalne nacionalističke ekstremističke grupe u bivšoj Jugoslaviji predstavljaju izvor potencijalne terorističke prijetnje u BiH, smatra američki Stejt department.

Republika Srpska 31.05.2013 | 13:30
Islamisti - teroristička prijetnja u BiH
Spoljni uticaji nasilne islamističke ekstremne ideologije i regionalne nacionalističke ekstremističke grupe u bivšoj Jugoslaviji predstavljaju izvor potencijalne terorističke prijetnje u BiH, smatra američki Stejt department. U najnovijem izvještaju Stejt departmenta ističe se da je BiH povećala kapacitete za borbu protiv terorizma 2012. godine i ostala kooperativan partner o pitanju međunarodne borbe protiv terorizma. "Zajedničke specijalne snage BiH za borbu protiv terorizma rade na unapređenju koordinacije između glavnih bezbjednosnih i policijskih agencija da bi što bolje odgovorili na potencijalne prijetnje i reagovali na terorizam“, navodi se u izvještaju o terorizmu u svijetu. U tekstu se napominje da se specijalne snage suočavaju sa budžetskim problemima i sa iscjepkanim sektorom bezbjednosti i policije, što otežava koordinaciju različitih agencija. "Izazov u koordinaciji proizlazi prvenstveno iz preklapanja jurisdikcija, posebno u Sarajevu, gdje najmanje tri različite policijske snage imaju određenu ulogu u reagovanju na terorističke incidente: SIPA, policija BiH, kantonalna policija Sarajeva, kao i policija Federacije BIH“, navodi se u izvještaju. Sejt department podsjeća da je Ministarstvo bezbjednosti nakon napada na Američku ambasadu 28. oktobra 2011. formiralo radnu grupu koja treba da procijeni metode poboljšanja koordinacije policije i agencija bezbjednosti, zaduženih da odgovore na terorostičke incidente, ali ta grupa do danas nije dala konkretne rezultate. Bez obzira na to što zakoni daju Direkciji za koordinaciju policijskim tijelima /DCPB/, koja je zadužena za zaštitu diplomatskih i nekih javnih institucija i objekata, da koordiniše odgovore svih državnih policijskih agencija, ova organizacija i dalje nije dovoljno finansirana i nema adekvatnu podršku vlasti. "U praksi SIPA generalno preuzima vodeću poziciju u reagovanju na napade, a tužilaštvo ima ovlaštenja da istraži i procesuira djela terorizma. Ministarstvo bezbjednosti konsultuje se sa policijom i agencijama bezbjednosti na nivou države, entiteta, kantona i distrikta da bi procijenilo da li se može uvesti novi poboljšani zakonski okvir radi jačanja bezbjednosne saradnje u borbi protiv terorizma", navodi se u izvještaju. Krivični zakon BiH i srodne zakonske regulative u skladu su sa standardima UN i EU u vezi sa borbom protiv terorizma. Agencije bezbjednosti BiH redovno sarađuju sa američkim i evropskim kolegama u istragama u borbi protiv terorizma, navodi se u izvještaju i dodaje da je poboljšava regionalna saradnja na nivou policija i agencije bezbjednosti sa Hrvatskom i Srbijom. U tesktu se napominje da glavne vjerske zajednice u BiH - muslimanska, pravoslavna, katolička i jevrejska, rade zajedno putem Međureligijskog savjeta s ciljem promovisanja tolerancije i borbe protiv nasilnog ekstremizma unutar svojih redova. Stejt department podsjeća da je prošle godine u BiH procesuirano više slučajeva koji su u vezi sa terorizmom. Što se tiče Srbije, u izvještaju se ističe da vlasti nastavljaju da ulažu napore u borbi protiv međunarodnog terorizma, budno motreći na svaki pokušaj nasilnih ekstremista da uspostave prisustvo ili prođu kroz Srbiju. "Zabrinutost Srbije zbog transnacionalnog terorizma slična je kao i u drugim balkanskim zemljama, koje se nalaze na istorijskoj tranzitnoj ruti između Bliskog istoka i zapadne Evrope. Srpske vlasti su osjetljive na taj problem i budno motre na eventualne napore nasilnih ekstremista da uspostave prisustvo ili prođu kroz zemlju", piše u izvještaju Stejt departmenta. U tekstu se ističe da Srbija ulaže napore u borbi protiv međunarodnog terorizma i da u toj oblasti dobro sarađuje sa američkim i međunarodnim agencijama, te da prioritet za srpske vlasti treba da bude usklađivanje protokola vezanih za provođenje zakona sa evropskim standardima. U dijelu izvještaja posvećenom Kosmetu Stejt department navodi da, "zbog bezbjednosne i političke situacije na sjeveru Kosova, Priština ima ograničene mogućnosti da provodi vlast u tom području, za koje su zaduženi Kfor i Euleks".      

Komentari / 0

Ostavite komentar