Savjet ministara BiH ocjenjivao svoj rad

U prva tri mjeseca ove godine realizovana su 184 od ukupno 210 zaključaka koje je donio Savjet ministara BiH, ili 88 odsto, dok 26 nije realizovano – navodi se u informaciji o realizaciji zaključaka koju je danas razmotrio Savjet ministara BiH.

Republika Srpska 28.05.2013 | 17:25
Savjet ministara BiH ocjenjivao svoj rad
U prva tri mjeseca ove godine realizovana su 184 od ukupno 210 zaključaka koje je donio Savjet ministara BiH, ili 88 odsto, dok 26 nije realizovano – navodi se u informaciji o realizaciji zaključaka koju je danas razmotrio Savjet ministara BiH.Iz ove institucije saopšteno je da su zadužena ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizovale zaključke Savjeta ministara BiH, da ih bez daljeg odlaganja u cijelosti provedu, a da za zaključke čija realizacija zahtijeva duži vremenski period ili saradnju s drugim institucijama, ubrzaju aktivnosti na njihovoj realizaciji. Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Savjeta ministara BiH treba biti prioritet svih ministarstava i ostalih institucija. Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga /OS/, policijskih i državnih službenika BiH u operacijama podrške miru za drugu polovinu 2012. godine, prema kojem je u Kongu i Nato operaciji podrške miru ISAF u Avganistanu bilo 60 pripadnika OS BiH. U policijskim operacijama podrške miru UN u Liberiji, na Kipru i Sudanu /Južnom Sudanu i Abyei/ nalazilo se 46 policijskih službenika iz BiH. Savjet ministara BiH usvojio je Analizu stepena provođenja Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za borbu protiv organizovanog kriminala od 2009. do 2012. godine, u kojoj se navodi da su opšti i posebni ciljevi provedeni s više od 75 mjera i aktivnosti. Savjet ministara BiH donio je Odluku o usvajanju Etičkog kodeksa istraživanja s djecom i o djeci u BiH, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta UN i radi zaštite djece od bilo kakve zloupotrebe. Usvojena je Informaciju Ministarstva komunikacija i transporta o postupanju u povodu ranijeg zaključka Savjeta ministara BiH u vezi s mogućnošću upravljanja pravosnažno oduzetim vozilima Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH. Zaduženi su UIO, SIPA i Radna grupa Savjeta ministara BiH za izradu i praćenje provođenja Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima 2012–2015. godine da Savjetu ministara BiH na imenovanje dostave prijedlog članova radne grupe. Nakon imenovanja, ova radna grupa će u roku od 45 dana utvrditi stvarno stanje i izvršiti kategorizaciju vozila, utvrditi stepen eventualnog oštećenja i nezakonitog postupanja, te zajednički izvještaj dostaviti Ministarstvu komunikacija i transporta.

Komentari / 0

Ostavite komentar