Povučene izmjene Zakona o sukobu interesa

Nadležni skupštinski odbor povukao je danas sa dnevnog reda sjednice parlamenta RS Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS.

Republika Srpska 28.05.2013 | 13:19
Povučene izmjene Zakona o sukobu interesa
Nadležni skupštinski odbor povukao je danas sa dnevnog reda sjednice parlamenta RS Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS.Izmjenama i dopunama ovog zakona preciznije je bila definisana nespojivost funkcija izabranih predstavnika vlasti, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika. Bilo je predviđeno i da se proširi i krug osoba koje mogu biti u sukobu interesa, tako što se nespojivost i sukob interesa odnosi i na rukovodioce područnih organizacionih dijelova pravnih subjekata, čiji je osnivač entitet ili jedinica lokalne samouprave. Na početku sjednice zakletvu je položila ombudsmen za djecu RS-a Nada Grahovac, koja će tu funkciju obavljati i u narednom četvorogodišnjem periodu. Poslanici će na ovom redovnom skupštinskom zasjedanju razmatrati i izmjene i dopune Zakona o šumama u RS-u, čijem usvajanju se protive predstavnici 40 općina zbog planiranog smanjenja izdvajanja od dobiti šumskih gazdinstava lokalnim zajednicama s 10 na pet posto. Nakon što su iz većine općina u RS-u iskazali nezadovoljstvo ponuđenim rješenjem Vlade RS-a, koje doživljavaju kao atak na lokalne budžete, iz vladajuće stranke, SNSD, su najavili amandmane kojim bi iznos naknade ipak bio veći od predviđenih pet posto. Poslanici će  tokom trodnevng zasjedanja razmatrati i set izmjena zakona neophodnih za reforme u oblasti registracije poslovanja u RS-u. Osnovni ciljevi reforme su smanjiti potrebno vrijeme, odnosno broj dana sa 23 na tri dana za registraciju poslovanja, smanjiti broj potrebnih procedura s 10 (11 za djelatnosti trgovine, turizma i ugostiteljstva) na pet procedura, uspostaviti jedinstveni registar svih poslovnih subjekata (i pravnih i fizičkih subjekata) na jednom mjestu, smanjiti troškove otpočinjanja poslovanja na što je moguće manju mjeru i osigurati principe pravne sigurnosti. Poslanici će, između ostalog, razmatrati i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, na koji su primjedbe iznijele vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon usvajanja zakona reagiralo je i Međureligijsko vijeće BiH, ali ni to ni uloženi veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a nisu bili prepreka da zakon stupi na snagu. Međutim, u Vladi RS-a su ipak odlučili da izvrše određene izmjene članova zakona, kojim su pojedine ingerencije vjerskih zajednica prenijete na općine, a da bi se u potpunosti otklonile sve dileme, jer ni imovinska prava, ni pitanja poštovanja tradicije i običaja ne smiju biti ugrožena ovim ili drugim zakonima.

Komentari / 0

Ostavite komentar