Balkan – najreligioznija regija

Prema rezultatima istraživanja Gallupa za 2012.

Republika Srpska 28.05.2013 | 07:49
Balkan – najreligioznija regija
Prema rezultatima istraživanja Gallupa za 2012. godinu, regija Balkana je označena kao jedna od regija sa najmanjim brojem ateista gdje svega oko 4 posto žitelja sebe smatra atesitima. Prema tome, Gallupovo istraživanje zaključuje da je Balkan među najreligioznijim dijelovima svijeta. S druge strane, najviše ateista u Evropi nalazi se u Češkoj gdje skoro 50 posto stanovnika sebe smatra ateistima. Od ostalih zemalja, ateistima se smatra 30 posto Francuza, oko 20 posto Nijemaca i Amerikanaca i oko 10 posto Rusa. Prema ovom istraživanju, ateistima se smatra oko 13 posto ukupne svjetske populacije. Ukupno gledajući, Gallupovo istraživanje je pokazalo da je najveći broj ateista zabilježen u Kini gdje 47 posto osoba sebe smatra atesitima. Također, visok procenat ateista zabilježen je i u Japanu, gdje oko 31 posto stanovnika sebe vidi ateistima. Zanimljiv je, također, podatak da se u Saudijskoj Arabiji oko 5 posto stanovništva izjašnjavaju kao ateisti. Navedena studija je pokazala da su najreligizniji u svijetu stanovnici Afganistana, Iraka, Gane, Nigerije i Jermenije, gdje devet od deset osoba sebe smatra religioznom osobom. Također, istraživanje je pokazalo da je religija mnogo prisutnija u nerazvijenim i siromašnim zemljama. U istraživanju Gallupa za 2012. godinu, koje je tematiziralo nivo religioznosti u svijetu, učestvovalo je 50.000 osoba iz 40 zemalja svijeta.

Komentari / 0

Ostavite komentar