Izdavanje pograničnih propusnica tek za 70 dana

Savjet ministara BiH odobrio je Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH /IDDEEA/ 455.

Republika Srpska 21.05.2013 | 17:27
Izdavanje pograničnih propusnica tek za 70 dana
Savjet ministara BiH odobrio je Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH /IDDEEA/ 455.500 KM iz tekuće budžetske rezerve za nabavu hardverske i softverske opreme i pograničnih propusnica.Savjet ministara BiH je podržao Idejni projekt za izdavanje pograničnih dokumenata IDDEA sa Hrvatskom, koji će sadržavati elektronski element i biće rađeni u tri jezičke varijante. IDDEEA će preduzeti aktivnosti kako bi izdavanje pograničnih propusnica počelo u roku od 70 dana, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH. S ciljem provođenja Akcionog plana prevazilaženja posljedica ulaska Hrvatske u EU, Savjet ministara BiH je zadužio Upravu za indirektno oporezivanje da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora i Ministarstvom komunikacija i transporta, predloži rješenje za završetak svih radova potrebnih za funkcionisanje graničnih prelaza Bijača i Gradiška. Savjet ministara BiH usvojio je informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, koja uključuje set mjera u vezi s problematikom napuštenih životinja. Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donesen je Pravilnik o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata kojim se vrši proces postupnog usklađivanja ove oblasti s legislativom EU. Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog memoranduma o razumijevanju za Saudijski grant za izgradnju i opremanje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu između BiH i Saudijske Arabije. Ovaj prijedlog će Ministarstvo finansija i trezora BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen resorni ministar Nikola Špirić. Cilj projekta je unapređenje univerzitetskog obrazovanja i obezbjeđivanje studentima mogućnost za različite udžbenike putem izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu, a vrijednost granta je 82,5 miliona saudijskih rijala /oko 16,9 miliona evra/. Na sjednici je utvrđen prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Kine o statusu bilateralnih ugovora, koji će Ministarstvo inostranih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen resorni ministar Zlatko Lagumdžija. Zaključivanjem ovog sporazuma BiH i Kina produžavaju važenje 11 bilateralnih sporazuma, dok će prestati važiti 13 sporazuma zaključenih od 1957. do 2009. godine. Savjet ministara BiH je donio Odluku o imenovanju predstavnika BiH u Zajedničko tijelo za realizovanje Sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru "Pet ce". Na današnjoj sjednici donesena je odluku o imenovanju Osmana Topčagića, šefa Odsjeka za EU u Sektoru za multilateralne poslove Ministarstva inostranih poslova BiH, za nacionalnog koordinatora BiH za strategiju EU za regiju Dunava.      

Komentari / 0

Ostavite komentar