Izrada dokumenta o procjeni prijetnje od organizovanog

Radna grupa za izradu procjene prijetnje od organizovanog kriminala u BiH, strategije i akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminala za period 2013-215. godine prvi put će sačiniti cjelovitu sliku na nivou BiH koje su to prijetnje od organizovanog kriminala, izjavio je Srni predsjedavajući radne grupe Vjekoslav Vuković. Vuković je istakao da je u BiH, kao i ranijih godina, formirano radno tijelo sa zadatkom da izradi strategiju BiH u borbi protiv organizovanog kriminala i prateće akcione planove, ali da će se ovog puta raditi procjena prijetnje od organizovanog kriminala kako bi bilo ustanovljeno koje su to prijetnje BiH i njene potencijalne slabosti kada je riječ o organizovanom kriminalu kako bi iz toga bilo izvučeno šta je najbolje da se nađe u strategiji i akcionim planovima. "Radićemo po evropskim standardima i metodologijama i koristićemo najbolje prakse kako da se podaci koji su prikupljeni sortiraju i metodološki obrade da bi ta informacija ukazala na stvarne probleme i pokazatelje o organizovanom kriminalu", rekao je Vuković, koji je pomoćnik ministra bezbjednosti BiH za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i trgovine drogom. Prema njegovim riječima, te informacije neće sadržavati operativne podatke – imena, vrste postupaka koji se vode i drugo. "Tu neće biti operativnih podataka koji se tiču imena, određenih slučajeva i slično, već će nam policijske i pravosudne agencije ukazati na određene slabosti u pojedinim područjima. Te informacije će se odnositi i na statistiku i pojavne oblike organizovanog kriminala sa kojima se svijet danas suočava", pojasnio je Vuković. On je istakao da će radna grupa uvažavati ono što su entiteti, odnosno policijske i pravosudne agencije već prikupili, te da će nastojati da konsultuje evropske stručnjake u ovoj oblasti i nevladin sektor. Vuković je najavio da će prvi sastanak radne grupe biti održan 27. maja i izrazio nadu da će u zadatom roku sačiniti kvalitetan dokument. Radnu grupu od 16 članova iz nadležnih institucija BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, formirao je Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva bezbjednosti i ona u roku od tri mjeseca treba da pripremi navedene dokumente i dostavi ih Savjetu ministara.  

Komentari / 11

Ostavite komentar
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE
Name

dragan

18.05.2013 11:14

Vukovic Sminker koji o bezbjednosti zna koliko i moja baba U stvari zna,kada je bio hapsen zbog orgabizovanog kriminala

ODGOVORITE