Tužilaštvu BiH dostavljeni novi dokazi o Dobrovoljačkoj

Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo na osnovu prikupljenih izjava i dokaza dostavio je Tužilaštvu BiH dopunu službenog izvještaja u vezi sa predmetom "Dobrovoljačka".

Republika Srpska 28.04.2012 | 10:21
Tužilaštvu BiH dostavljeni novi dokazi o Dobrovoljačkoj
Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo na osnovu prikupljenih izjava i dokaza dostavio je Tužilaštvu BiH dopunu službenog izvještaja u vezi sa predmetom "Dobrovoljačka".Operativnim radom došlo se do podataka o više lica koja do sada nisu bila obuhvaćena predmetnom istragom, a bila su neposredne žrtve zločina koji je počinjen u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine nad pripadnicima JNA, što isti potvrđuju svojim svjedočenjem o ubijanju, zarobljavanju, ranjavanju, mučenju i zlostavljanju ranjenih vojnika JNA. Tužilaštvu BiH dostavljen je i spisak lica koja su bila žrtve predmetnog zločina, a do danas nisu dali izjave nadležnim organima BiH. Dopuna službenog izvještaja dostavljena juče Tužilaštvu BiH, saopšteno je iz CJB-a. Strani tužilac u Tužilaštvu BiH Džud Romano donio je 17. januara 2012. godine naredbu o obustavljanju istrage u slučaju "Dobrovoljačka" protiv ukupno 14 lica, među kojima i Ejupa Ganića, Zaima Backovića i Jovana Divjaka, jer je utvrđeno da u radnjama osumnjičenih lica nisu sadržana obilježja krivičnog djela. Istraga je obustavljena i protiv Hasana Efendića, Jusufa Pušine, Emina Švrakića, Dragana Vikića, Fikreta Muslimovića, Dževada Topića, Jovice Berovića, Rešada Jusupovića, Jusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hodžića. Prilikom dogovorenog povlačenja pripadnika JNA i komande Druge vojne oblasti iz Sarajeva 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici, u zasjedi koju su postavile paravojne formacije "zelene beretke" i "patriotske lige", kao i Teritorijalne odbrane, ubijena su 42 pripadnika JNA, ranjena 73, a 215 je zarobljeno. Zaim Backović Zagi naredio je napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. O tome svjedoči radio poruka koju je presrela JNA, a objavili sarajevski mediji.