Vijeće naroda PS danas o novoj ličnoj karti

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da donese konačnu odluku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH, kojim se predviđa da od 1.

Republika Srpska 29.02.2012 | 10:43
Vijeće naroda PS danas o novoj ličnoj karti
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da donese konačnu odluku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH, kojim se predviđa da od 1. januara naredne godine počne izdavanje novih ličnih karata sa čipom sa biometrijskim podacima.Novina u odnosu na sadašnju ličnu kartu jeste i unošenje podataka u obrazac lične karte latiničnim i ćirilićnim pismom, kao i mogućnost unošenje entitetskog državljanstava i krvne grupe po zahtjevu građanina. Novim zakonskim rješenjima građanima se omogućava pohranjivanje elektronskog potpisa, a svi oni koji se odluče da pohrane svoj potpis u ličnu kartu biće u mogućnosti koristiti veb servise putem kojih će moći podnijeti zahtjev za pasoš i vozačku dozvolu, registrovati vozilo, promijeniti adresu i mjesto prebivališta ili izvaditi uvjerenje o kretanju. Ministar civilnih poslova Sredoje Nović pozvao je Dom naroda da usvoji ovaj zakon kako bi građani BiH mogli da od iduće godine imaju novu ličnu kartu sa biometrijskim podacima, identičnim onim u putnim ispravama. Nović je upozorio da bi neusvajanje zakona moglo ugroziti postojeći režim prelaska granice sa Hrvatskom sa ličnom kartom, budući da ova zemlja iduće godine ulazi u EU. Ministar civilnih poslova istakao je da bi neusvajanje zakona BiH samo u idućoj godini koštalo dva miliona KM, koliko bi bilo potrebno za nabavku starih obrazaca za zamjenu pola miliona ličnih karata koje će isteći u 2013. godini. Delegati bi trebalo da se izjasne i o zahtjevu za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o dopuni Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH kojim se predviđa da se članovima skupštine javnog ili privatnog preduzeća smatraju dioničari koji su vlasnici više od jedan odsto kapitala preduzeća. U postojećem zakonu određeno je da su svi članovi skupština javnih ili privatnih preduzeća u sukobu interesa, bez obzira na visinu učešća u kapitalu preduzeća, što bi praktično značilo da su skoro svi građani BiH direktno ili indirektno u sukobu interesa. Predložena dopuna zakona usaglašena je među članovima Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona, Zakona o finansiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa. U prvom čitanju Dom naroda trebalo bi da razmotri prijedloge zakona o izmjenama Zakona o internoj reviziji institucija BiH, Zakona o finansiranju institucija BiH, te Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.