POLITIČKA EMISIJAPetak 20:00

Izazovi

Izazovi

O aktuelnim društvenim, ekonomskim, socijalnim i političkim temama.