POLITIČKA EMISIJAPetak u 20:50

Izazovi

Izazovi

O aktuelnim društvenim, ekonomskim, socijalnim i političkim temama.