Dva prijedloga amandmana o vehabizmu

Evropski parlament, na Komitetu za spoljne poslove, razmatraće danas izvještaj izvjestioca za BiH Doris Pak o BiH na koji je podneseno 112 amandmana, među kojima i dva koja se odnose na pitanje vehabizma.

Republika Srpska 29.02.2012 | 10:12
Dva prijedloga amandmana o vehabizmu
Evropski parlament, na Komitetu za spoljne poslove, razmatraće danas izvještaj izvjestioca za BiH Doris Pak o BiH na koji je podneseno 112 amandmana, među kojima i dva koja se odnose na pitanje vehabizma.Amandmanom, koji je predložila Pakova, Evropski parlament izražava zabrinutost zbog ekstremizma vehabija koji potkopava i interese muslimanske zajednice, te poziva Islamsku zajednicu i vlasti BiH da se bore protiv ekstremizma u uskoj saradnji sa međunarodnom zajednicom. Drugi amandman, koji se odnosi na pitanje vehabizma u BiH, u ime socijalista u Evropskom parlamentu podnijela je Emine Bozkurt, izvjestilac za BiH u sjenci iz grupacije socijalista i demokrata. Prema ovom amandmanu, Evropski parlament osuđuje oružani napad na američku Ambasadu u Sarajevu 28. oktobra prošle godine "koji je počinio vehabija iz Srbije i pozdravlja što su vlasti BiH uhapsile napadača odmah nakon incidenta". Evropski parlament, kako je navedeno u amandmanu Bozkurtove, primjećuje da u regionu postoje ekstremističke tendencije i poziva na dizanje svijesti o tome, istrage i eliminaciju svih mogućih ekstremističkih prijetnji bilo koje vrste i u cijelom regionu Balkana. Parlamentarci će, nakon rasprave, prihvatiti jedan od dva predložena amandmana ili sastaviti kompromisni, koji će ući u tekst izvještaja, a kasnije, nakon glasanja, i u tekst rezolucije Evropskog parlamenta o BiH. Na sastanku Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta, Pakova je ponudila amandman koji nije postojao u originalnom tekstu. Pakova je početkom februara, tokom prvog čitanja nacrta rezolucije, na inicijativu evropskog poslanika iz Holandije Bastijana Beldera, prihvatila da u izvještaj bude unesen poziv Islamskoj zajednici BiH da se "jasno negativno izrazi o rastu vehabizma".