Parlament BiH o prijedlozima za ukidanje suda i Tužilaštva BiH

Prijedlozi zakona o prestanku važenja zakona o Tužilaštvu i Sudu BiH, koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici SNSD Drago Kalabić i SDS Darko Babalj, ponovo će se danas naći pred Predstavničkim domom Parlamentarne skupštine BiH.

Republika Srpska 19.04.2012 | 10:37
Parlament BiH o prijedlozima za ukidanje suda i Tužilaštva BiH
Prijedlozi zakona o prestanku važenja zakona o Tužilaštvu i Sudu BiH, koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici SNSD Drago Kalabić i SDS Darko Babalj, ponovo će se danas naći pred Predstavničkim domom Parlamentarne skupštine BiH. Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma podržala je ustavni osnov, ali je treći put dala negativno mišljenje za principe ova dva zakonska prijedloga. Prema nedavno usvojenim izmjenama Poslovnika Predstavničkog doma, komisijska faza može se ponavljati najviše dva puta, nakon čega se zakonodavni postupak obustavlja. Poslanici bi trebalo da se izjasne i o Prijedlogu zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagača Azre Hadžiahmetović i Beriza Belkića iz Stranke za BiH, koji je danas ponovo dobio negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava. U prvom čitanju pred Predstavničkim domom naći će se prijedlog za brisanje iz Zakona o državnoj službi u institucijama BiH odredbe kojom se među opštim uslovima za postavljenje državnog službenika navodi da su "prestale pravne posljedice presude za krivično djelo nasilja u porodici, izrečene pravosnažnosm sudskom resudom". Predviđeno je razmatranje u prvom čitanju Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom matičnom broju, a pred poslanicima će se naći i izvještaj Komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH.