Počela posebna sjednica Parlamenta Srpske

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas razmatranjem po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Republika Srpska 18.04.2012 | 12:08
Počela posebna sjednica Parlamenta Srpske
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas razmatranjem po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Ovaj zakon omogućava da se usaglašavanjem podzakonskog akta - uredbe sa ovim izmjenama i dopunama obezbijede mjesečna novčana primanja borcima od prve do pete kategorije koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju, te da se za ostale borce borački dodatak isplaćuje samo za određene kategorije. Riječ je o borcima od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina, saopšteno je ranije iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću i navedeno da prema odredbama važećih propisa, mjesečni borački dodatak ostvaruju borci svih kategorija koji su navršili 60 godina života. Razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u činjenici da je novim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju određeni broj boraca penzionera izgubio dio novčanih primanja koje je ostvarivao na osnovu statusa borca kroz garantovani penzijski osnov, a koji zbog godina starosti, nisu mogli da ostvare pravo na mjesečni borački dodatak. Predstavnici Vlade i Boračke organizacije Republike Srpske potpisali su krajem prošle sedmice sporazum na osnovu koga će Vlada obezbijediti 9.088.000 KM za lica koja su stupanjem na snagu Zakona o pravima boraca i Zakona o PIO dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na ranije važeće propise kada je riječ o novčanim primanjima. Na osnovu Sporazuma o razumijevanju i saradnji, za borce mlađe od 60 godina sa ostvarenim pravom na starosnu penziju biće doznačen iznos od 2.866.776 KM /ekvivalentno mjesečnom boračkom dodatku/, za borce korisnike invalidskih penzija iznos od 3.839.915 KM /ekvivalentno mjesečnom boračkom dodatku/ i za socijalno najugroženije korisnike porodične penzije iza umrlih boraca iz odbrambeno-otadžbinskog rata iznos od 2.331.362 KM.