Kozarić: Politička nestabilnost ugrožava kreditni rejting u BiH

Poboljšanje kreditnog rejtinga u BiH ne može se očekivati bez političke stabilnosti, rekao je Srni guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.

Republika Srpska 05.04.2013 | 11:05
Kozarić: Politička nestabilnost ugrožava kreditni rejting u BiH
Poboljšanje kreditnog rejtinga u BiH ne može se očekivati bez političke stabilnosti, rekao je Srni guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. "Dok ne bude veća politička sigurnost i stabilnost i dok ne bude veći ekonomski rast u zemlji, ne možemo očekivati veći kreditni rejting, koji utiče i na cijenu kapitala na domaćem i stranom tržištu", istakao je Kozarić. Prema njegovim riječima, agencija "Standard i Purs" potvrdila je BiH suvereni kreditni rejting "B sa stabilnim izgledima", koji još treba da potvrdi Upravni odbor Banke. Kozarić je naveo da na ocjenu kreditnog rejtinga neke zemlje, osim političke situacije u njoj, utiče i stopa nezaposlenosti, prihodi i privredna struktura, izgledi za budući rast ekonomije, fiskalna i monetarna stabilnost, generalna zaduženost. On je istakao da se mora raditi na poboljšanju poslovnog ambijenta da bi se privukli strani investitori u BiH, odnosno ukloniti administrativne barijere, te kao primjer naveo da je u Makedoniji potrebno dva dana da se registruje neka firma, a u BiH 37. Izvršni sekretar Udruženja banaka BiH Mijo Mišić rekao je Srni da bankarski sektor BiH zbog lošeg kreditnog rejtinga ima i direktne posljedice - veća cijena kapitala prilikom zaduživanja u inostranstvu, te loša poruka stranim investitorima. "Mnogo je uticajnih faktora na kreditni rejting BiH, a neki od njih su servisiranje spoljnog duga, politička klima u zemlji, efikasnost institucija, provođenje strukturnih reformi, te stanje i konkurentnost privrede", pojasnio je Mišić. On je naveo da je skromni rast kreditne aktivnosti u bankarskom sektoru u 2012. godini od 4,27 odsto u odnosu na prethodnu, takođe, u direktnoj korelaciji sa lošim kreditnim rejtingom.

Komentari / 0

Ostavite komentar