Bivši pripadnici OS nemaju mjesto u penzijskom sistemu

Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja /PIO/ Republike Srpske Mladen Milić rekao je da predstavnici Oružanih snaga kojima je prestao ugovor o radu ne mogu biti uključeni u penzijski sistem RS jer nisu, ni demobilisani, ni penzionisani.

Republika Srpska 09.04.2012 | 14:00
Bivši pripadnici OS nemaju mjesto u penzijskom sistemu
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja /PIO/ Republike Srpske Mladen Milić rekao je da predstavnici Oružanih snaga kojima je prestao ugovor o radu ne mogu biti uključeni u penzijski sistem RS jer nisu, ni demobilisani, ni penzionisani."Naš stav je da nema uključenja tih pripadnika Oružanih snaga BiH u naš sistem. Prestao im je ugovor o radu, nisu ni demobilisani, ni penzionisani. Ovo je stav i Federalnog zavoda PIO/MIO. Ministarstvo za pitanje boraca FBiH smatra da je potpuno pogrešno i vrlo opasno uvođenje ovih osigurnika u penzijski sistem i jednog i drugog entiteta", rekao je Milić na konferenciji za novinare u Bijeljini. On vjeruje da su stavovi Federalnog zavoda PIO/MIO, Fonda PIO Republike Srpske, kao i oba resorna ministarstva iskristalisani i u potpunosti izjednačeni. "Stojimo na istom stanovištu tako da ćemo na sljedećem sastanku, koji će najvjerovatnije biti održan u srijedu, izaći sa pisanim zahtjevom i tražatim da se dosadašnji zakon povuče iz primjene, te da se riješi na način na koji je i predloženo, a to je da se oni ne uvode u penzijski sistem nijednog entiteta jer je to protivno zakonima i jednog i drugog penzijskog sistema", rekao je Milić. Pomoćnik direktora Fonda PIO Republike Srpske Brano Simanić rekao je da je Fond do 6. aprila primio 14.278 ili oko 40 odsto ukupnog broja rješenja koja je Fond donio po osnovu ponovno određivanih penzija u februaru. "Primljeno je i 236 žalbi u kojima su korisnici ukazivali da nisu u obzir uzete sve činjenice, posebno one koje govore o uzročno-posljedičnoj vezi njihovog ranjavanja ili bolesti sa njihovim učešćem u oružanim sukobima u BiH u periodu od 1992. do 1995. godina", rekao je Simanić. On je dodao da je istog dana svih 236 žalbi uzeto u obzir i riješeno, uz sagledavanje svih činjenica, na zadovoljstvo korsinika. "Od ostalih žalbi do danas je, uključujući i ovih 236, riješeno oko 1 200 žalbi", rekao je Simanić. Rodoljub Radić, zamjenik direktora Fonda PIO Republike Srpske, istakao je da je u akciji "Stop lažnim penzijama - do penzije pošteno", koja je počela 30. decembra prošle godine, do danas stiglo 2 080 prijava. "Cilj akcije je preventivno djelovanje i smanjenje prevara u budućnosti", rekao je Radić i dodao da je akcija u toku.