SVE MANJE BEBA U BiH

Do 2020.

Republika Srpska 07.03.2013 | 08:15
SVE MANJE BEBA U BiH
Do 2020. godine na Kosovu i u Albaniji doći će do najvećeg porasta broja stanovnika, dok će BiH zabilježiti najmanju stopu prirodnog priraštaja.Ovo su pokazali rezultati istraživanja Svjetske banke na temu "Pokazatelji svjetskog razvoja", prema kojima će najveću stopu rasta prirodnog priraštaja na Balkanu zabilježiti Kosovo. Isti podaci pokazuju da će od 2010. do 2020. godine Kosovo imati godišnji rast stanovništva od 0,7 odsto, što je ujedno i jedan od najvećih procenata na evropskom nivou, dok će BiH zabilježiti suprotan neslavan rekord, odnosno negativan prirodni priraštaj i godišnje će iznositi oko 0,4 odsto. Poslije Kosova slijedi Albanija, gdje će, kako se navodi, u istom periodu biti zabilježen rast prirodnog priraštaja od 0,2 odsto na godišnjoj osnovi, a u Makedonija će, prema procjenama, biti izjednačen broj umrlih i rođenih. U preostalim zemljama regiona predviđa se izrazito negativan prirodni priraštaj do 2020. godine, pa će u Srbiji u navedenom periodu negativan prirodni priraštaj iznositi 0,2 odsto na godišnjoj osnovi, u Hrvatskoj 0,3. Prema obrascu demografa, jedan narod bi mogao nestati ako broj starih preko 60 godina bude dva i po puta veći od broja mladih do 19 godina. Demografski stručnjaci slažu se da se BiH već nalazi u kritičnom stanju kada je u pitanju prirodni priraštaj stanovništva. "BiH je već u stanju 'bijele kuge', odnosno bilježi veći broj umrlih od broja rođenih već desetak godina, dok je situacija u većini zemalja regiona isto tako kritična. To su jasne činjenice", kazao je Jusuf Žiga, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. On je kazao da postoji više faktora koji su uticali na to. "Sa jedne strane, dosta ljudi je stradalo u ratu, a sa druge strane, u poslijeratnom periodu tešla materijalne situacija i nesređeno političko stanje, zbog čega imamo ogroman broj mladih koji su sposobni da rađaju, a napustili su BiH", kazao je Žiga. On je naveo da većina porodica u BiH ima, u prosjeku, jedno dijete, a da bismo dostigli nekakvu pozitivnu stopu prirodnog priraštaja, trebalo bi da svaka porodica ima bar po troje djece. Najveći prirodni priraštaj do 2020. godine zabilježiće južnoafrička država Niger i to 3,5 odsto, Malavi 3,3, Tanzanija 3,1, Zambija 3,1 i Uganda tri odsto. Posmatrano prema evropskim zemljama, najniži negativni prirodni priraštaj će zabilježiti Bugarska i Gruzija i to 0,7, Moldavija i Ukrajina 0,6, i Litvanija 0,5 odsto.

Komentari / 0

Ostavite komentar