Tolimiru produžen rok za podnošenje žalbe na presudu

Haški sud odobrio je penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, koji je prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina u Srebrenici i Žepi, kao i Tužilaštvu Tribunala produženje roka od 60 dana tokom kojeg će podnijeti obavještenje o namjeri da ulože žalbe na presudu.

Republika Srpska 04.01.2013 | 05:07
Tolimiru produžen rok za podnošenje žalbe na presudu
Haški sud odobrio je penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, koji je prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina u Srebrenici i Žepi, kao i Tužilaštvu Tribunala produženje roka od 60 dana tokom kojeg će podnijeti obavještenje o namjeri da ulože žalbe na presudu. Sud je naložio da se sva obavještenja o namjeri da se uloži žalba podnesu u roku od 90 dana od dana izricanja presude, saopšteno je iz Haškog tribunala. Ova odluka donesena je, uzimajući u obzir da postoji dobar razlog za odobravanje ovog podneska u svjetlu dužine i kompleksnosti presude i spisa na kojima je zasnovana, kao i to da presuda nije dostupna na jeziku koji Tolimir razumije na dan podnošenja podneska, te da je u interesu pravde da osigura da strane imaju dovoljno vremena da pripreme žalbe. "Smatramo da postoji dobar razlog da se odobri i Tolimiru i Tužilaštvu produženje roka od 60 dana koje im je dodijeljeno pravilom 108 tokom kojeg će podnijeti obavještenje o namjeri da ulože žalbe", kaže se u saopštenju koje je potpisao predsjednik Apelacionog vijeća i predžalbeni sudija Teodor Meron. Prema Pravilniku Tribunala o postupku i dokazima, odbrana je dužna da podnese najavu žalbe u roku od 30 dana od izricanja presude. Haški tribunal osudio je 12. decembra penzionisanog generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Srebrenici 1995. godine. Prvostepenu presudu tročlano sudsko vijeće donijelo je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije iz Zambije Priske Nijambe. General Tolimir, koji se sam zastupa pred sudom, uz pomoć pravnog savjetnika Aleksandra Gajića, zatražio je 21. decembra 2012. godine da mu se odobri dodatno vrijeme za ulaganje najave žalbe, pozivajući se na složenost i obim predmeta i potrebu strana u postupku da dobiju dovoljno vremena za pripremu. Tolimir ukazuje da presuda ima 520 strana /1.243 paragrafa i 4.652 fusnote/, bez dodataka i suprotnih i izdvojenih mišljenja članova pretresnog vijeća. Suprotno i izdvojeno mišljenje sudije Priske Nijambe izloženo je na 27 strana, navodi se u podnesku.

Komentari / 0

Ostavite komentar