Ovo su mjere Vlade Republike Srpske za podršku privredi

Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne situacije, od prve pojave virusa korona, pored brige za zdravlje stanovništva, koje je privi prioritet u ovoj situaciji, posebnu brigu je posvetila analizi stanja u privredi, s akcentom na one djelatnosti koje su direktno pogođene odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, saopšteno je iz Vlade RS.

Republika Srpska 08.04.2020 | 13:17
Ovo su mjere Vlade Republike Srpske za podršku privredi

Prenosimo saopštenje u cijelosti: 

Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne situacije, od prve pojave virusa korona, pored brige za zdravlje stanovništva, koje je privi prioritet u ovoj situaciji, posebnu brigu je posvetila analizi stanja u privredi, s akcentom na one djelatnosti koje su direktno pogođene odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije su donijeli:

•      Odluku o hitnoj isplati povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini;

•      Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 28/20, objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), za privredne subjekte (pravna i fizička lica) koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju (o čemu privredni subjekti podnose Poreskoj upravi pismenu izjavu), kojom su:

•      Obaveze po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu, koje dospijevaju za plaćanje do 31.3.2020. godine, privremeno odgođene do 30.6.2020. godine.

•      Obaveze po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, koja dospijeva za plaćanje 31.3.2020. godine, privremeno odgođene do 30.6.2020. godine.

•      Odluku o tromjesečnom moratorijumu na otplatu glavnice i kamate uz produženje roka otplate za tri mjeseca ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 28/20, objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), pravnim licima i preduzetnicima, kojima su sredstva plasirana putem finansijskih posrednika ili direktno iz fondova kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banjaluka, koji upute zahtjev direktno ili putem finansijskog posrednika Investiciono-razvojoj banci Republike Srpske a.d. Banjaluka.

•      Odluku o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 32/20, objavljena 6. 4.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), a koje će biti izmirene iz sredstava Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje posljedica virusa korona. Navedene obaveze se odnose na plate radnika zaposlenih kod poslodavaca (pravnih lica i preduzetnika) koji su prestali s poslovanjem usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenju virusa korona, a koji su radnicima isplatili platu nakon oporezivanja (neto platu) za mart 2020. godine i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti koji su usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja virusa korona prestali sa poslovanjem, odnosno kojima je zabranjen rad. Prema spisku djelatnosti i računicama koje je sačinilo Ministarstvo privrede i preduzetništva, ukupan broj zaposlenih koji ne rade zbog odluke kriznog štaba je 41.438, dok ukupne obaveze za poreze i doprinose iznose: 18.705.181 KM, od čega su doprinosi: 17.555.949 KM, a porez na dohodak: 1.149.232 KM.

te:

•      Zaključak o ostvarivanju prava na podsticajna sredstva za: regresiranje dizel goriva, premije za mlijeko i premije za proizvodnju merkantilne pšenice u 2020. godini, poljoprivrednim gazdinstvima koja nisu Poreskoj upravi prijavila obavezu doprinosa za 2019. godinu i nisu izmirila obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2019. godinu.

•      Zaključak o radu carinskih službi, kojim se traži od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da organizuje rad carinskih službi od 00 do 24 časa, u cilju nesmetanog protoka robe.

•      Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata, kojim se preporučuje Mješovitom holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće AD Trebinje i svim davaocima komunalnih usluga i telekomunikacionih usluga u Republici Srpskoj, uključujući i IPTV, da prilikom ispostavljanja računa za izvršene usluge za mart, april i maj 2020. godine ne obračunavaju zatezne kamate.

•      Zaključak o odgađanju plaćanja koncesione naknade i zakupnine za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske za 2020. godinu za tri mjeseca od dana dospijeća ugovorne obaveze.

•      Zaključak o preusmjeravanju kreditnih sredstava IFAD po Projektu unapređenja konkurentnosti u ruralnom području za finansiranje sjemenskih paketa za potrebe malih poljoprivrednih gazdinstava.

•      Zaključak o brisanju 5.373 korisnika iz evidencije dužnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a po osnovu IFAD kreditnih sredstava iz 1998. i 1999. godine, kredita Japanske Vlade iz 2000. godine i EU PHARE kreditnih sredstava iz 1998. godine.

•      Zaključak o regresiranju domaćeg sjemena selekcionisanog i proizvedenog u Republici Srpskoj i to: domaćeg hibrida kukuruza, domaćih sorti strnih žita, domaćeg sjemena soje, domaćeg sjemena krmnih trava i travno-leguminoznih smješa, krompira i drugih vrsta u iznosu od 50% maloprodajne cijene.

Vlada Republike Srpske, u funkciji skupštine akcionara Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banjaluka, usvojila je nova pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/20, objavljena 30.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), u kojima je izlazna kamatna stopa prema privredi smanjena na 0,5%.

Pored toga, Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske je donio:

•      Odluku o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 27/20, objavljena 24.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), koje se, između ostalog, odnose na odobravanje olakšica klijentima banke koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima i

•      Odluku o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 30/20, objavljena 1.4.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), koje se, između ostalog, odnose na odobravanje olakšica klijentima mikrokreditnih organizacija koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima.

Na osnovu navedenog, Agencija za bankarstvo Republike Srpske je 30.3.2020. godine izdala i saopštenje za javnost, broj: 01-515/20, kojim pojašnjava donesene podzakonske propise. Navedenim propisima je definisano da za vrijeme trajanja vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja, ukoliko bude proglašeno od strane nadležnih organa, banke, odnosno mikrokreditne organizacije mogu klijentima odobriti privremeni moratorijum, najduže do prestanka navedenog stanja. Ovaj moratorijum se odobrava s ciljem kako bi banke, odnosno mikrokreditne organizacije, u međuvremenu, u dogovoru sa svojim klijentima imale vremena da definišu najadekvatnije posebne mjere koje će odobriti klijentima.

Tokom navedenog moratorijuma klijenti neće plaćati obaveze po osnovu glavnice i kamate koja se obračunava tokom tog perioda, te će banke, odnosno mikrokreditne organizacije dogovoriti s klijentima način izmirenja tih obaveza u narednom periodu u zavisnosti od mogućnosti klijenta za njihovu otplatu.

Privremeni moratorijum se može odobriti na zahtjev klijenta. Tokom trajanja privremenog moratorijuma, banke, odnosno mikrokreditne organizacije će dogovoriti s klijentima koje od posebnih mjera definisanih podzakonskim propisima Agencije mogu da odobre klijentima, a ključno je da se definišu mjere koje mogu pomoći klijentima da u narednom periodu izmiruju svoje obaveze prema banci, odnosno mikrokreditnoj organizaciji.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske u svom saopštenju posebno ističe da pravo na odobrenje posebnih mjera koje banka, odnosno mikrokreditna organizacija odobrava imaju samo klijenti čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, odnosno mikrokreditnoj organizaciji, a zbog negativnog uticaja izazvanog pandemijom korona virusa.

Republički štab za vanredne situacije i Vlada Republike Srpske će svakodnevno nastaviti da analiziraju stanje u privredi, te donose mjere koje će pomoći očuvanju svakog radnog mjesta i svakog privrednog subjekta u Republici Srpskoj, kojima je zbog korona virusa ugroženo radno mjesto, odnosno poslovanje. S tim u vezi, za naredni period pripremamo sljedeće mjere:

•      Podrška Vlade Republike Srpske u visini najniže plate za april 2020. godine, za sve privredne subjekte u bruto iznosu, kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su iz objektivnih razloga obustavili rad ili koji rade sa smanjenim kapacitetom, a nisu otpuštali radnike. Prema spisku djelatnosti i računicama koje je sačinilo Ministarstvo privrede i preduzetništva, ukupan broj zaposlenih koji ne rade po raznim osnovama u aprilu 2020. godine je 68.603 lica, dok ukupne obaveze za minimalnu bruto platu iznose: 53.085.687 KM.

•      Smanjenje neporeskih davanja;

•      Podrška oporavku privrede kroz Fond solidarnosti.

Prema procjenama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, dodatne obaveze Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske po osnovu naknade za nezaposlenost po trenutno važećem Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti za 2020. godinu će iznositi oko 25 miliona KM.

(BN)

Komentari / 40

Ostavite komentar
Name

Jami

08.04.2020 13:28

E to ste vi zamrsili da nezna normalan covjek dali moze sta dobiti od vas ili ne . To ce opet vasi poklepati dok ovaj mali skonta sta je pisac htio reci.U Brckom mi vec podnijeli zahtjev za povrat martovske plate. Jesnostavno ko nije radio dobija minimalac i doprinose ko je radi 30% i zdravo , od 10-og pocinje isplata da bi mogli i aprilske plate dati

ODGOVORITE
Name

Жглавак

08.04.2020 14:51

Свака част. Тако раде праги политичари, а не као ови из опозиције који само панику шире. Ово БН не смије објавити, а траже слободу мисли.

Name

Nikola

08.04.2020 15:41

Čovječe,hoćeš li jednom napokon progledati svojim očima ili ćeš i dalje nositi crvene naočari režima!? Vidiš da su kuću raskučili i da planiraju tako nastaviti,samo da se ponovo zaduže! Pojma oni nemaju! Upravo je nešto trebalo da se desi da progledamo!?

Name

Re Nikola

08.04.2020 16:58

Krezuboj masi je dovoljan minimalac, vise im i ne treba. Zasto bi se ti brinuo za njih?

Name

Nikola

08.04.2020 13:31

Ništa vam ne vjerujem dok ne objavite u Službenom glasniku! Tako ste nas prevarili i za referendum,koji niste objavili u Službenom glasniku.

ODGOVORITE
Name

Re Nikola I ostali

08.04.2020 14:33

De šta ste se uhvatili za glasnik RS da Borenovic nije to pomenuo nebi ni znali da postoji tako nesto. Ajte malo uključite mozak ako imate i njime razmišljajte a ne uvek tudjim.

Name

Logika

08.04.2020 14:45

Da biste ostvarili ove benefite uz svu potrebnu dokumentaciju obavezno dostaviti člansku karticu.

Name

IRFO

08.04.2020 15:17

NEMOZE CRVENA BANDA UKLJUCIT MOZAK NEMAGA .

Name

Uhh

08.04.2020 13:31

Jel objavljeno u sluzbenom listu?

ODGOVORITE
Name

Tamara

08.04.2020 13:34

Sve ove mjere su pasivne, indirektne "opcije". Ono sto fali jeste 95% glavnog posla koji nikada nije ni obavljen!

ODGOVORITE
Name

potpuno

08.04.2020 13:38

ispravne mjere, Vlada u potpunosti ozbiljno pristupa problemima. Sad neka se jave ovi komentatori koji sve znaju, a niti su privrednici,poljoprivrednici,radnici ,samo neradnici koji ovde svoje bolesne frustracije ljece

ODGOVORITE
Name

re

08.04.2020 14:04

Vidi se da pojma nemaš ni čemu.

Name

Re potpuno

08.04.2020 14:38

Tako je.Mnogi komentarišu,a ni tekst nisu pročitali.Sve sami dokoni botovi i neradnici,koji traže kintu od rodtelja.A jezik imaju podugačak.

Name

Marko

08.04.2020 15:19

Re potpuno...sta sa domacinskim poslovanjem privatnih preduzeca koji nemaju kredita i koji su radili sve vrijeme .. npr. Prevoz stampe na relaciji Beograd Banja Luka... gubitak evidentan... niko ga nece nadoknaditi jer je preduzece sve vrijeme radilo... kredita nema jer je iz ostvarenog prihoda isao na troskove poslovanja... plate u brutu uredno izmirivao... koncesije od drzave dobijaju privelegovani .. koji sada nece placati nista... poreze po zavrsnom ... suma .. voda .. cekaju te u junu.... sa jos manjim prihodima ...da se ne zaracunavaju zatezne kamate na racune gradjana po osnovu elektricne energije.. to ne da je smijesno ... nego se granici sa ludilom... cega se osobadjaju gradjani... i gdje smo sada... zasto se sve stanovnistvi RS ne oslobodi placanja poreza na nekretnine koje nema ni danas u Hrvatskoj clanici Euro zone... zasto nije svakom radno sposobnom gradjanu na ruke isplaceno iznos od doprinosa koji poslodavci uplacuju za bruto plate... da ljudi pokrenu potrosnju ... a drzava tim poslodavcima u toku od godinu dana taj iznos uplate ... da bi poslodavci to prebacili ponovo drzavi... to isto uraditi i sa ljudima koji ne rade... A OVO STO JE PR3DLOZENO JE ZA LUDILO...

Name

Pero

08.04.2020 17:54

O lajalo, samo tako bit ce koja koska od gazda

Name

Joakim Lev

08.04.2020 13:39

Sve silne odgode placanja.Nigde pomoci i potpunog oslobađanja.

ODGOVORITE
Name

Skeptik

08.04.2020 13:41

Jadno...

ODGOVORITE
Name

Nekom Rat nekom Brat

08.04.2020 13:41

Ima firmi koje su bile pred raspadom a pojava korone i zatvaranje granica i proizvodnje u drugim drzavama omogucila da sada bolje rade,kao npr Spektar Drink koji sada bolje radi nego pre korone.

ODGOVORITE
Name

XXX

08.04.2020 13:42

Nigdje ni marke da daju

ODGOVORITE
Name

Kiki

08.04.2020 14:44

Niko se nije sjetio nezaposlenih lica, koji su negdje mogli neku dnevnicu zaraditi, sad nemaju ništa, što se tim ljudima bar neda 100e?!

Name

REe Kiki i XXX

08.04.2020 16:07

A i ti bi helicopter many,pare padaju a nigdje ne radim.E jeste pametni besposličari.Idi zasij baštu,radi nešto,a ne da čekaš da ti pare padaju sa neba,botino besposlena.Marš.

Name

Grof

08.04.2020 13:47

Sve u svemu veliko ništa ,nema para pa otpisi ovo otpisi ono , a da ne pricamo o podsticaju privredi.

ODGOVORITE
Name

Preporučuje se

08.04.2020 14:25

"Neobračunavanje kamate svim davaocima komunalnih usluga i telekomunikacionih usluga u Republici Srpskoj", dakle računi će uredno stizati a ti se snađi otkud ćeš platiti. Ja mislim da je to jadna mjera da ne može biti jadnija.

ODGOVORITE
Name

Re Preporučuje se

08.04.2020 14:58

Za Internet imaš to je bitno stoće ti za nešto drugo. To ti je ifamilija i hrana i prijatelji. A sto je taj Internet dobra stvar za frusttrirane da tu istu liječe.

Name

Re Re Preporuče se

08.04.2020 16:10

Tako je,za internet ima da laje i prosipa pamet,a nebi se potrudio da porodicu nahrani,da poseje nešto.Ovom zlu se nezna kraj.Ljudi,treba se uozbiljiti,a ne voditi politiku.Moramo misliti jedni na druge.

Name

Rade

08.04.2020 14:29

Zali boze utrosenog vremena,ovdje nigdje ne pise ds se nesto otpisuje...Tesko nama kad ovo sve stigne na naplatu.

ODGOVORITE
Name

Miro

08.04.2020 14:59

Pratim portal, jer mi je žena iz RS. Ove mjere su smješne ..., kad jih usporedim sa mjerama u Sloveniji ... . D.O.O.; država subvencionira za tri mjeseca 80% plače i sve doprinose Penzije; svi koji imaju penziju nižu od 700 EUR, država daje pomoč u visini 300 eur Studenti dobivaju 150 EUR ITD

ODGOVORITE
Name

pitanje

08.04.2020 15:23

i ovo se zove podrska PRIVREDI????!!!

ODGOVORITE
Name

Re pitanje

08.04.2020 16:14

Daj predlog,pametnjakoviću.Samo se pitam,koliko vas pametnjakovića bi stalo na čelo,i preuzelo odgovornost za sve ovo što se dešava,a ne dešava se samo nama,već celom čovečanstvu.Koiko vas bi bilo u stanju da stoji iza odluka i poteza,da svi izađemo iz ovoga na što bezbolniji način.Najlakše je kucati po tatstaturi i kriti se iza nick-a.

Name

Re pitanje

08.04.2020 17:11

Iskreno, je li ti stvarno misliš da su ovi kao spremni i "preuzeli odgovornost" za ovo stanje. Suština je isporuka pomoći koju smo morali moliti dva dana nakon početka i procenat koji smo dužni izdvojiti ....

Name

Svetozar

08.04.2020 17:17

Zna li neko od ovih sto dijele pare da mi objasni koliki je moj dio jer sve je to u redu odgadjanje placanja poreza,doprinosa, kamata za par mjeseci ali sta cu ja sutra, zato ima li neko pametan da kaze koliko dobija para onaj ko je ostao bez posla zato sto nije mogao da radi zbog ove gripe

Name

Milojko

08.04.2020 16:11

Odgoda plaćanja, a za vrijeme odgode rad se sveo na 20 %, a kad odgoda prođe sve moram platiti 100 %...Spas je u odjevi firme, nas ima petoro i nema druge.Hvala na svemu ali nam pomoći nema..

ODGOVORITE
Name

minhauzen

08.04.2020 16:22

Suma sumarum , privrednici (kicmo privrede RS) , dobili ste odgodu plavanja nameta ili ti reketa ..bravo vlada

ODGOVORITE
Name

Mjere?

08.04.2020 16:25

Profit, pare, novac, ekonomija, kapital, interes, kamate, krediti..... Gospodo nesposobna, niste svojim gradjanima ni maske obezbjedili. Pali ste na ispitu i morate dati ostavke. Samo idioti Vam i dalje mogu dati povjerenje.

ODGOVORITE
Name

Svetozar

08.04.2020 16:31

Vi donijeli mjere,kakve vi mjere možete donijeti kad je kasa prazna,vaše mjere su zaduži,zaduži ,zaduži,to je sve što vi znate.

ODGOVORITE
Name

Važno je da će neki...

08.04.2020 16:51

Zaključak o brisanju 5.373 korisnika iz evidencije dužnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a po osnovu IFAD kreditnih sredstava iz 1998. i 1999. godine, kredita Japanske Vlade iz 2000. godine i EU PHARE kreditnih sredstava iz 1998. godine.za 22 godine nisu vratili ......koliko je crveni ovdje???

ODGOVORITE
Name

Sana

08.04.2020 17:08

Nebitno je sta oni rade. Da daju svakome po sto hiljada km nebi valjalo. Nama niko i nista ne valja . Pljuvanjem hocemo da rjesavamo svoje deficite.

ODGOVORITE
Name

Bole

08.04.2020 17:16

Jel' ovo ozbiljno!!?

ODGOVORITE
Name

Budala kao i ti

09.04.2020 01:17

Dok svi ovu dokumentaciju povadiš, možemo i raku sebi iskopati.A dok dočekamo isplatu,raka če se sleči.

ODGOVORITE
Name

I ja sam

09.04.2020 09:00

Dragi moji,nasi prjvrednici i nasa drzava su💩.Dane koje ljudi provode u izolaciji odbijaju od zakonom dozvoljenog gosisnjeg odmora to znam iz vlastitog iskustva. Drugo privrednici ce se snaci i izvuci nesto al narod je sad popusio definitivno.

ODGOVORITE