Nove pravne zavrzlame oko Alumine?!

„Alumina“ Zvornik tužila je UAB „Baltios Stiklas“ tražeći poništenje ugovora vrijednosti 14,8 miliona evra, a podršku su joj dali i Mindaugas Kazakevičius i Martynas Ugianskis, nekadašnji članovi upravnih organa zvorničke fabrike, saznaje portal CAPITAL.

Republika Srpska 16.11.2019 | 15:53
Nove pravne zavrzlame oko Alumine?!
Pomenuta litvanska firma tužila je ranije „Aluminu“ koja je sada uzvratila protivtužbom za priznavanje ugovora ništavim i nevažećim.

Kao umješači navedeni su Fabrika glinice (FG) „Birač“, Mindaugas Kazakevičius i Martynas Ugianskis, vidljivo je iz dopisa sudu koji je u posjedu CAPITAL-a.Pravnici ističu da to što su dvojica Litvanaca navedeni kao umješači znači da su na strani „Alumine“ te imaju interes da ona dobije spor. Litvanci će sudu morati dokazati zašto imaju interes da budu umješači u ovom sporu na strani „Alumine“.

Mindaugas Kazakevičius je bio direktor „Alumine“ a Martynas Ugianskis predsjednik Upravnog odbora FG “Birač”, “Mehanike”, “Alumine” i “Birač Energa”.

MUP Republike Srpske je 2013. godine podnio dva izvještaja za nezakonitosti počinjene u FG “Birač” u Zvorniku a među osumnjičenim su bili i Kazakevičius i Ugianskis.

Jedan od izvještaja odnosio se upravo na ugovor „Baltio stiklas“ – „Alumina“ i sumnju u pranje novca od strane Litvanaca.

Naime, firme “Birač”, “Birač Europe”, te “Alumina” dale su garancije Ukio banci da će “Boslita ir Ko UAB” i “Baltios stiklas” vratiti kredit od 14,6 miliona evra.

Taj novac je dat kao kredit za izgradnju linije za proizvodnju tegli u zvorničkoj “Alumini”.

Prema izvještaju MUP-a  Kazakevičius  je prekoračio granice svojih ovlašćenja te potpisao Dopunski ugovor (Novaciju) te je obaveza „Baltios Stiklas“ da uplati avans „Alumini“ za opremanje nove proizvodne linije u iznosu od 14,6 miliona evra zamjenjuje obavezom „Baltios Stiklasa“ da preduzeću „Alimina“  ova sredstva uplati kao zajam.

Kazakevičius je zatim novčana sredstva dobijena po osnovu zajma putem povezanih preduzeća uplatio  preduzećima u Litvaniji „E Way LLC“,„AB Balkan investu „AB Kauno tiekimas Filiasa“ ,„AB Kuno Tiekimasu“, „UAB Balkan investu“, „AB kauno tiekimsu Filijals i „Viwside Market inc“.

FG „Birač“: Poništiti ugovore

FG „Birač“, koja je vlasnik „Alumine“, obavijestila je, kao umješač, Okružni sud u Viljnusu u Litvaniji da je saglasna sa protivtužbom „Alumine“ i od suda zatražila da oglasi  apsolutno ništavim Ugovor o opremanju nove proizvodne linije za proizvodnju staklenog posuđa zaključenom između UAB „Baltios stiklas“ i „Alumine“, kao i da oglasi nevažećim sve odredbe ugovora kao i sam Ugovor od 24.11.2011 godine.

Zatražili su i da sud proglasi ništavim/nevažećim Dodatni ugovor (novaciju) zaključenu među prethodno navedenim  ugovornim stranama, da oglasi ništavim i nevažećim ugovor koji se tiče izdavanja jedne trasirane sopstvene mjenice bez protesta koju je izdala Alumina.

FG „Birač“ traži od suda u Litvaniji i da utvrdi ništavim i bez pravnog dejstva Obavezu o izmirenju zaduženja od 07.12.2012 godine koju je zaključio Vladimir Romanov,Olga Gončaruk,UAB „Ukio banko investicine grupe“, „Birač Europe“ i „Birač“ Zvornik i „Alumine“.

„FG Birač“ traži i da sud primjeni restituciju i obaveže UAB“Baltios stiklas“ na naknadu iznosa od 216.508 evra u korist „Alumine“ u svrhu plaćanja po Obavezi o izmirenju zaduženja od 07.12.2012 godine.

Traži se i da se Litvaci obavežu na plaćanje procesne kamate u iznosu od šest odsto na godišnjem nivou u korist „Alumine“ i to od dana podnošenja protivtužbe do momenta ispiunjenja obaveze po sudskoj odluci, kao i da nadoknade troškove parničnog postupka.

(Capital)

Komentari / 0

Ostavite komentar