Cilj - opravdati angažovanje NATO-a

kaže da je cilj haških procesa da se Srbiji i Srbima pripiše odgovornost za izbijanje građanskog rata, da se označe kao agresor na Hrvatsku, BiH i Kosovo i Metohiju, kako bi se pravno i moralno opravdalo angažovanje NATO-a u jugoslovenskom građanskom sukobu.

Republika Srpska 02.12.2012 | 05:06
Cilj - opravdati angažovanje NATO-a
kaže da je cilj haških procesa da se Srbiji i Srbima pripiše odgovornost za izbijanje građanskog rata, da se označe kao agresor na Hrvatsku, BiH i Kosovo i Metohiju, kako bi se pravno i moralno opravdalo angažovanje NATO-a u jugoslovenskom građanskom sukobu. „Načelno, Haški tribunal sudi pojedincu. Ipak, u pozadini nekih optužnica i presuda može se implicitno nazrijeti i kolektivna odgovornost – srpska. Čini mi se da je pomirenje samo u deklarativnom smislu bio primarni zadatak suda“, rekao je Vujanović za "Pres Republike Srpske". Prema njegovim riječima, procesi Naseru Oriću, Seferu Halilovoću, Rasimu Deliću, Ramušu Haradinaju, Anti Gotovini i Mladenu Markaču omogućili su sudu da se odbrani od kritika da vodi antisrpsku politiku, ali se u tim slučajevima mogla pretpostaviti krajnja oslobađajuća presuda. Vujadinović je naveo da je američki diplomata Ričard Holbruk svjedičio pred kongresnim Komitetom SAD za bezbjednost i saradnju u Evropi da se ideja o Tribunalu odnosila prevashodno na procesuiranje Srba kao odgovornih za ratne zločine. On smatra da je Haški tribunal politički instrument putem kojeg su zapadne zemlje, a prije svih američka vlada, uticale i još utiču na razvoj događaja u jugoslovenskoj krizi. "Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju dio je procesa izgradnje novog globalnog poretka prema mjerilima pobjednika u hladnom ratu. Radi se o periodu `međunarodne deregulacije i rušenja starih pravnih normi,kada se javljaju novi akteri, nove mogućnosti i novo svrstavanje, ali ne i nova pravila`", pojasnio je Vujadinović. On je pojasnio da se kao primarni cilj novog poretka ispostavlja rušenje dosadašnjeg koncepta nacionalne države i derogiranje suvereniteta nacije kao prirodne tekovine, što na kraju predstavlja rušenje temeljnog principa na kojem se zasniva identitet moderne Evrope. Vujadinović smatra da razbijanje SFRJ, rat protiv SR Jugoslavije, odnosno Srbije, u osnovi predstavlja rat suverenoj naciji i pravu na nacionalnu državu. „Suverenu naciju trebalo bi da zamijeni sistem novih regija, odnosno novih vještačkih nacija, koje se `prema mjeri` mogu stvarati ili ukidati. U ovome je jedan o razloga postojanja Haškog tribunala i smisao `suđenja Srbima`. Pokušaji zabrane preispitivanja haških presuda impliciraju napor da se putem tih presuda piše istorija i kreira budućnost“, naglasio je Vujadinović. Vujadinović je u julu prošle godine objavio naučni rad pod nazivom „Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju kao izraz svog vremena“, u kome je sumirao razvoj međunarodnog prava i pravosuđa i praktično i na činjenicama pokazao da rad Haškog tribunala, osim nesumnjivih ostvarenja u procesuiranju ratnih zločina, karakterišu politički elementi.

Komentari / 8

Ostavite komentar
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE
Name

REPUBLIKA SRPSKA

02.12.2012 13:47

kao da mi to neznamo....

ODGOVORITE