Zoran Talić napustio PDP, a evo i zašto!

Zoran Talić, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, potvrdio je za medije da je napustio tu stranku.

Republika Srpska 14.02.2017 | 22:59
Zoran Talić napustio PDP, a evo i zašto!
On je obavljao  funkciju predsjednika banjalučkog  gradskog odbora PDP-a, a povodom svog izlaska iz stranke napisao je pismo u kojem objašnjava razloge za svoju odluku.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Dragi sugrađani,

Želim da vas obavijestim da od danas više nisam član PDP-a.

Ovu odluku nisam donio ishitreno i naglo, naprotiv, veoma dugo sam o tome razmišljao jer moje nezadovoljstvo u pomenutoj stranci traje nekoliko godina unazad. Vjerujte, nije bilo lako donijeti odluku da nešto napuštate nakon što ste 16 godina na tome vijerno i predano radili vjerujući u neke ideje za koje se, nažalost, ispostavilo da se u PDP-u neće moći ostvariti. Nije bilo lako biti opozicija i aktuelnim vlastima i u svojoj partiji. Imao sam dvostruku borbu.

Oko svog izlaska nisam želio praviti magnet za medijsku pažnju.

Sa moje strane bilo je dovoljno samo obavijestiti svoje birače da više nisam tamo gdje sam bio, ali s obzirom na okolnosti nametnula se potreba da treba javno da obrazložim svoju odluku.

Ovih dana svi ste imali priliku čuti razne špekulacije i dezinformacije, iako sam ja cijelo vrijeme ćutao. Dok sam pokušavao neke stvari raščistiti u miru prvo sa samim sobom, ta tišina je postajala sve glasnija.

Da biste bolje razumjeli moju odluku, želio bih da čujete i moj osvrt na sve što se događalo.

Kao što sam već naveo, član PDP-a sam bio oko šesnaest godina. Kao partijski aktivista prošao sam gotovo sve organizacione nivoe  stranke, od aktiviste u mjesnom odboru, predsjednika mladih PDP-a, do predsjednika Gradskog odbora  Banjaluka i člana Glavnog odbora i Predsjedništva stranke.  Tri puta sam biran za odbornika u Skupštini  grada Banjaluka. Politikom se bavim onoliko koliko mi omogućava  da se kroz nju borim za ostvarenje onih opštih interesa i ciljeva koji se ideološki i politički mogu svrstati u prostor gdje se ideološki nalazio PDP. To je ujedno odgovor zašto sam  se u svom političkom radu upravo vezao za PDP šesnaest godina.

Početno ideološko opredjeljenje PDP-a u fokus stavlja punu demokratičnost odnosa,  puni demokratski dijalog bez ograničenja, toleranciju, ljudska prava i slobodu, jaku socijalnu državu, društvo koje svoj razvoj bazira na realnoj ekonomiji, na svom radu, veoma razvijeni i jak srednji sloj poljoprivrednika, radnika i inteligencije,  kontinuiran i stabilan rast ekonomije.

Da bi stranka mogla da odgovori svojoj društvenoj ulozi ona u organizacionom, funkcionalnom, kadrovskom, obrazovnom, demokratskom i svakom drugom smislu mora da ima adekvatnu infrastrukturu. Mora biti tako profilisana i izgrađena da bude vodeća snaga gore navedenih ideja u našem društvu. Ona to mora da bude bez obzira bila nosilac vlasti, bila koalicioni konstitutivni dio vlasti, bila u opoziciji ili koalicioni opozicioni partner strankama u opoziciji.

Kada  se napravi retrospektiva PDP-ove politike posljednjih 15 godina u odnosu na pomenute ideološke principe, sa žalošću se mora konstatovati da su unutar stranke prevladale one snage i pojedinci  koji su stranku povukli u pravcu jeftinog populizma  sa isključivim ciljem da ostvare lične i pojedinačne političke interese. Ovome su podredili interese stranke i  njenu društvenu  ulogu. Ovo je kulminiralo na zadnjim lokalnim izborima.

Po mom dubokom ubjeđenju PDP zbog ovakve politike danas živi kao politička ljuštura bivšeg PDP-a  samo zahvaljujući činjenici što njegovi pojedini funkcioneri u politici fukcionišu kao odraz pokreta Saveza za promjene koji je narod Republike Srpske na vlast doveo 2014. godine glasajući protiv aktuelne vlasti i za promjene. Ilustracije radi, partija se danas doživljava kao autobus, koja ima vozača i konduktera, ostali su putnici (članovi), na jednoj stanici uđu i voze se neko vrijeme i izađu, pitanje je samo koliko će trajati njihova vožnja.

Gradski odbor PDP-a preuzeo sam u veoma lošem stanju sredinom 2015. godine od Branislava Borenovića, sadašnjeg predsjednika PDP-a. Za nešto više od godinu dana uspio sam zajedno sa novim timom ljudi zaustaviti proces „raspadanja“ PDP-a u Banjaluci. Otvoren je proces kadrovske konsolidacije stranke, izvršena je organizaciona i funkcionalna  modernizacija na način da je PDP postao  prepoznatljiva stranka u Gradu i da je u cjelini značajno  podignut  autoritet stranke među građanima Banjaluke. Stranka je značajnije kadrovski inovirana, značajnije se okrenula prema svojim baznim ideološkim principima. U cjelini bi se moglo reći da su se počeli pojavljivati novi ljudi sa novim idejama i da se u daljini nazirao početak procesa smjene generacija i kadrova.

Sve ovo je bio signal  da je na pomolu krupna promjena u PDP-u, njena transformacija od partije više ili manje jakih pojedinaca na vrhu partije u partiju jake, čvrste i  ideološki  konzistentne organizacije. Efekat ovih promjena se vidio već na impresivnoj Konvenciji Gradskog odbora PDP Banjaluka, održanoj pred prepunom dvoranom Obilićevo krajem aprila 2016. godine kada smo građanima predstavili program i našu viziju budućnosti Banjaluke.

U gradskoj organizaciji PDP-a  sve je više dolazio do izražaja uticaj organizacije na funkcionisanje partije  i uticaj partije se sve više manifestovao kroz njen rad na terenu, kroz njen život kao organizacije umjesto dotadašnje prevlađujuće prakse da se njen rad uglavnom odvijao kroz istupanja partijskog vrha.

Ovaj proces sve je više pratio porast uticaja, ugleda i autoriteta stranke u Gradu među građanima.  PDP je u Banjaluci počeo sloviti i funkcionisati kao „okosnica opozicije“ (bez obzira na veličinu i autoritete drugih stranaka). Međutim, dijelu ljudi iz samog vrha partije počela se paliti crvena lampica da se u banjalučkom odboru dešavaju promjene koje nisu pod njihovom kontrolom i koje narušavaju njihovu uspostavljenu političku sinekuru u kojoj je partija tu da služi njima i njihovim političkim interesima, a ne da oni služe partiji.

Od njih je krenuo bojkot  gradske organizacije PDP-a. Prvi takav pokazatelj je bio da nakon  osvajanja vlasti 2014. godine i nakon mog imenovanja za predsjednika Gradskog odbora PDP Banjaluka, rukovodstvo Gradskog odbora i organizacija PDP-a Banjaluka bilo je potpuno isključeno iz procesa imanovanja kadrova PDP-a  na funkcije u zajedničkim organima BiH i njenim institucijama i agencijama koja su po koalicionom sporazumu Saveza za promjene pripadala PDP-u.

Oni  su  na svoj već ustaljeni način i praksu  proveli  i provode  kadrovsku politiku PDP-a isključivo  prema uskim ličnim i pojedinačnim interesima bez konsultacije organa PDP-a. Takav pristup je odmah u startu isključio polazne, bazne principe (kao što su stručnost, kompetentnost, moral, poštenje, demokratičnost, otvorenost, javnost rada  itd.) na kojima je gradska organizacija u političkoj javnosti  i partijskoj organizaciji uopšte zasnivala proces vraćanja povjerenja javnosti da politika PDP-a u Banjaluci nije samo goli „politički verbalizam“ nego stvarni proces promjena kome se može vjerovati i dati mu puno povjerenje.

Kada je izborna lista u Banjaluci napravljena kao rezultat široke partijske rasprave gradske organizacije PDP-a, a ne kao rezultat  do tada ustaljene prakse  putem  direktive partijskog vrha PDP-a, u tim strukturama je donesena odluka da na izborima 2016. u Banjaluci bojkotuju vlastitu partiju.

Štaviše, na mnogim segmentima predizbornih aktivnosti u Banjaluci radili su za kandidate drugih stranaka, a ne za  kandidate PDP-a koje su „šifrovano nazvali Talićevim kadrovima“.

Od brojnih primjera i detalja  bojkota , samo ilustracije radi, spomenuću  neke:   pojedini najistaknutiji pojedinci iz vrha partije su se u izbornu kampanju u Gradu javno uključili tek u završnici i istovremeno cijelo vrijeme kampanje nisu radili na kampanji PDP-a kao organizacije, nego na ličnoj kampanji od njih izabranih i projektovanih  pojedinaca  sa kojima imaju isprepletene lične interese. Za kampanju gradskoj organizaciji PDP-a odvojili su iz budžeta PDP-a veoma skromna sredstva.

Međutim, bez obzira na gore pomenute prepreke, rezultati PDP-a u Banjaluci pokazali su nekoliko stvari:

Radom gradske organizacije PDP-a zaustavljen je pad popularnosti i ostvaren je blagi rast glasača PDP-a u Banjaluci u odnosu na izbore iz 2014. godine.

Broj mojih ličnih glasova u Banjaluci je najveći koje su kadrovi PDP-a u Banjaluci ikada ostvarili na lokalnim izborima i istovremeno znatno veći od glasova koje je aktuelni predsjednik PDP-a dobijao u Banjaluci.

Postignuti rezultat je njima pokazatelj da je u Banjaluci i Republici Srpskoj moguće postojeći  model upravljanja PDP-om zamjeniti ozbiljnim, izvornim ideološkim modelom moderne, efikasne, perspektivne, organizovane, savremene partije sa svim atributima i sadržajima koje sam naveo.

PDP je u Banjaluci sa novom podmlađenom listom  osvojio  isti broj mandata  kao i na izborima koje su vodili ovi kadrovi. Bio je to signal da je proces kadrovske obnove i promjena u PDP-u među građanima i članstvom PDP-a dobio svoju izbornu i političku verifikaciju.

Kada su završeni izbori, Predsjednik PDP-a Branislav Borenović i njegovi najbliži saradnici iz vrha stranke otvorili su unutarpartijsku i javnu kampanju  da se radi o „izbornom porazu“ i da treba povesti  „temeljnu analizu propusta koji su u bazi napravljeni“. Naravno, kako se to u nedemokratskim i autokratskim  političkim glavama u pravilu dešava, analiza se ne vodi širokim demokratskim dijalogom kroz organe stranke u procedurama predviđenim Statutom.

Štaviše, donosi se odluka o suspenziji  statutarnih organa i imenuju se nestatutarni oblici i forme „ad hock“ radnih grupa na čije čelo i u njihov sastav imenuju upravo  sebe. Suštinski, bar  kada se radi o gradskoj organizaciji PDP-a Banjaluka, partijskim Statutom gradska organizacija je raspuštena, a dalje upravljanje preuzeo je nestatutarni, oktroisani organ koga je imenovala ova struktura ljudi.

Nakon raspuštanja gradske organizacije, naredni korak  ove grupe ljudi  jeste davanje političkih ocjena  o  navodnom „izbornom porazu“. Ove ocjene neće proizaći kao rezultat demokratskih rasprava u širokoj partijskoj bazi po mjesnim odborima, nego će te ocjene biti modelirane prema uskim i ličnim interesima  ove nekolicine ljudi iz najužeg vrha stranke i biće „spuštene odozgo“.  Adekvatno tim ocjenama izvršiće se „kadrovska čistka“ u partiji koja treba  ovoj užoj partijskoj strukturi ljudi da osigura vraćanje na stanje  u kome partijska organizacija PDP-a je tu da služi njima, a ne da oni služe partiji i preko nje građanima.

Demokratski dijalog unutar PDP-a  je praktično „umrtvljen“.  Istupanjem  nekolicine pojedinaca iz vrha stranke u političkoj javnosti stvara se dojam da je PDP živ i da funkcioniše kao organizacija.

Umrtvljavanje stranke, prelazak na forumsko djelovanje  i  pojedinačno i individualno istupanje  ovih pojedinaca u ime stranke, suspenzija statutarnih organa i procedura stranke ima samo jedan jedini cilj. To je da se spriječi da se kroz demokratski,  unutarstranački dijalog dogodi eventualno preispitivanje odgovornosti upravo tih pojedinaca iz samog vrha stranke za ostvareni izborni rezultat i što je još gore i teže za  posljedice koje su nastupile po Republiku Srpsku, zaustavljanje procesa prihvaćenih, izglasanih i politički verifikovanih  promjena na izborima 2014. godine.

Uostalom, sami ti pojedinci iz najvišeg vrha  PDP-a javno su izrekli ocjenu  da je njihovo nedjelovanje ili neadekvatno političko djelovanje od 2014. godine odrazio se na izborni rezultat na lokalnim izborima 2016. godine. Sami su dali ocjenu da  je aktuelna vlast u Republici Srpskoj nametanjem političkih tema i procesa, političke tokove promjena iz 2014. godine, koristeći nesnalaženje partija Saveza  promjene, preusmjerila na svoj mlin.

Situacija u Republici Srpskoj dramatično se usložnjava do nivoa ozbiljnog ugrožavanja njenog opstanka u mnogim vitalnim elementima. Opozicija, uljuljkana u lagodni, dobro plaćeni konformizam političkog uhljebljenja njenih elita, svoj politički aktivizam iscrpljuje na puko političko reagovanje  na teme i procese koje joj aktuelna vlast podmeće  i kroz to troši nužno potrebnu energiju za neophodne promjene.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović i njegovi najbliži saradnici naspram teškog i složenog političkog trenutka u kome se nalazimo se iscrpljuju sitnim i nevažnim  strančarenjima  koja trebaju samo da sačuvaju njihovu ličnu poziciju. Ovo je razmeđa na kojoj  tim ljudi, među kojima se nalazim i ja, ne mogu ići dalje sa ovim ljudima.

Što se tiče mojih daljih koraka. Nastaviću raditi kao što sam i do sad radio, odgovorno i savjesno, davaću prijedloge i ideje, biti konstruktivan i djelovati samo u interesu građana, a to znači da ću biti najveći protivnik svemu što je loše, a svoju podršku ću dati svemu što je dobro. Tako može raditi samo onaj ko je nepotkupljiv i nezavisan, sve ostalo su zlonamjerne špekulacije i dezinformacije.

(Agencije)

Komentari / 160

Ostavite komentar
Name

presjednik pedjica

14.02.2017 16:09

Ma jeli moguce!?

ODGOVORITE
Name

tramp

14.02.2017 16:39

Tramp je porucio da je to dobar potez. Pozdravio je Slavka opet.

Name

Niko više ne sastavi

14.02.2017 18:47

Koliko odbornika PDP-a je ostalo u Trebinju, niko i ne govori bar do sada! Važno da su Anđušić i Lazar uz Slavka! Trio koji govori više od broja i riječi!

Name

NISTA CUDNO

14.02.2017 20:02

OVI TALICI SU VELIKI KRIMINALCI I PRELIVODE, A NAJGORI MEDJU NJIMA JE GORAN TALIC.

Name

Branka

14.02.2017 20:05

Podrska Talicu,dobar potez previse si ti iskren i dobar da bi nastavio sa njima.

Name

Sanja

14.02.2017 20:09

Pa ne moze on da radi sa Dronjkom i Stanivukovicem,svaka cast Talicu bilo je i vreme da okrenes novi list.

Name

Jelena

14.02.2017 20:11

Potpisujem svaku rijec koju je Zoran napisao,ovakvo je stanje u PDP-u,i trebao je da izadje nije on za to,on je posten covjek.

Name

Dobar potez

14.02.2017 20:16

Dobar potez, opozicija je sklepana s koca i konopca od korumpirane vrhuške i političkih šarlatana, sa svega nekoliko obrazovanih ljudi. Jadno, i bezidejno i imaće veliku borbu za cenzus u narednom periodu

Name

Srbac

14.02.2017 23:02

Puna podrška Zoranu Taliću iz Srpca. Slažem se s njim i nisam jedini koji taki misli. Sve je u pravu- PDP postoji zbog male grupice ljudi iz vrha a mi ostali smo potrošna roba, neophodni glasači i puki poslušnici,ali vidjećemo dokle.

Name

Goran

15.02.2017 08:23

Ne, najgori je ipak Nenad Talic.

Name

osa

15.02.2017 10:29

Ko misli svojom glavom.Pa i on vam je sad papak.

Name

B.Luka

15.02.2017 10:35

Nadam se da se Talic nece svrstati medju otvorene papke tipa Stevandica,Umicevica I drugih.S druge strane,PDP je izuzetno dvolicna stranka I ako je Talic iskren,nije ni cudo sto ih napusta.Ivanic je 2004.doveo Milu na vlast,na Protestu u Parku prosle godine ga je spasao.Crnadak najobicniji naduvenko I karijerista koji gleda samo sebe.PDP je dobijao nesto glasova na izborima dok im je preletac Umicevic bio clan I tjerao svoje robove iz Beme da glasaju,kao sto ih sad tjera da glasaju za snsd.U svakom slucaju,PDP treba da nestane,posto su svojim djelovanjem samo balast opoziciji I rade u korist Mile,a ne naroda.

Name

A vlast nije

15.02.2017 17:10

A u vlasti nisu karijeristi:Željka Cvijanović.Nebojša Radmanović,Nikola Špirić itd.Pa dobro bi bilo da da bilo ko dođe na vlast pa ćemo ih za godinu i po prozivati ako ne budu dobri

Name

Genadij

16.02.2017 12:55

Jadan je taj PDP kad je dozvolio da jedan Brčkalo bude generalni sekretar stranke.

Name

koki

16.02.2017 17:00

Taliću pa zar je u drugim strankama drugačije.

Name

PDP

14.02.2017 16:10

Pa to je samo jedan Član.

ODGOVORITE
Name

re

14.02.2017 16:35

Ako nisi upoznat u BL imate tri odbornika. Dva odbornika su izasla iz stranke. Ostao je samo mladi Stanivukovic.

Name

Samo jedan!?

14.02.2017 16:54

Talić je predsjednik banjalučkog gradskog odbora PDP-a, jedan od 3 PDP-ova odbornika u Gradskoj skupštini. Pitanje je koliko će članova pratiti Talića, jer i druga odbornica Tatjana Čičić-Odžaković takođe je napustila PDP. Dok Crnadak zuji po bijelom svijetu, Borenović se slika po hodnicima sa briselskim birokratama, stranka im se raspada. Ivanić je to vidio na vrijeme.

Name

Reci Istinu

14.02.2017 18:00

Hvala Bogu, otisli su losi ljudi. Samozivi Talic je sve protekle godine radio samo za sebe, a nikad za partiju.Partija mu je dala sve, a PAPAK se prodao za sitno, srecan mu put, a i gospodji koja je postala odbornica sa 300 glasova.Sram ih bilo

Name

booksi

14.02.2017 18:34

Čičićeva je morala napustiti PDP zbog pritisaka na radnom mjestu.

Name

Re Pdp

14.02.2017 18:40

E TAj JEDAN CLAN IMA OGROMNU PODRSKU I NIJE BIO DODIKOV MINISTAR

Name

RE Reci Istinu

14.02.2017 18:51

Joj sto volim ove floskule 'partija mu je dala sve'. Mozes li kolega nabrojati nesto sto je doticni dobio od partije? Stan, kucu, keš, posao? Ništa od navedenog. Tako sam i mislio.

Name

Re: Reci Istinu

15.02.2017 13:57

Iza tvog imena se vjerovatno krije onaj Brčkalo. Svaka partija ima svog potrčka i ulizicu koji voli "vođu" više od sebe i za njega bi život dao sve dok od toga ima koristi,takav je u PDP-u taj brčkalo. Odmah je potrčao da brani "vođu" a napada ovog Talića. Mislim da je talić iz PDP-a dobar i pošten čovjek ali "zalutao u demokratiju i višestranački sistem". Nije to za njega ,to je teren za njegove partijske šefove i šefove svih drugih partija, jer " partija odnosno stranka , to sam JA". Nije on kao što ti kažeš loš čovjek ,već naprotiv. A da te pitam ,koliko je onaj Šukalo dobio glasova? On ne sjedi u gradskoj Skupštini ,nego što je još gore u Republičkoj.

Name

A gdje radi gospođa?

15.02.2017 17:39

A gdje radi gospođa Čičić-Odžaković?

Name

koga briga

14.02.2017 16:15

Zbogom :p

ODGOVORITE
Name

Rade

14.02.2017 18:29

Da si šta vrijedio završio bi državni fakultet a ne Apeiron govorili su mu SNSD-ovci u kampanji. Šta li sada misle o njemu? Pa i nije tako los...

Name

Kic

14.02.2017 16:15

Predugacko objašnjenje.

ODGOVORITE
Name

re KIC

14.02.2017 18:00

MOGAO JE ON OBJASNJAVATI RAZLOGE DO DJURDJEVDANA ALI MENI SE CINI DA JE ON NOVI PAPAK

Name

Olja

14.02.2017 16:16

Ralicu,ne mlati.I ti si jedan od papaka.

ODGOVORITE
Name

banjaluka

14.02.2017 16:31

Nije ralic nego talic sto si uzbudjena toliko?

Name

Logika

14.02.2017 17:03

Naravno da je papak. Za par mjeseci će da vaskrsne prosvijetljen i kršten od njegovog preosveštenstva vladike svesrpskog Dodikomila.

Name

hm

14.02.2017 17:05

Olja vataj se posla u kuci. Ne mlati gluposti po internetu.

Name

kivi

14.02.2017 17:24

Olja--Kuvaj rucak mijesi hljeb pravi

Name

Johan

14.02.2017 18:53

Olja, jel ti to komsinica u povjerenju rekla.

Name

Poslednji kineski car

15.02.2017 14:05

Re Olja: Ne slažem se sa tvojim komentarom ,ali poštujem tvoje mišljenje. Razlog zbog kojeg ti pišem ovu repliku je što želim da te podržim da i dalje pišeš bez obzira na negativne komentare koje si dobila i koji u pravom svjetlu pokazuju status i položaj žene u našem društvu. To što si umjesto "T" napisala "R" nije razlog da te neko po kratkom postupku "smješta u kuhinju" i zabranjujete ti da izneseš svoj stav i mišljenje. Većina žena je ionako svakodnevno u kuhinji. Pozdrav Olja!

Name

re Poslednji kineski car

17.02.2017 12:21

Reci covjeku da je papak i nije neko misljenje vise vrijedjanje ali to je taj nivo.

Name

Posao za novinare

14.02.2017 16:17

Treba ispitati koga je sve Crnadak uz dogovor sa Borenovićem, zaposlio u diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u zadnje dvije godine. Šta očekivati od ministra vanjskih poslova kome je jedina referenca bilo to što je bio radijski voditelj. Dok je Borenović rob svoje velike ambicije i skromnih kapaciteta, pokazanih kroz vođenje butika kojeg je zatovorila poreska.

ODGOVORITE
Name

Бл

14.02.2017 18:41

Тако је Треба видети све докиће и остале

Name

Imena

14.02.2017 20:43

Valjda dođe vrijeme da se objave spiskovi uhljeba! Naravno da nije došao na gradski odbor da se predlože kadrovi koji su sposobni i koji su zaslužili da budu javno predloženi! Uhljebi se rješavaju ispod žita od Sarajeva do Češke!

Name

Ljubo

14.02.2017 21:35

Ako krenemo ispitivati ko je koga gdje uhljebio na svim nivoima vlasti prvo cemo morati krenuti od SNSDa i njegovih satelita, pa za jedno pet godina, koliko nam najmanje treba za taj posao, mozemo doci i do SzP. Bio bi red da sa tim imenima i pocnemo pa cemo doci i do ovih pomenutih. Da krenemo od Spirica, brace Majkic, Radmanovicevog zeta, prije Senije-Seke , Tegeltijinih zetova, Radojiciceve zene , ako nastavim potrosicu bateriju na telefonu. Crveni kmeri, kada prozivate nekoga nemojte se ponasati kao da su svi retardi nepismeni kao vasi glasaci da im mozete prodavati jeftine fore.

Name

RE LJUBO

14.02.2017 22:09

Zaboravio si Predraga Grgica. On je clan SNSDa uhljebljen na poziciju ambasadora od strane PDP. I onda neka mi neko kaze da se vlast i opozicija mrze.

Name

Neko ovdje nije informisan

15.02.2017 09:17

A otkud vam to da Predrag Grgic ima clansku kartu SNSDa? I gdje ga mozete povezati sa SNSDom? Samo izmisljate i banalnim stvarima pokusavate da zamaskirate istinu koja mozda ne smeta vama, ali vasoj djeci ce... Jako zalosno

Name

Informisan

15.02.2017 19:17

Grga, sta ima u Briselu. Naravno da imas clansku jartu SNSDa jer si je javno pokazivao. Nije valjda da je bila falsifikovana?

Name

smrdi

14.02.2017 16:18

A 'oces sad kod Dodika?

ODGOVORITE
Name

bl

14.02.2017 16:51

Samo moze Dodik kod njega :)

Name

Misko

15.02.2017 15:30

Dronjak , ti si baš uporan. Oladi malo druze.

Name

Jao Kako Je Tesko Talicu

14.02.2017 16:19

Upravo sad sam se toliko stuzio,da sam mjesto maramica,morao uzeti poveci peskir ne bih li se nakon procitane i teske sudbine gosn Talica,isplakao kao nikad.Bolan mladi gospodine vjerujem da u zivotu nikad nista ozbiljno radio nisi,iskren bio nisi jer cim si tako mlad zagazio u politiku,vec si uprljan,a istovremeno ocekujes razumjevanje.Bolesni mladicu za razliku od tebe ugladjenog opozicionara,a ne sumnjam uskoro,ugladjenog pozicionara,ovaj narod zivi svaki dan pati se bori se,nemastinja ga nagriza gore neg i jedan kancer,a opet to podnosi hrabro i dostojanstveno sa mnogo gnjeva.Zato mali ne diraj u nas gnjevnje ljude koji gledamo tebe i takve folirante,takve ljudske spodobe,takve moralne minimizirajuce kretene,zato jedno veliko ti licno porucujem.Cuti cuti jer u tebi ne postoji nista sto se moze okusiti probati i dati,zato cuti supljino jedna pokvarena,salmonelo duhovna bezvrijedna..

ODGOVORITE
Name

bluka

14.02.2017 16:44

Nije ni tebi lako. Jado.

Name

mala porcija

14.02.2017 16:46

Ako ne razumijes napisano ne bi trebao ni da komentarises.

Name

Boxon

14.02.2017 16:58

Kakav bolestan komentar.

Name

Brabonjak

14.02.2017 17:44

E moj Nikola Dronjak uvijek ces biti i ostati Dronjak

Name

stojan

14.02.2017 17:54

Svaka cast,na ovakvom iscrpnom i tacnom obavjestenju,u vezi tog pdp borca,koji se povlaci a ni zedan niti gladan.kako li je nama talke aaaaa talke,obicnom normalnom svijetu..teska je kao sto ti rekao trula duhovna salmonelaaaa...vec i pomalo crvava.

Name

Miskoni

14.02.2017 18:54

Dronjak druže, nije ni tebi lako. Samo tvoja glava je mogla ovo smisliti.

Name

Bez vrijeđanja

14.02.2017 19:07

Teško je svim iskrenim članovima PDP-a ! Nije ovo Talićeva priča već samo rengenska slika stanja unutar stranke trenutno i zato vjerne članove stranke ovo BOLI! Ovo je priča ogromnog broja članstva koji nisu bili u prilici ili nisu imali smjelosti i snage da javno progovore, da se obrate i kažu ovo što je rekao Zoran Talić! Profesor Ivanić se okružio kadrovima koje je sam odabrao on zna po kojim kriterijumima i zašto! Gdje su se usput izgubili svi silni autoriteti, ljudi od ugleda i uspješni stručnjaci u svojim zanimanjima. Gdje su se izgubili ljudi koji su u stanju suprotstaviti kritičan stav makar se on ne dopadao mnogima! Otkud odjednom čitava struktura vrha stranke bez ljudi sa snagom ličnog stava??? Nažalost ovo još može gore jer ovima se ne mogu ni predpostaviti prizemnosti koje mogu doseći!

Name

Jao Kako Je Tesko Talicu

14.02.2017 19:17

Hahaha jeste dronjak sta ces sada..Bez obzira sto nisam dronjak,al ti i talic mali banjalucki blefercici nemate obraza,to su djonovi,pa kad vec hocete da se uhlebite u snsd idite u bemu prodajte obraze,posto umicevic radi cipele za trampa licno,hahaah mozda i cijena bude dobra.

Name

Misko

14.02.2017 20:02

ipak si ti Dronjak. Ssmo ti si ovako nepismen.

Name

Леват

14.02.2017 16:24

И ПДП Стевандића за трку имаде...

ODGOVORITE
Name

banjaluka

14.02.2017 20:02

Ni blizu slucajevi

Name

Mirkan

14.02.2017 23:03

I ja mislim da nije ni blizu, Stevandica ce uvijek negdje biti, a ovog papcica je stvorio PDP, a Radojicic ce ga potrositi do kraja odbornickog mandata i pustiti niz vodu. Zar Talic, papcic sa kupovnim fakultetom misli da ce mu bajini bilo sta dati kada im ne bude trebao.

Name

Haha

14.02.2017 16:24

Jos jedan papak

ODGOVORITE
Name

banjaluka

14.02.2017 16:30

Nije on papak već papčić

Name

msm

14.02.2017 16:26

A Borenovic se smuca po Spaniji. Partija u raspadu. Jednog odbornika imaju u BL, trenutno Drasko Stanivukovic.

ODGOVORITE
Name

Marko

14.02.2017 18:01

Drasko Stanivukovic vrijedi za 10 odbornika!!!!

Name

Jovana

14.02.2017 18:29

Neka se tvoj Milorad Dodik ili bilo ko iz pozicije proseta bilo gdje van RS.

Name

@MARKO

14.02.2017 18:56

Bravo Drasko, ako nece niko da te pohvali, pohvali se sam. Partija je samo ojacala odlaskom svoje odbornika, sad ces ti da rasturis gradsku vlast dok trepnes.

Name

Re Jovana

14.02.2017 19:18

Aj se ti Jovana do mene prosetaj. Pisace novine o tom susretu.

Name

Kole

14.02.2017 16:26

A Crnadak se neko veče pravi lud kad ga Mate pita, brod tone a vi vidite nešto drugo

ODGOVORITE
Name

Misko

14.02.2017 16:27

Tom mladom covjeku zelim svaku srecu. Nadam se da ce se i dalje slusati njegove argumentovane kritike u gradskoj skupstini. Njegove razloge razumijem u potpunosti. Mislim da je danas PDP izgubio svaku sansu da se transformise i postane prava partija.

ODGOVORITE
Name

alo ljudi

14.02.2017 16:53

Svako normalan vidi da se nista ne mijenja, ovi kako su se docepali Sarajeva nista ne rade kao opozicija u RS. Ne samo PDP vec svi. Mile im pravi igranku oni se uvalili u komfor i cute a narodu prodaju pricu opoyicionu. I jedni i drugi su olos bjelosvijetski i vrijeme je da se nesto novo pravi.

Name

Kako misle pdpovci

14.02.2017 17:08

Crnadak je prije mjesec dana gostujući u emisiji PULS najavio da će promijeniti uređivačku politiku RTRS-a.I to kaže da će to učiniti sigurno!!?Do kraja godine ne uradi li to neka podnese ostavku

Name

napoleon

14.02.2017 17:16

Apsolutno se slazem........poraz PDP, nije prepoznao kvalitetan kadar .....ali u politici svi cuvaju svoje pozicije---kakvi jadnici!!!!!

Name

EEeeee Moj Misko

14.02.2017 18:03

Ala ga ti nahvali, a on obicna PAPCINA. Tek ces ti da vidis sta je Talic-los covjek

Name

Misko

14.02.2017 18:58

A zasto je los, mozes li mi malo pojasniti?

Name

banjaluka

14.02.2017 16:30

Čuj preuzeo stranku u lošem stanju a bio potpredsjednik partije u BL i šef kluba,sve mu partija dala a sad u papčiće

ODGOVORITE
Name

bl

14.02.2017 16:55

Pa valjda u trenutku kad je preuzeo nije bio ranije. Mislim logicno. Sta sve ljudi pisu...

Name

Crnogorac

14.02.2017 16:31

Ovoliko pismo a nije rekao kakav ce mu biti stav prema Radojicicu i SNSD-u...da vidimo je li stvarno nezadovoljan PDPom, ali nastavlja bitku protiv rezima ili je samo jedan mali, jadni papak...

ODGOVORITE
Name

nada

14.02.2017 17:51

Pa lijepo je čovjek napisao da je nezavisan?

Name

Crnogorac

15.02.2017 00:19

Re Nada ... vidjecemo kako ce nezavisni glasati na narednim sjednicama...

Name

banjaluka

14.02.2017 16:33

Ocekivano. Momka su napali sa svih strana jer je poceo da smeta vrhu stranke i dronjcima oko vrha. Najlakse bi vam bilod a ode u SNSD jer bi onda mogli da pricate kako je uzeo lovu. Problem vam je kada ne ode nigdje.

ODGOVORITE
Name

Vrati Mandat

14.02.2017 16:36

jesam glasao za tebe .i vrati mandat .ako si tako posten.svaka cast dokazi da jesi .vrati mandat ...

ODGOVORITE
Name

banja luka

14.02.2017 16:48

A sta ces sa ljudima koji su glasali za njega a ne zbog stranke.

Name

Jovo Jovic

14.02.2017 18:25

Zašto bi vraćao mandat ako ga je dobio na otvorenoj listi? Onaj ko je glasao za njega dao je povjerenje njemu lično.

Name

Jovan

14.02.2017 19:00

i ja sam glasao za njega. Ali moj glas ne dam PDPu. Zato neka ne vraca mandat.

Name

Razmislite malo

15.02.2017 09:25

Vecina njegovih glasova nisu njegova kao sto nisu ni od gospodje Cicic-Odzakovic, to su glasovi koje su ljudi dali na partiju, a ne na njega pojedinacno, jer tako fukncionise otvorena lista. Kao nosilac prvi dobija vecinu glasova kada se glasa samo za partiju. Zato je i gospodja Cicic-Odzakovic i dobila mandat. Zato trebaju da ih vrate. Jedini je tu Drasko posteno dobio svoje glasove jer je sve Talic u strahu smisleno odradio...Time dokazao da radi za sebe i da je u proslosti samo za sebe radio, a nikada za kolektiv... I ne treba se hvaliti rezultatom kada to nije njegov licno..

Name

Informisan

15.02.2017 14:44

@Razmislite malo Misliš tata (FINANC) je to Drašku kupio. Pa on je jedini i mimo svih drugih kandidata partije uzimao bilborde po gradu. A je li i tetak (Crnadak) šta pomogao? :-)

Name

Razmislite malo

15.02.2017 15:30

@ Informisan Ne vidite vecu sliku svega mislite da se kampanja dobija bilbordima? Grdno se varate, kampanja se dobija radom i trudom. Svaka Vama cast ako ce vam je to jedini argument... Zbog takvih ljudi kao vi ova drzava ce nestati. A poenta svega nije bilo to vec da njemu nisu mogli doci glasovi koji su isli samo partiji bas zbog Taliceve liste koju je sastavio da bi ponovo istakao sebe.

Name

General

15.02.2017 19:22

Bravo Drasko, neka si im rekao istinu. Bilborde si stampao iz zeze. A i Čavu si potpalio vatrometom samo iz zabave.

Name

Vrati Mandat

14.02.2017 16:36

jesam glasao za tebe i vrati mandatako si tako posten.svaka cast dokazi da jesi .Vrati mandat ...

ODGOVORITE
Name

taliciiii

14.02.2017 17:28

E ne dam mandat.To je moje Razumijes covjece ---moje

Name

Rika1

14.02.2017 21:57

Vama opoziciji niko ne valja!!!

Name

danica

14.02.2017 16:46

Jednom otisao sa Radojicicem u Bec i vec promijenio plocu. Ovaj je gori od Stevandica. Usput sva oprastajna pisma su srceparajuca i iskrena. Sad ce on lagano da se bori za interes naroda i gradjana tako sto ce glasati za konstruktivne prijedloge Radojicica. Privatni fakultet zavrsio i misli da je pametan.

ODGOVORITE
Name

Steta

14.02.2017 17:00

Skontace I Talic kakav je licemjer Radojicic ali kasno...

ODGOVORITE
Name

Pele

14.02.2017 17:02

Zar i ti sine Brute. Zar i ti postade PAPAK. Nismo za tebe glasali što si Zoran Talić, već što si Zoran Talić i član PDP-a.Sram da te bude.Đubre jedno.Koliko si uzeo.

ODGOVORITE
Name

NN

14.02.2017 17:10

Ipak je kod Dode vise love

ODGOVORITE
Name

Romanija

14.02.2017 17:21

Rijetko odvratan covjek.

ODGOVORITE
Name

borac

14.02.2017 17:23

Kad si vidio kako Igor Dodik zaradjuje zgadilo ti se u opoziciji novi papak.

ODGOVORITE
Name

Lijevcanin

14.02.2017 17:41

Bio sam i ja nekada clan PDP-a,sada nisam ni u jednoj partiji jer svi su isti,tako da kolega Talicu neces nista postici ni sto si izasao,ako zelis uistinu nesto vise onda napusti politiku odmah poslije sadasnjeg mandata

ODGOVORITE
Name

Podrinjac

14.02.2017 17:41

lJudino kad napustis partiju a ti fino vrati mandat.Naučili ste se nekim stvarima koje su veoma lose.Koalicije se prave pre izbora a i ti si sve znao .Zasto nisi podneo ostavku pre izbora.Mislim da svaka koalicija formirana posleizbora krsi izbornu volju gradjana .Lično nemam za koga glasati.Kada vas vidim kakvi ste zgadite mi se.Na taj nacin od ove republike nece biti nista.

ODGOVORITE
Name

true

14.02.2017 18:08

Balkanu zemljo jeftinih političara,dobićeš sicu, dok Baja uzima milione.Sramota vrati mandat budi čovjek.

ODGOVORITE
Name

Upucen

14.02.2017 18:22

Pravi Radojicic vecinu sebi bez Dodikovih obornika njegovi plus nezavisni klub koji ce se formirati a napustanja ce biti jos videcete

ODGOVORITE
Name

Mali Broz

14.02.2017 20:01

Moze opozicija i bez Talica. Bolje sad da je otisao nego za godinu dana.

Name

banja luka

14.02.2017 22:08

Opozicija je pokazala koliko moze i sa Talicem i bez Talica.

Name

kio

16.02.2017 12:09

Bolje rečeno pokazala koliko ne može.

Name

xy

14.02.2017 18:24

Moglo je puno krace. Dobio sam vise pa odoh.

ODGOVORITE
Name

PDP BL

14.02.2017 18:25

Osta samo mali STANIVUKOVIC da se bori protiv kriminala smijesno pa ovi nas zajebavaju iz vilela kabroleta

ODGOVORITE
Name

banja luka

14.02.2017 20:23

Tako sto glasa za Luburica?

Name

Informisan

15.02.2017 14:52

@PDP BL Osta mali Stanivuković :-) ? Pa čitav vrh PDP ga je gurao i lobirao (tetak Crnadak, tata Finac, Luburić...) Sve sami proleteri i gomila keša. Pita li ko kako to da je preko 15 uhljeba ispred kvote PDP Banjaluka ugurano u institucije na nivou BiH, a da za njih i dugogodišnji članovi PDP ne znaju ko su? Od toga trećina je iz SNSD. Ne treba vrhu PDP-a neko ko misli svojom glavom i ima značajnu podršku baze. A ovom Taliću je najveći "grijeh" što je osvojio više ličnih glasova od bilo kog drugog PDP fukcionera u Banjaluci ikada. Isti "grijeh" je imao i Marinko Umićević na izborima 2012 (više ličnih glasova od Borenovića), Radenko Đurica (više glasova od Ivanića u Banjaluci) i tako mogu do sutra. Predugačka je lista ljudi koji imaju neku težinu a otišli su iz PDP. Bitno da su došli dronjci, reciklirani SDP-ovci Popović, ljudi od konkretnih dostignuća u životu Borenović, Brčkalo, Crnadak... Ima li tog "trećeg bloka" na vidiku?

Name

papak

14.02.2017 18:29

I sta rece sa ovim nista,on neobjasni zasto i za koliko je kupljen znace se.

ODGOVORITE
Name

joca

14.02.2017 18:30

Nista ovo novo nije. Suska se da se i u Bijeljini PDP-u sprema nesto slicno. Za sada jedan je blizu napustanja, a moguce je jos jedan. Kazu ne moze SDS da dozvoli da ovi ojacaju do te mjere da ih ozbiljno ugroze.

ODGOVORITE
Name

Купујмо домаће

14.02.2017 18:52

И шта на крају рече, зашто напусти, који разлог, јер када сам пети пут у три реченице прочитао да је непуних 16 година члан, ... више нисам ни читао. Ђе пређе, ако није тајна? У СНСД-е, не вјерујем, човјек је од ријечи.

ODGOVORITE
Name

miri

14.02.2017 19:34

Ajde covjece procitaj ponovo sta si napisao a ja sam dva puta procitala i izmedju redova si sve rekao a vrijeme ce pokazati samo to da li si ucjenjen ili si kes odmah dobio preko racuna zato ne lupaj gluposti valjas se u svojim glupostima

ODGOVORITE
Name

oleg

14.02.2017 19:34

Neka gospodin vrati mandat, kao i ostalo sto je stekao kroz privilegije koje je imao. Posle toga neka se zaposli negdje u realnom sektoru ako zna nesto da radi.

ODGOVORITE
Name

hahaha

14.02.2017 22:10

Vidi se da si upucen.

Name

GLAVNI KRIVAC ZA REZULTAT

14.02.2017 19:57

Pa vrapcima na grani je jasno da je za rezultat PDP-a u Banja Luci najodgovorniji prvo Borenović kao predsjednik, pa redom Crnadak, sekretar Generalni Brčkalo i tako bi se moglo nabrojati priličan broj! Umjesto da se to kaže koliko je glasova do sada imao Borenović koliko je sada imao Talić, uporede se cifre i to su jedini argumenti, umjesto toga za rezultat je kriv Talić! Biće zanimljivo koga će poturiti da bude kriv na narednim izborima kada sjijedi definitivno prizemljenje!!! Opet neće biti kriv VRh već neko DRUGI!!!

ODGOVORITE
Name

Zuza

14.02.2017 19:59

Preambiciozno od tebe ako ocekujes da ce neko procitati cijeli tekst...procitao sam do momenta kada ste se zakacili oko podjele radnih mjesta nakon izbora i to mi je dovoljno...kod nas su izbori lova i ko ima vise love ima vise i glasova, a tvoje zasluge za broj glasova u BL su romanticarske...zivio

ODGOVORITE
Name

Procitao

15.02.2017 10:58

Ja sam tekst procitao od pocetka do kraja, zanimalo me sta ima da kaze na sva ta pljuvanja i napad na njega. Ako su mo sve to podmetalo javno, mogu misliti sta su sve radili iza kulisa.

Name

Rezultat presjednika

14.02.2017 20:17

Zoran Talić je imao slovom i brojem hiljadu(1000) glasova više nego Borenović Branislav na prošlim lokalnim izborima! Ali Borenović Branislav je davno projektovana faca za presjednika.Stranka je uložila sve svoje resurse da napravi karijeristu od njega i Igora a oni se nisu pomakli! Kome još nije jasno progledaće skoro stvari se po pravilu pokažu u pravom svjetlu!

ODGOVORITE
Name

Rasulo

14.02.2017 20:25

Rasulo je u pdp

ODGOVORITE
Name

Partija Demokratskog Progresa

14.02.2017 20:38

Koliki je raskorak između naziva i stvarnog sadržaja! Dokle može doseći negativna selekcija kadrova, po dešavanjima unutar PDP-a mogli bi se štampati bilteni kako se ne bi smjelo raditi demokratskom dobrovoljnom udruženju građana. Ovo je primer kako poltronisanje može stranku da pretvori u potpunu suprotnost ali to su psiholozi objasnili da ne dužim!

ODGOVORITE
Name

srpska banja luka

14.02.2017 20:59

Pa mora neko poceti praviti opoziciju u RS!

ODGOVORITE
Name

Pitanje za presjednika PDP-a Borenovića

14.02.2017 21:00

Ako je na lokalnim izborima 2016-e ŠESTO mjesto u BL bio neuspjeh, ko je kriv što je PDP u BL ostao sa jednim odbornikom? Dakle preciznije , ko je kriv što je sada PDP u BL na SEDMOM mjestu? Zamislite da je Talića stranka podržala i uložila dio resursa koji su odabranima na raspolaganju deceniju! Istina koju ne volite da čujete je da imate Talića i njemu slične u sve do jednom odboru od Kostajnice do Trebinja! Alternativu umnim ljudima ne mogu ponuditi uhljebi i kamenjari!

ODGOVORITE
Name

Kriv je on sam

15.02.2017 09:33

Zoran Talic je imao sve sto pozeli tokom kampanje i sam je pravio i listu i organizovao mitinge.. On jeste kriv za neuspjeh.. Govori o svom licnom uspjehu, koji nije u potpunosti njegov.. Informiste se kako funkcionise glasanje... Formirao je listu sam i vidjelo se po listi da je u startu htio da sabotira neke ljude, to se pokazalo i tokom kampanje... On je uvijek radio za sebe, a nikada za partiju( u svemu ovome je ipak i cilj vise odbornika iz iste partije jer samim time imate i vecu podrsku) ovo je trebao davno da uradi i da olaksa sebi i drugima jer nece vise morati da saradjuju sa takvim covjekom

Name

Neuspjeh

15.02.2017 10:56

Ko je kriv sto se pdp srozao na 4.mjesto na drzavnom novou? Zasto i tu niste pravili radne grupe, a rukovodstvo vrha stranke da podnese ostavku? Sav svoj neuspjeh ste pokusali da svalite na jednog postenog covjeka. Spineri!

Name

BL

14.02.2017 21:33

Dobro si se sjetio poslije tri mandata odbornika i raznih stranackih funkcija da odes, nakon sto si se dobro okoristio. Doba papkovanja se nastavlja, papak kao papak. I ljigavac. Bar ce sad stranka moci na nekim iducim izborima da kandiduje nekog vjernog clana, ne izdajicu ljigavu koja je sebi put pravila.

ODGOVORITE
Name

bluka

14.02.2017 22:12

Vidi se koliko si i ti upucen u to okoriscavanje.

Name

Re: bluka

14.02.2017 23:42

Cuti mrco i botu Talicev, bratu njegov papkarski. Fino se nakupio i to svi u gradu znaju, po sest punih kolica vozi po Tropiku.

Name

Djecurlija

15.02.2017 02:23

E dronjak, dronjak, svi znaju da ti pises sve te "papkarske" komentare. izadji iz misije rupe.

Name

Rika1

14.02.2017 21:51

Bravo Talicu,predji u SNSD

ODGOVORITE
Name

Pravda

15.02.2017 07:32

Zato što je papak. Nek vrati mandat pa nek se onda bavi politikom.

ODGOVORITE
Name

beki

15.02.2017 09:07

Sve je to uredu ne zadovoljan pa napusta stranku slazem se, ali ostavi i mandat stranci, nije posteno napustiti stranku, aponijeti mandat sa sobom. Tako da je stari sistem glasanja tako zavani zatvorene liste najposteni. idi ti ali mandat ostavi!!!!

ODGOVORITE
Name

Gavrilo

15.02.2017 10:33

Čovjek shvatio na vrijeme.

ODGOVORITE
Name

Dupeuvlakaci

15.02.2017 13:20

Hocu da imam frizuru kao Nenad Talic.

ODGOVORITE
Name

macak

15.02.2017 18:23

Ajde bolan u koaliciji ste sa SNSD u koliko opstina a ne valja vam Talic. L

ODGOVORITE
Name

Miskoni

15.02.2017 19:26

ne valja Brckalu. Borenovic je rekao da je Talic OK. A Brckalo je samo putnik u autobusu.

Name

Predšljednjik

15.02.2017 23:16

Črnadka za predšljednjika. Uraaa

ODGOVORITE
Name

RAJNA

16.02.2017 07:06

Poštovani gospodine Taliću, pozdravljam vaše napuštanje pomenute stranke PDP, to je stranka koju je izmislio Ivanić i koja mu služi samo , jedini i isključivo kako bi on imao bazu za bavljenje svojom šupljom politikom, to je osoba za koju se može reći da nije za...o, samo onog koga nije stigao. Na čelu stranke PDP je lik koji je dobar dečko , ode po burek i cigare, taman za predsjednika koji sliku svoju ljubi, ( mali Bane , umišljeni mamin sin ), onaj drugi, ministar u pokušaju , koji nije mogao izgraditi ni karijeru spikera na Big radiju , je marioneta Ivanića ( bez gospodina , jer to bogami ne zaslužuje već godinama) . Znači, vi kao pametan i sposoban lik u PDP-u niste mogli izgraditi karijeru, niste glupi pa se ne morate velikom šefu ulizivati, a zato što ste pametni on vas ne može poslati po cigare jer on samo takve postavlja na položaje , da su mu pri ruci u svako doba dana, to znači , da je bolje iz te stranke izaći jer se zna kako se tamo ulazi i nastaviti sa političkom karijerom. Samo bih vas zamolila , kad nastupate , nastupajte punih svojih umnih kapaciteta , nemojte se bojati riječi, riječi su oružje onog ko ih izgovara , ali i ton prilikom govora je bitan, ton vam govori koliko vi kao govornik vjerujete onome što govorite. Svaku sreću vam želim i jako mi je žao što vi niste Gradonačelnik , cijenim da vam Konzum ne bi bio u srcu kao sadašnjem Gradonačelniku , svaku sreću vam želim.

ODGOVORITE
Name

Milija

16.02.2017 08:25

Skidam kapu gospodjo! Sve je tacno i precizno receno u par recenica.

Name

Ana

16.02.2017 10:20

To sto vas Talic plati da pisete to i sto sam prica takve stvari govori o njemu, nemojte lagati narod i govoriti da je najposteniji, on je imao priliku da se dokaze i pokaze ali nije jer je sebican i zato nikada nije uspio u politici, niti ce ikada, ako se vec bavi politikom treba da bude nesebican i da pomaze drugima, a ne da gleda samo sebe, ni u SNSDu se to ne radi tako. Sebicnost ga je dovela do ovoga.

Name

Milija

16.02.2017 11:01

pa normalno da nas placa. Evo recimo, meni daje hiljadarku dnevno. A ko tebe placa ljepotice?

Name

@Rajna

16.02.2017 11:24

Vi ste, gospodjo Rajna, ocito jedan od bivsih ili sadasnjih clanova PDPa koji je umislio da ga clanska karta i visoko misljenje o samom sebi kvalifikuje za visoku poziciju, pa kada to nije urodilo plodom onda galamite. Kao i ovaj Talic i njegovi sljedbenici koji se slomise komentarisuci. Eto, sada on neka osnuje partiju pa se okupite oko njega i vidjecete koji su vam dometi, mada mi se cini da je ipak krajnji domet strucnjaka sa Uperiona da bude skutonosa Mudrog Crnogorca.

Name

RAJNA

16.02.2017 13:49

Ljudska ljubomora je čudo, naročito na ljepotu i pamet. Kad je neko lijep i pametan , kad je sposoban i obrazovan i kad uspije u životu , odmah se nađu zavidni crvi da komentarišu.

Name

Milos

16.02.2017 17:17

Eeee moja Rajna, gdje je tebi oko i pamet? Niti je lijep, niti je Apejronovac pametan, jedino sto je mlad ali to mu i ne znaci puno. Ah da, sada je i bogat, isplati mu se biti PAPAK

Name

SRLE BL

16.02.2017 08:52

Sad ce im sve procvjetati nakon rekonstrukcije G.O. BL, napokon ce Dronjak doci do izrazaja i postati bitan zajedno sa malim Stanivukovicem ciji je je otac napravio vilu iznad tranzita kao iz spanskih serija i ko god prodje krsti se. Stanivukovic o postenju, nemojte biti smijesni.

ODGOVORITE
Name

Stefan

16.02.2017 10:26

Pa sta ako je tata stekao nesto, zasto se to povlaci da je i Drasko neposten? Prvo sto su sve stekli radom, a drugo imate i drugog mladog covjeka u skupstini Antonica pa ne vidim da je ista uradio do sada? I njegovi imaju para pa njega nigdje nema, zato ne sudite o Stanivukovicu zbog toga pogledajte koliko radi i koliku zelju ima da promijeni nesto u ovom gradu, a kasnije u drzavi a zbog ljudi kao sto ste Vi i slicni Vama ne trebaju zbog toga sabotirati njegov rad, pruzite mu sansu pa onda sudite, ovako sudite bez osnove. Stanivukovic je bolji od 85% politicara u ovoj drzavi i sa svoji 23 godine je vise uradio nego neki politicari koji imaju toliko godina radnog staza u politici..

Name

SRLE BL

16.02.2017 12:02

Stefane pametnjakovicu ajde ti nama lijepo reci koji je to posteni nacin na koji se moze zaraditi za onu vilu / uzgred budi receno parada kica i neukusa / i jos pride imas da pocastis Crnatka dzipom a Borenvica novom oktavijom. Nego kako prodje rekonstrukcija sinoc G.O., REKONSTRUISALISELISE SE ODBORNICI

Name

Sindikat

16.02.2017 12:22

Neka ima kucu.. ko god ima kes ne radi gradi i pravi...

Name

re stefan

16.02.2017 12:43

Imate vi velike srece sto vas mediji ne diraju jer ste kao opozicija...

Name

Jovan

16.02.2017 13:15

Srle, Srle pametnjakovicu!!!!Koliko tebe Talic placa da ovako pljujes po ljudima koje ne znas.Jado jadni, ko opoziciji kupuje auta???? Pa da je lijepo biti opozicija i da ima koristi svi bi prelazili u opoziciju, a ne bi bili PAPCI i napustali je zbog para i velikih interesa.Znas koju korist moras ostvariti da bi mogao progutati sramotan epitet PAPAK i nositi ga do kraja zivota.

Name

@SrleBL

16.02.2017 13:37

Ti si, sudeci po komentarima, bas ostrascen. Zvucis kao neko ko je ocekivao nesto od ljudi koje prozivas pa se plan izjalovio. Stanivukovic stariji je bogat, a da su mu mogli bilo sta staviti na teret vec bi ga istrazni organi do sada dobro istresli jer ne pripada vladajucim strukturama. Znaci, covjek posten, a kako neukus nije kaznjiv ne mogu ga ni po toj osnovi procesuirati. Te insinuacije sa poklonima u vidu auta su smijesne i plod su maste i tudjih frustracija. Takve aute voze nezaposlene zene bajinih pomocnika ministara pa ako se hoces igrati Poaroa, imas daleko plodnije tlo u timu za koji sad igra Talic.

Name

Stefan

16.02.2017 13:44

Srle,Srle izgleda da ne znas sta je rad i trud, ako neko ima para ne mora ih steci na ilegalan nacin, po tebi bi svi ljudi koji su uspjeli ukrali i proglasavas ih za lopove i kriminalce. Razmisli malo da li je logicno da tako oslovljavas sve, a to sto su oni uzeli nova auta ne vidim kakve veze ima sa ovim? Valjda kada radis mozes i da priustis novi auto, nije da ih mijenjaju svake godine..

Name

Iznenadjenje

17.02.2017 10:07

Ljudi, izgleda iza ovog Stefana se krije ili Borenović ili Crnadak, čim se ovoliko brane za nova auta koja su "Kupili/dobili"... Pa kakve veze ima sto ste gospodo kupili ta auta, nemojte se braniti, pa normalno je da mozete sebi priustiti ta auta kada imate zadnjih 15 godina platu preko 5000KM!

Name

Stefan

17.02.2017 20:15

Mogu te razocarati nisu oni, vec samo osoba koja realno sagledava situaciju, to sam i rekao. Samo sto drugi ljudi pricaju nebuloze

Name

&&&

16.02.2017 13:56

Dobar potez. Cinjenica je da u nasoj Republici i nema opozicije!

ODGOVORITE
Name

DZAKABU

16.02.2017 15:03

Sa Dronjkom i Draskom kraj PDP-a u BL. Na sta spade onako fina partija

ODGOVORITE
Name

BraneB

17.02.2017 09:33

Puna padrška Nikoli Dronjku kao budućem predsjedniku gradskog odbora Banja Luka! PDP informativna služba

Name

dddd

17.02.2017 12:20

Činjenica je da si ti u tom gnezdi proveo 16.godina. Ma zar je moguće da to kao nisi znao I da iz toga nisi ubirao korist? Glasati za vas je bacanje glasova. Neko je pknudio vise te se si sada u latentnoj fazi. Stevandic bi za tebe mogao biti drug.

ODGOVORITE
Name

dddd2

17.02.2017 14:39

E moja Dronjcino-to je tvoj domet-jel te to Zolak instruise da pises? Pa nek ti da posao veliki direktor, zar nisi zavrsio med fakultet!

Name

re dddd2

18.02.2017 14:00

Ja sam za vas zavrsio sve fakultete ovoga sveta. To što ti sada iznosis je je poznato od osnivanja PDP I glavnog šefa Ivanica koji ubire vise plata sa drzavnog budzeta, a jedna vecita je sa Ekonomskog fakulteta na koji samo radi plate svrati, istrpa ono I tako u krug. To sto toga maloga konstangno vređate zbog prezimena nije lijepo I ako se slazem da mu treba barem deset godina da zivi od svoga rada da bi mogao da ucestvuje u politici. Talic, nije naivan I ako je kao zelenko loceo da jasi ovaj narod, ali nije ni perjanica koja bi vodila narod I razvijala ideju.

Name

SRLE BL

17.02.2017 14:56

Da li bi predsjednik radne grupe za reorganizaciju G.O. B.L. bivsi radijski voditelj Igor Crnadak bio ljubazan i pojasnio nam kako je moguce da njegov pulen Drasko Stanivukovic jedini iz opozicije glasa u skupstini grada na prijedlog SNSD a za davanje dozvole za izgradnju benz.pumpe u vlasnistvu jednog od onih koji su postenim radom stekli kapital u blizini skole i vrtica u M.Z. Obilicevo u B.L. ? Hvala

ODGOVORITE
Name

Koja

17.02.2017 22:09

Evo još jednog sljedbenika Ilije Stevančevića rodonačelnika nove vrste ljudi ( papaka)

ODGOVORITE