Konačna presuda za četiri mjeseca

Konačna presuda u sudskom sporu između litvanske „Ukio banke“ i Fabrike glinice „Birač“ u stečaju biće donesena u roku od četiri mjeseca, preciznije 24. aprila 2017. godine, odlučila je sudija Okružnog privrednog suda u Bijeljini Božana Gužvić.

Republika Srpska 14.12.2016 | 07:38
Konačna presuda za četiri mjeseca
Rukovodeći se složenošću ovog predmeta i istakavši da su sve faze glavne rasprave danas okončane, Gužvić je rekla da će kao predsjednik ovog suda o prekoračenju za donošenje presude obavijestiti predsjednika Višeg privrednog suda u Banjaluci.

Litvanska Ukio banka u ovom sudskom postupku traži da sud utvrdi osnovanost njenih potraživanja od FG „Birač“ u stečaju, u iznosu od 155 miliona KM. Litvanska banka je u svom tužbenom zahtjevu insistirala na tome da bude razlučni povjerilac, što bi joj omogućilo odvojeno namirenje iz imovine kao stečajnog dužnika.

Punomoćnik Ukio banke Aleksandar Sajić izjavio je nakon danas okončane glavne rasprave da je ovaj sudski postupak pokrenut nakon što je sredinom 2013. godine stečajni upravnik „BiračA“ Lazo Đurđević odbio kao neosnovano potraživanje Ukio banke od 155 miliona maraka.

„Ukio banka je zadovoljna načinom na koji je vođen ovaj postupak“, izjavio je Sajić i dodao da samatra da su dokazali i osnov i visinu potraživanja na osnovu kredita za koje je „Birač“ sa svojim kćerkama kompanijama preuzela obavezu i jemstvo.

Sajić je istakao da je stečajni upravnik pokušao poništiti veliki broj ugovora na kojima se zasniva i potraživanje Ukio banke u ovom sporu. On je podsjetio da je „Birač“ pravosnažno izgubila ovaj spor u Litvaniji odlukom drugostepenog litvanskog suda.

„Za nas je potpuno nebitno to što „Birač“ nije koristio sporne kredite. „Birač“ je garantovao za obaveze svoje kćerke firme. Nije ni prvi ni zadnji slučaj da jemac vraća dug koji nije on koristio“, kazao je Sajić.

Sajić je naglasio da je sve bilo u skladu sa zakonom, jer je FG „Birač“ bila privatna kompanija u kojoj su sve odluke za sve pravne poslove donošene na Skupštini akcionara, te da niko od akcionara nije koristio svoje pravo da ne bude saglasan sa donošenjem tih odluka.

On je podsjetio da je privatna kompanija otišla u stečaj, a ne državna firma, kako to neko želi predstaviti u javnosti.

Punomoćnik tužene Fabrike glinice „Birač“, advokat Risto Kojić izjavio je da je zadovoljan današnjim tokom sudskog postupka, kao i ishodom dokaznog postupka.

„Očekujem da će sud utvrditi da ne postoji nikakva novčana obaveza „Birča“ prema Ukio banci, jer Fabrika glinice nije primila nikakav novac od Ukio banke, ni na koji način nije pristupila dugu drugih firmi, niti je preuzela dug drugih preduzeća“, izjavio je Kojić, naglasivši da se u ovom sporu pokušava zamijeniti teza, odnosno ugovor o zalogu tretirati kao ugovor o jemstvu.

On je naglasio da je riječ o potpuno različitim pravnim institutima koji se ne mogu miješati.

„Istina je da je „Birač“ zaključio ugovor o zalozi, a to znači da je dozvolio da se na njegovoj imovini izvrši realizacija naplate nečijeg tuđeg duga, ali nikada nije preuzeo obavezu da će skupa sa glavnim dužnikom odgovarati za bilo kakav dug“, rekao je Kojić.

Kojić je izjavio da je to proisteklo iz svih dokaza u ovom postupku, istakavši da očekuje da će sud savjesno ocijeniti sve dokaze i da će doći do zaključka da tužbeni zahtjev Ukio banke nije osnovan.
Kojić je naveo da sudski vještak nije ustanovio ni ukupan dug, niti to da su krediti isplaćivani trećim licima.

„Sve sam naveo i sve sam obrazložio. To su rezultati detaljne analize nalaza i mišljenja vještaka. Konačno smo se uvjerili da i vještak priznaje činjenicu da su isplate prema ugovorima o kreditu vršene prema trećim licima, bez posebnih naloga, bez posebnih dokumenata i bez ikakvog pravnog osnova“, rekao je on.

Kojić je izjavio da ostaje kod tvrdnje da je novac izvlačen iz RS, te da će se to dokazati u parnicama kada se bude raspravljalo o punovažnosti ugovora o zalogama, o čemu se vode posebne parnice.

„Tužbe po toj pravnoj stvari su podnesene u 2014. i 2015. godini, čak dvije tužbe i u 2016. godini“, kazao je Kojić.

Izvor: CAPITAL

Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

Piksi

14.12.2016 08:57

Dok su izvlačili lovu pazili su i na papire, nisu oni naivni...to što su im vlasti dozvolile da rade šta hoće to je glavno pitanje.

ODGOVORITE