Utvrđen prijedlog ekonomske politike i budžeta

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog ekonomske politike za 2013.

Republika Srpska 23.11.2012 | 11:36
Utvrđen prijedlog ekonomske politike i budžeta
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog ekonomske politike za 2013. godinu, po hitnom postupku, i Prijedlog budžeta za narednu godinu, po hitnom postupku, u iznosu od 1,945 milijardi KM.Ekonomskom politikom kao ciljevi definišu se pozitivan privredni rast, očuvanje radnih mjesta, fiskalna stabilnost, socijalna održivost i pravičnija preraspodjela. Vlada će, u skladu sa ciljevima ekonomske politike, u narednoj godini raditi na unapređenju poslovnog ambijenta s ciljem povećanja konkurentnosti domaće privrede, stabilnosti javnih preduzeća, evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i smanjenju negativnih efekata ulaska Hrvatske u EU, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Ekonomskom politikom prvenstveno su obuhvaćena makroekonomska kretanja u Republici i projekcije makroekonomskih pokazatelja u 2013. godini sa predviđanjem investicionih aktivnosti. Poseban akcenat u politikama javnog sektora stavljen je na regulatornu reformu, tržište rada, energetiku, energente i poljoprivredu, a mjere definisane u ovoj ekonomskoj politici usklađene su sa budžetom za 2013. godinu i drugim izvorima finansiranja, te strateškim dokumentima Republike Srpske. Projekcije prihoda u budžetu za narednu godinu zasnovane su na kretanju u ranijem periodu i periodu deset mjeseci 2012. godine, rebalansu budžeta za 2012. godinu, uključujući jednokratne uticaje i procijenjene efekte zakonskih odredbi na pojedinim vrstama prihoda. Iz Vlade poručuju da će donošenjem Prijedloga ekonomske politike i budžeta, po hitnom postupku, biti ispoštovani rokovi koje je Međunarodni monetarni fond dao entitetima. Vlada je danas, takođe po hitnom postupku, utvrdila Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2013. godinu, Prijedlog zakona o doprinosima i Prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske. Razlozi za donošenje Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, nalaze se u činjenici da je riječ o javnim sredstvima, da kolektivnim ugovorom grana i djelatnosti nije uređena ova oblast, te da postoji neujednačenost kriterijuma za vrednovanje rada i da zaposleni radnici u navedenim institucijama treba da dijele sudbinu zaposlenih u javnoj upravi i da je Vlada opredijeljena na štednju i racionalnost poslovanja javnih službi. Na današnjoj 33. posebnoj sjednici utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, po hitnom postupku, kojim se predlaže i umanjenje osnovnih koeficijenata za 10 odsto. Vlada je, po hitnom postupku, utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, kojim se predlaže smanjenje i plata stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima. Ministri su, po hitnom postupku, utvrdili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji, kojim se predviđa smanjenje plata ovim kategorijama za 10 odsto. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske predviđaju se uštede tako što će se osnovni koeficijenti umanjeni za 10 do 25 odsto umanjiti za dodatnih 10 odsto.

Komentari / 0

Ostavite komentar