Razmatrana informacija o dugu

Ukupni dug Republke Srpske 31.

Republika Srpska 01.11.2012 | 04:59
Razmatrana informacija o dugu
Ukupni dug Republke Srpske 31. decembra prošle godine iznosio je 4,249 milijardi KM, od čega je spoljni dug 2,396, a unutrašnji 1,853 milijardi KM, navodi se u informaciji, koju je razmatrala Narodna skupštine. Ukupan dug u odnosu na bruto domaći proizvod iznosio je 49,17 odsto, dok je iznos javnog duga bio 3,568 milijardi, što je 41,30 odsto bruto domaćeg proizvoda. U strukturi spoljnog duga dominira dug budžeta Srpske od 1,688 milijardi, kao i u unutrašnjem dugu sa 1,440 milijardi KM. Dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke u strukturi spoljnog duga iznosio je 680 miliona KM, a učešće opština u strukturi unutrašnjeg duga bilo je 255,89 miliona KM. Ministar finansija Zoran Tegeltija rekao je da je po osnovu servisiranja unutrašnjeg i spljnog duga u 2011. godini u Glavnoj knjizi trezora na ime rashoda evidentirano 244,83 miliona KM, od čega za otplatu spoljnog duga otpada 127,33, a unutrašnjeg 117,17 miliona KM. On je naveo da je u prethodnoj godini povučeno 538,32 miliona kreditinih sredstava, od čega je po osnovu spoljnog duga 255,94 miliona uloženo u investicione projekte. Tegeltija je dodao da je 85,5 miliona unutrašnjeg duga preneseno fondovima socijalne sigurnosti i Kliničkom centru Banjaluka, a 196,88 miliona KM je upotrijebljeno za finansiranje budžetskog deFicita. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić upozorio je da je od 2006. do 2011. godine došlo do ekspanzije spoljnog duga, kao i na strukturu potrošnje kreditnih sredstava, s obzirom da je na privredne djelatnosti usmjereno svega 7,23 odsto. On je dodao da su krediti za budžetsku potrošnju u narednom periodu dostigli skoro 705 miliona KM, što govori da je vođena populistička politika povećanja javne potrošnje i stvaranja deficita. Prema njegovim riječima, problem predstavlja i činjenica da je u strukturi ulaganja u privredne djelatnosti najviše sredstava odlazilo na poljoprivredu, kao i da je od završetka prvog stendbaj-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, došlo do ekspanzije zaduženja javnih preduzeća, opština i fondova. Poslanik SDS-a Zoran Latinović upozorio je da bi ove godine ukupni dug mogao dostići 55 odsto bruto domaćeg proizvoda, naglasivši da je Vlada već morala realizovati mjere štednje kroz racionalizaciju javne potrošnje. On je dodao da u izvještaju nije razjašnjeno servisiranje obaveza Srpske u vezi sa restitucijom. Poslanik PDP-a Zoran Đerić izrazio je sumnju da će u 2013. biti smanjeno učešće ukupnog duga u bruto društvenom prozivodu, s obzirom na tekuće makroekonomske pokazatelje u ovoj godini. On je ocijenio nedopustivim ogromno učešće sredstava za infrastrukturu i javnu potrošnju u strukturi spoljnog duga.

Komentari / 0

Ostavite komentar