Usvojen Zakon o fiskalnim kasama

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas, po hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, čiji je cilj jačanje kontrole u oblasti prometa i usluga posredstvom fiskalnog sistema.

Republika Srpska 06.03.2015 | 16:35
Usvojen Zakon o fiskalnim kasama

Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa Zakonom o prekršajima, u dijelu koji se odnosi na nadležnost za izricanje mjere zabrane obavljanja djelatnosti u prekršajnom postupku, te se propisuje nadležnost Poreske uprave da u upravnom postupku, u zavisnosti od vrste povrede ovog zakona, izrekne mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana.

Usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, kojim se ukupna stopa doprinosa smanjuje za 1,4 odsto, te se umanjuje osnovica doprinosa za nosioce nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava sa dosadašnjih 30 odsto od prosječne bruto plate u Srpskoj na 20 odsto.

Usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim se predlaže rasterećenje privrednih subjekata, osnivača i vlasnika udjela privrednih društava na način da se oslobađa prihod od dividende i udjela od dobiti od oprezivanja poreza na dohodak.

Parlament Srpske usvojio je Nacrt zakona o porezu na nepokretnosti, kojim se utvrđuje jedinstvena poreska stopa na nepokretnost za sve jedinice lokalne samouprave od 0,25 odsto, te niže poreske stope za nepokretnosti koje se koriste direktno u proizvodne svrhe od 0,20 odsto.

Usvojen je Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, koji predviđa ukidanje obaveze sastavljanja i prezentacije polugodišnjih finansijskih izvještaja.

Usvojen je Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kojim se kao novina uvodi postepena liberalizacija cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga, kojim je predviđeno odgađanje plaćanja poreskog duga jednokratno najduže do godinu dana i u jednakim mjesečnim anuitetima najduže do 60 mjeseci.

Usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Srpske, radi usklađivanja sa novim zakonom o računovodstvu i reviziji Srpske.

Parlament Srpske usvojio je Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza između privrednih subjekata međusobno, kao i javnog sektora i privrednih subjekata.

Usvojen je Nacrt zakona o porezu na dobit, koji treba da obezbijedi efikasniju i potpunu primjenu zakona, s ciljem unapređivanja stanja u oblasti poreza, što podrazumijeva rast finansijske discipline i kontinuitet prihoda po osnovu poreza.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji predviđa uvažavanje inicijativa za uvođenje mreže zdravstvenih ustanova, novih zdravstvenih ustanova, te dodatnog finansiranja domova zdravlja od lokalne samouprave.

Usvojen je Nacrt zakona o advokaturi Republike Srpske, kojim se uređuju organizacija advokatske službe, način i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, te nadležnosti Advokatske komore Republike Srpske.

Ovim nacrtom zakona predviđeno je da visinu nagrade i naknade advokatima koji su angažovani za odbranu po službenoj dužnosti utvrđuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog ministra pravde.

Usvojen je Nacrt zakona o fiskalnoj odgovornosti, kojim je predviđeno osnivanje fiskalnog savjeta Republike Srpske, kao nezavisnog organa koji ocjenjuje kredibilitet fiskalne politike.

Parlament Srpske usvojio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, kojim se određuje da se zatvoreni investicioni fondovi trebaju transformisati u otvorene investicione fondove u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nacrti zakona upućeni su u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Za obavljanje javne rasprave zadužena su resorna ministarstva koja o tome treba da dostave izvještaje parlamentu Srpske.

Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad sedme posebne sjednice parlamenta Srpske.

Komentari / 0

Ostavite komentar