Povisiti osnovicu za obračun invalidnina

Predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske uputiće Vladi Srpske zahtjev za povećanje osnovice za obračun invalidnina u iznosu od 80 odsto od prosječne neto plate u ovoj godini.

Republika Srpska 26.10.2012 | 08:27
Povisiti osnovicu za obračun invalidnina
Predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske uputiće Vladi Srpske zahtjev za povećanje osnovice za obračun invalidnina u iznosu od 80 odsto od prosječne neto plate u ovoj godini. Predsjednik Predsjedništva Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac istakao je da se osnovica mora povisiti, jer je došlo do povećanja životnih troškova. "Invalidnine u Republici Srpskoj od 2008. godine nisu povećavane. Tražimo i da se do 2016. godine osnovica izjednači sa prosječnom neto platom", rekao je novinarima Vrhovac, nakon sjednice predsjedništava Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović naglasio je da boračke kategorije podržavaju intenziviranje revizije statusa i prva iz oblasti boračko-invalidske zaštite. "Veoma smo zainteresovani za ovo pitanje i insistiramo da krivično odgovaraju lica koja su omogućila da neko ko nije zaslužio koristi prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite", rekao je Mitrović. Govoreći o zapošljavanju članova porodica poginulih boraca, Mitrović je rekao da se tom pitanju mora posvetiti više pažnje. "Institucije vlasti ne smiju dozvoliti da članovi porodica poginulih boraca budu bez stalnog zaposlenja. Tražićemo da Vlada Srpske donose uredbu kojom će se obavezati poslodavci i državne institucije da prioritet u zapošljavanju imaju djeca poginulih boraca", rekao je Mitrović. On je naveo da će se tražiti formiranje fonda koji bi podsticao zapošljavanje ovih kategorija stanovništva i koji bi se punio od ličnih dohodataka zaposlenih u državnim institucijama. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da će Vlada Srpske razmotriti prijedloge dvije organizacije. "U ovom trenutku ne mogu reći kakvo ćemo rješenje pronaći. Vlada će u razgovoru sa ovim organizacijama donijeti konačnu odluku", rekao je Milunović. On je napomenuo da Vlada Srpske ima obavezu da se zaposle djeca poginulih boraca i da će se učiniti sve da bi se obezbijedilo više sredstava za rješavanje ovih pitanja.