Usvojiti strategiju za reformu sektora pravde

Delegacija EU u BiH poručila je da je u BiH ključno usvojiti novu strategiju za reformu sektora pravde za period 2014-2018, od čega zavisi isplata druge tranše budžetske podrške EU od 2.975.000 evra.

Bosna i Hercegovina 03.10.2014 | 17:01
Usvojiti strategiju za reformu sektora pravde

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renco Davidi naglasio je da je usvajanje nove strategije odgađano nekoliko puta, ali da je sada od suštinske važnosti da taj dokument bude usvojen.

"Da bi se osiguralo blagovremeno isplaćivanje druge tranše budžetske podrške u iznosu od 2.975.000 evra za pokrivanje troškova nakon decembra 2014. pozivamo nadležne organe u BiH da preduzmu sve potrebne korake u cilju usvajanja nove strategije", istakao je Davidi.

Prema njegovim riječima, dalje odgađanje usvajanja strategije ugrozilo bi isplatu sredstava.

Davidi je naglasio da je nova sektorska strategija BiH takođe bitna da bi se osigurala buduća podrška pravosuđu u okviru programa pretpristupne pomoći IPA dva.

On je istakao da se BiH suočava s jedinstvenim izazovom u pogledu rješavanja velikog broja neriješenih predmeta ratnih zločina.

"EU je zbog ove specifične situacije, ali i da bi se ubrzalo provođenje državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u decembru 2012. osigurala dodatnu budžetsku podršku u iznosu od 14.876.000 evra. Ova sredstva će se, u periodu od pet godina, realizovati kroz sve nivoe nadležnosti u BiH", kaže Davidi.

Prema njegovim riječima, u prvoj fazi, ova sredstva omogućila su zapošljavanje dodatnih 137 osoba u tužilaštva, sudove i Odsjek krivične odbrane Ministarstva pravde BiH do kraja decembra 2014.

"Ova vanredna budžetska podrška ne predstavlja zamjenu, već podršku lokalnom finansiranju tužilaca, sudija i njihovog osoblja radi osnaživanja rada na predmetima ratnih zločina", pojasnio je Davidi.

On kaže da je realizacija ove budžetske podrške za rad na predmetima ratnih zločina tek u početnoj fazi.

"Zadovoljni smo da su ispunjeni početni uslovi - broj predmeta u kojima su identifikovana osumnjičena lica smanjen je za pet odsto. Ipak, ključni preduslov za ocjenu napretka biće kvalitet, a ne količina.
Smatramo da postignuti zamah sada treba nastaviti i ubrzati", poručio je Davidi.


Komentari / 0

Ostavite komentar