Iz Elektroprivrede ukradena milijarda

Ova vlast je, što je i pticama na grani poznato, opljačkala, unazadila i uništila cjelokupan ekonomski ambijent RS, a njene građane dovela do prosjačkog štapa i bez ikakave nade za bolje sutra.

Bosna i Hercegovina 16.08.2014 | 13:00
Iz Elektroprivrede ukradena milijarda

Rezultat takve vladavine je samo enormno bogaćenje pojedinaca na vrhu stranačke SNSD piramide koji su ogrezli do guše u kriminalu, korupciji, nepotizmu, kronizmu...

Cilj koji više i ne kriju jeste boljitak samo za njih, pojedince na vlasti, što dokazuju i zapošljavanjem vlastite djece u Elektroprenos BiH, koji samo na riječima nastoje da ugase, a u stvari im služi za udomljavanje vlastite familije; Druge mlade stručnjake „ko šiša“, jer, prema njihovim riječima, i nisu stručnjaci. U ovoj državi samo oni pojedinci koji su na vlasti i njihova djeca predstavljaju „stručnjake“.

Primjer funkcionisanja kriminalne hobotnice oličene u vidu SNSD-a, pored mnogih drugih spominjanih segmenata, ogleda se u dugogodišnjem poslovanju preduzeća iz sastava Elektroprivrede RS iz kojeg su isisali što se dalo isisati i to u vlastite džepove.

Postoje mnogi načini na koji je hobotnica pljačkala EPRS sistem i na taj način i samu RS. Tu se podrazumjevaju raznorazne donacije, uvođenje sumnjivih podizvođača, kada za to nema nikakve potrebe, prodaja i izvoz električne enregije preko uveliko poznatih preduzeća „Rudnap“ Vojina Lazarevića i preduzeća „EFT“ Vuka Hamovića, otpisi potraživanja, dopuštanje investitorima građevinskih objekata, prije svega stambenih zgrada, kačenje na postojeće trafo stanice kako ne bi morali iz svojih sredstava graditi novu, što dovodi do preopterećenja mreže i pitanje dana je kada će ista kolapsirati (svojstveno za „Elektrokrajinu“ na području Banja Luke, gdje se desio građevinski bum, a investitori su naravno tajkuni bliski SNSD-u) i mnogi drugi načini.

Sigurno jedan od najzanimljivijih načina predstavljaju tzv “distributivni gubici“, jer su taj način smatrali najpouzdanijim. Moramo prije svega definisati šta je to distributivni gubitak. Uopšte se pod pojmom gubitaka podrazumijeva razlika između iznosa električne energije, koja je ušla u elektroenergetski sistem, i izmjerenog iznosa električne energije predane kupcima. Najčešća podjela je na tehničke i netehničke.

Tehničke gubitke uzrokuje stanje distributivne mreže i stepen korištenja iste, a zavise od napona i struje. S druge strane, netehnički gubici sadrže električnu energiju koja je isporučena kupcima, ali nije naplaćena.

Uglavnom su uzrokovani vlastitom potrošnjom operatora, neovlaštenom potrošnjom tj.krađom, neizmjerenom potrošnjom (javna rasvjeta), te greškama u mjerenju, naplati i obradi podataka o očitavanjima. Takođe su prisutne i greške proizašle iz vremenskog nesklada između očitavanja brojila i obračuna električne energije.
Netehnički gubici zovu se još i komercijalnim gubicima budući da se njihovi troškovi socijaliziraju, umjesto da ih naplaćuju operatori mreže i dobavljači.

Prosječan nivo gubitaka u Evropi se kreće između 4% i 9%.
Kod nas su u pitanju, u najvećem dijelu, netehnički komercijalni gubici koji se prvenstveno odnose na krađu struje i to najvećim dijelom u sprezi sa ljudima iz ditributivnih preduzeća. Javna je tajna da sve i jedan tajkun, i njihova preduzeća, blizak SNSD-u u sprezi sa distribucijama kradu struju.

Na ovom poslu kao što se vidi iz naredne tabele vrte se velike pare koje dijelom završavaju u džepovima SNSD-ovih ljudi zaposlenih u elektrodistribucijama. Za poslednjih nekoliko godina ditributivni gubici u ERS su iznosili:


Kao što se vidi radi, se o ogromnom finansijskom efektu distributivnih gubitaka. Za poslednjih deset godina nestao je npr. novi blok u TE Ugljevik, snage 300 MW.

Ne moramo ni spominjati izgubljenu dobit ovog novog bloka, da ga je ERS sam izgradio iz kreditnih sredstava, a otplatu obezbjedio iz smanjenja ogromnih distributivnih gubitaka. Kapacitet tog novog bloka bi bio veći od postojećeg (u pitanju je novija tehnologija)- nekih 2150 GWh, što na godišnjem nivou, uz cijenu od 0,12 KM/KWh, predstavlja prihod od 258 miliona KM!

Sledeći grafikon prikazuje distributivne gubitke gde se vidi da se najveće krađe unutar distributivnih preduzeća dešavaju u Elektrokrajini a.d. Banja Luka.

 
Najpozitivniji primjer unutar ovih preduzeća je Elektro Doboj a.d. Doboj, koji na kraju 2013. godine ostvario najniže gubitke u iznosu od 8% zahvaljujući pre svega posvećenošću ljudi u ovom preduzeću ka smanjenju gubitaka i ostvarenju takvog rezultata. Tako je Elektro Doboj na vrijeme odradio posao izmještanja mjernih mjesta izvan objekata (na stubove) i to prilikom rekonstrukcija niskonaponske mreže, ugradio mjerače na dalekovode i trafo stanice, ugradio brojila na daljinsko očitavanje i razvio sopstveni softver za uspostavu daljinskog očitanja bez zaduživanja u vidu komercijalnih kredita ili velikih izdataka za nabavku potrebnog softvera.

Sve gore navedeno Elektrokrajina nije uradila (ili je dijelom započela) i neće da uradi zbog nastojanja da i dalje nesmetano ubiru pare u svoje džepove iz dilova sa kradljivcima struje. Dio koji je EKBL uradio se odnosi na izmještanje brojila na stubove, ali na područja za koja nisu sigurni da se obavlja krađa, jer ne vrše mjerenja struje na dalekovodima i trafo stanicama.

Zli jezici kažu da ih upravo ugrađuju u nerizična područja kako bi nesmetano obavljali krađu tamo gdje i „treba“.

Primjer je i ugradnja brojila na daljinsko očitavanje u stambenim zgradama, gdje, po pravilu, nema krađe, to jest distributivni gubici su 0%. Takođe su radili rekonstrukciju niskonaponskih mreža, ali bez izmještanja mjernih mjesta na stubove.

Za sve ove nepravilnosti bivši direktor Elektrokrajine je nagrađen ministarskim mjestom u Vladi RS. Riječ je Željku Kovačeviću koji je stekao bogastvo na ovima poslovima.

Za istražne organe bi bilo pametno da uporede primanja Kovačevića sa njegovim velelepnim nekretninama.

Čak su mu dali da vrši dodjelu subvencija izvoznicima preko njegovog ministarstva, a očajni privrednici koji su dobili ova sredstva govore da je pola ovih subvencija otišlo u ruke Kovačevića, jer su bili prinuđeni da ukoliko žele da dobiju ta sredstva odmah polovinu isplate njemu.

U vezi razlika između „Elektrokrajine“ i „Elektro Doboja“ bitno je pomenuti da su na području koje pokriva „Elektrokrajina“ skoncetrisana privredna društva tajkuna bliskih vlasti (koji vrše pritisak da se nastavi sa ovakvom praksom krađe struje), za razliku od područja koje pokriva „Elektro Doboj“.

„Elektrokrajina“ je, u periodu upravljanja Seke Kuzmanović, smanjila svoje distributivne gubitke krajem 2013. godine na 16,93% sa 21,38&, zabilježenih krajem 2010.godine. Međutim, pošteni radnici ovog preduzeća (kakva je većina običnih radnika) kažu da se ovo smanjenje ostvaruje tzv. prečitavanjem brojila.

Tako je u Izvještaju revizije učinka „Distributivni gubici i potraživanja od kupaca u elektroenergetskom sektoru Republike Srpske“, koji je obavila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS januara 2012. godine, navedeno sledeće:

„Kod pojedinih distributivnih preduzeća koja imaju visoke distributivne gubitke ova pojava (posebno prečitavanje) je bila dosta izraženija u prethodnom periodu. Nisu se vršile korekcije prije fakturisanja kupcima niti su se te korekcije radile kasnije tako da u poslovnim knjigama stoje potraživanja od kupaca koji tu energiju nisu potrošili tako da faktički ta potraživanja nikada nisu ni nastala.

Ova pojava za rezultat ima prikazivanje nižih distributivnih gubitaka nego što oni u stvarnosti jesu, odnosno distributivni gubici se na takav način faktički „prevaljuju“ na potraživanja. Kao ilustrativan primjer za ovakvu pojavu može nam poslužiti očitanje za mart mjesec 2009. godine u jednoj radnoj jedinici. Za taj mjesec u toj radnoj jedinici domaćinstvima (oko 34.000 potrošača) je očitana potrošnja električne energije u visini od 8.000.000 kWh, od čega se na samo tri potrošača odnosi preko 2.000.000 kWh ili ¼ očitane energije za domaćinstva. (Dva potrošača po 999.999 kWh i jedan potrošač od 99.999 kWh).

Izvršena je samo jedna korekcija umanjenja od 500.000 kWh u septembru 2009. godine tako da se i dalje u poslovnim knjigama vode potraživanja od ova tri potrošača za preko 1.500.000 kWh energije (preko 290.000 konvertibilnih maraka). Distributivni gubici prikazani u izvještajima te radne jedinice za taj mjesec su iznosili nešto preko 24%. Imajući u vidu prethodnu pojavu distributivni gubici su bili puno veći od onih prikazanih“.

Pored ove nepravilnosti utvrđene revizijom poznat nam je i nedavni slučaj objavljen u sredstvima informisanja (ATV), kako su u RJ Prijedor (u sastavu „Elektrokrajine“) jednoj napuštenoj kući (čiji su vlasnici Bošnjaci izbjegli u Švedsku) očitali 1 milion KM potrošene struje!!!

Kažu da je takvih primjera mnogo, a što je najgore na ova fiktivna potraživanja se obračunava PDV koji „Elektrokrajina“ uredno plaća. To je način na koji se Radmanovićeva prija bori sa ogromnim distributivnim gubicima u „Elektrokrajini“.

Ovdje smo dotakli i drugi dio problema u ERS, a riječ je o nenaplaćenim potraživanjima. Potraživanja, rukovodeći ljudi u distribucijama, zloupotrebljavaju na način da se podobnim firmama tajkuna bliskih vlasti ne pokreće postupak naplate dugovanja niti se isključuju sa mreže, a sve kako bi ta ista potraživanja zastarila i na kraju se otpisala bez posledica po dužnika. Naravno i ovdje je prisutna korupcija u distribuciji, gdje novčanik rukovodećih ljudi postaje deblji nakon zastare potraživanja, što je i tajkunima isplativo, jer, u tom slučaju, struju plate mnogostruko jeftinije nego što bi trebali.

Firmi „Kaldera“, u vlasništvu poznatog Dodikovog tajkuna Čičića prije dvije godine otpisano je cca 6 miliona KM duga prema Elektrokrajini.

Preko 377 miliona konvertibilnih maraka su ukupna potraživanja distributivnih preduzeća ERS od krajnjih kupaca električne energije, zaključno sa 2013. godinom. Potraživanja od kupaca predstavljaju skoro ukupan godišnji prihod distributivnih preduzeća, koji je krajem 2013. godine iznosio 402 miliona KM!

Prema revizorskom izvještaju učinka iz 2012. godine, struktura potraživanja je dosta nepovoljna, jer je ½ potraživanja starije od godinu dana, a značajan dio potraživanja stariji je od 5 i više godina.

U okviru ukupnih potraživanja postoji podjela na potraživanja od: aktivnih potrošača (potrošači kojima se isporučuje električna energija) i odjavljenih potrošača (potrošači kojima su odjavljena brojila i električna energija im se ne isporučuje).
Iako su potrošači odjavljeni, njihova dugovanja se još uvijek vode u poslovnim knjigama distributivnih preduzeća. Potraživanja od kupaca se sastoje od osnovnog duga i kamate za neblagovremeno plaćanje.

Kamate u ukupnim potraživanjima učestvuju sa oko 30%, odnosno preko 120 miliona KM. Visina i nepovoljna struktura potraživanja imaju značajan uticaj na finansijsku poziciju i finansijski rezultat ERS i distributivnih preduzeća.

Prema podacima iz finansijskih izvještaja distributivnih preduzeća za 2013. godinu vidljivo je da ispravka vrijednosti potraživanja u bilansima stanja iznose 102 miliona KM, a da rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja za 2013. iznose oko 16 miliona KM i na taj način direktno utiču na finansijski rezultat. U narednoj tabeli prikazana su bruto i neto potraživanja po distributivnim preduzećima zajedno sa visinom ispravke vrijednosti, prihodima i troškovima otpisa potraživanja za 2013.godinu:

Kao što se vidi iz ove tabele, „Elektrokrajina“ ostvaruje ubjedljivo najgore rezultate, gdje visinu poslovnih prihoda premašuju i neto potraživanja.

Takođe im je visina otpisa simbolična uzimajući u obzir visinu potraživanja. Ukoliko bi slijedili dobar primjer „Elektro Doboja“ (koji na pravilan način rukovodi potraživanjima) morali bi imati enormno veće otpise potraživanja, što bi vodilo ogromnom iskazanom gubitku, koji na ovaj način kriju. Spomenimo ovde da u potraživanjima „Elektro Bijeljine“ značajan dio otpada na potraživanja od Birča a.d. Zvornik i Alumine doo i to 13.311.351,00 KM.

Ukupan iznos otpisa potraživanja distributivnih preduzeća od 2006. godine iznose 111 miliona KM!

Na kraju kada se, za posmatrani period, saberu finansijski efekti distributivnih gubitaka i nenaplaćena potraživanja (koja većinom nikada neće biti naplaćena zbog njihovog javašluka i kriminala) dođemo do frapantne cifre od 1,06 milijardi KM štete načinjene sistemu ERS od strane kriminalne hobotnice!!!

Ova cifra bi bila ogromna i za znatno razvijenije zemlje, a ne za našu RS.

Ono što će Savez za promjene morati učiniti kada dođe na vlast jeste prvo istraživanje i hapšenje svih odgovornih za ovu krađu vijeka.

Sledeće jeste potpuna reorganizacija sistema ERS u smislu objedinjavanja funkcija, kako bi se ukinula mnogobrojna direktorska, rukovodna i mjesta u nadzornim odborima i odborima za reviziju, koja se zahvaljujući postojećoj organizaciji (holding, matično preduzeće, 5 distributivnih sa 32 radne jedinice, 5 proizvodnih...) udesetostručuju.

Procjenjuje se da bi na ovaj način ukinuli cca 150 direktorskih mjesta što bi značajno smanjilo troškove poslovanja (inače je ERS u periodu vladavine SNSD povećao broj radnika za 1000, a postoje indicije da im je i sada naređeno zapošljavanje pred izbore). Takođe bi se morali uhvatili u koštac sa problemima distributivnih gubitaka i nenaplaćenih potraživanja na mnogo odgovorniji način, najmanje onako kako se to čini u „Elektro Doboju“ što predstavlja i dokaz da se ova pojava može iskorjeniti, samo je potrebna dobra volja i odlučnost.

Dokaz o katastrofalnom poslovanju u „Elektrokrajini“, pored ogromnih distributivnih gubitaka i nenaplaćenih potraživanja, je i činjenica da redovno iz godine u godinu ostvaruju gubitak iz redovnog poslovanja koji peglaju raznoraznim vanrednim prihodima (fiktivnim) i finansijskim prihodima, prije svega od kamata obračunatih na nenaplaćena potraživanja, koja opet nikada neće ni naplatiti.

Nedavno su se i zadužili, kako bi obezbjedili firmi u kojoj je zaposlen Dodikov sin, posao od početnih 10 miliona EUR (ukupan projekat prema njihovim riječima će iznositi cijelih 300 miliona EUR). Projekat je vezan za navodno smanjenje distributivnih gubitaka. Troškove dodatnog zaduživanja i angažovanja Toshibe gde je zaposlen Igor Dodik nastoje da prevale na jadnu sirotinju.

Dokaz za to su nedavni postupci „Elektrokrajine“ u vezi dodatne naplate priključaka za domaćinstva, koja su jednom već investirala u priključke na mrežu. Naime, ljudi koji su gradili kuće (najčešće je riječ o izbjeglicama) na području Banjalučke regije su bili dužni prijaviti tzv privremeni priključak (jer im je struja bila neophodna prilikom gradnje) i to plaćajući sve troškove takvog priključka, što podrazumjeva sav materijal u vidu kablova, stubova i brojila, plus troškove izlaska radnika „Elektrokrajine“ na teren. Sada im iz Elektrokrajine poručuju da moraju preimenovati takav priključak u stalni, ali uz uplatu od 1000 KM. Naravno cilj je jasan. „Toshibu“ treba platiti.

Dovoljno je opet spomenuti „Elektro Doboj“, koji je najvećim dijelom vlastitim resursima i vlastitim softverima, bez enormnog zaduživanja, izvršio rekonstrukciju niskonaponske mreže i kompletno izmještanje mjernih mjesta. Postavlja se pitanje da li „Elektro Doboj“ posluje u drugoj državi, a ne u istom pravnom, ekonomskom i političkom ambijentu.

slobodanvaskovicblogspot

Komentari / 43

Ostavite komentar
Name

kum

16.08.2014 13:12

Vijerovali ili ne u elektrohercegovini gotovo da i nema gubitaka ali novac svakako ide u Banja Luku znaci i narod Hercegovine je opljackan jer te gubitke pokrivaju iz Hercegovine.Sva ova modernizacija i izmjestanje satova je ovdje davno uradjena ostao je jedan mali dio koji se sada zavrsava.Hercegovci sada znaju reci dok turbina radi Banja Luka se gradi izgleda da je to ziva istina.

ODGOVORITE
Name

anti baja

16.08.2014 13:21

Sta bi normalan covjek mogao jos reci,dodati Ili oduzeti na ovaj clanak.Najzalosnije od svega sto je dosad otkriveno Ili sta ce se jos otkriti je to sto ce se ipak naci oni koji ce glasati za Baju

ODGOVORITE
Name

Milan

16.08.2014 13:31

E moj narode, dobro pazite za koga ćete u oktobru glasati. Da li im treba dopustiti da još koju milijardu ukradu ili ih smjestiti u zatvor..

ODGOVORITE
Name

dobojlija

16.08.2014 13:44

Mozda bi trebalo i ostale direktore ostaviti da vladaju 20 godina kao ovi iz elektrodoboja???? Sve je to isto.

ODGOVORITE
Name

aco

16.08.2014 13:45

Bravo.

ODGOVORITE
Name

srbin

16.08.2014 13:45

Mile krmak krade sve sto dohvati, gotov je - a elektroprivreda mora da se vrati narodu Srpske.

ODGOVORITE
Name

Edo , Slatina - Tuzla

16.08.2014 13:56

Copy - paste i u EP BiH , ali i u EP HZ HB , npr. 2007. EP BiH vrijedila 6 milijardi KM , a danas oko 400 miliona KM ! Ali neka doci ce MMF po svoje , mozda i bolje po nas obicne , male ljude u BiH , jer " nase vlasti " ne znaju nista osim megalomanske kradje !

ODGOVORITE
Name

Direktori na usluzi kriminalcima

16.08.2014 13:59

Ukradeno milijardu KM?! A direktorice Seka Kuzmanović i Branislava Milekić, za platu od oko 6000KM plus doprinosi na tu platu, sve uredno i redovno potpisivale. Šta će sad? Hoće li se isplatiti? Sumnjam. Sve ove milokradove vlade su radile bez da su fermale zakon i za suvu šljivu. Nećeš narode šale napraviti zatvora koliko će ih biti potrebno. Prvi koji budu uhapšeni moraće prisilno raditi da bi se izgradilo dovoljno zatvora za sve kriminalce. Doduše ima mnogo privatnih gradjevinskih firmi koje su manje više sve u kriminalu do grla pa će nakon oduzimanja "vlasnicima" iste biti angažovane za te javne radove.

ODGOVORITE
Name

Bluka

16.08.2014 14:03

HAPSITE ZELJKA KOVACEVICA I ON CE DALJE RECI KOME JE DAVAO PARE A SVE JE PREKO NJEGA POKRADENO A SAD JE MIN ENERGETIKE I RUDARSTVA I STALNO CITAM PO PORTALIMA DA SADA DJELI KONCESIJE KAO ZVAKACE GUME ODABRANIMA

ODGOVORITE
Name

bosna

16.08.2014 14:03

Gdje je SIPA?

ODGOVORITE
Name

Nikola Z.

16.08.2014 14:19

Razne lopovčine svoju zemlju pokrale!

ODGOVORITE
Name

Novica J.

16.08.2014 14:20

Pojedinim biznismenima se opraštaju dugovi u iznosu od 6 miliona maraka, a običnim ljudima isključuju struju zbog 100 maraka duga. Gdje to ima? Rukovodstvo Elektrokrajine treba smijeniti prije nego što naprave još veću štetu.

ODGOVORITE
Name

Milan SNSD

16.08.2014 14:25

U prvom mandatu Dodik je ukro vise novca nego što se sad piše. I zna Dzombic za to. A u drugom mandatu Dodik je ukro vise nego se može zamisliti i to preko raznih načina. On je jednostavno krao preko javnih nabavki preko trećih lica preko pranja novca. Narod je na koljenima, narod je gladan. Narod je naivan jer pada na Srpstvo na opstanak RSa itd. Zato narode probudi se, i oterajmo bandu sa vlasti. Ne zaboravite Dodik je krivac za sve ovo.

ODGOVORITE
Name

Kontejneri puni struje

16.08.2014 14:41

"Pored ove nepravilnosti utvrđene revizijom poznat nam je i nedavni slučaj objavljen u sredstvima informisanja (ATV), kako su u RJ Prijedor (u sastavu „Elektrokrajine“) jednoj napuštenoj kući (čiji su vlasnici Bošnjaci izbjegli u Švedsku) očitali 1 milion KM potrošene struje!!!" Pa moraju se na neki način poravnati računi xD a to milionče je otišlo nekome na račun dok sirotinja u poplavljenim područjima ganja pacove oko ono malo kuća što je ostalo. Nadam se da je sada bar nekome malo jasnije zašto su se pojedinci borili da unazade SIPA-u i tužilaštvo BiH.

ODGOVORITE
Name

grad

16.08.2014 14:48

Sifra za ovaj kriminal je MINISTAR ZELJKO KOVACEVIC

ODGOVORITE
Name

Md

16.08.2014 15:00

Narode sad ce oktobar ako ne kaznimo ove zlotvore na izborima, ja mislim da nas treba za bandere sve.

ODGOVORITE
Name

Drago

16.08.2014 15:12

Za "srbina"...sta si ti kao procitao ovaj tekst pa komentarises.Samo pisanje Srbin malim slovom ne vjerujem.

ODGOVORITE
Name

ОКСИГЕН

16.08.2014 15:12

Да ли знате да је Баја већ одавно милијардер? Ако нисте знали - сада знате! Да ли знате да је за њега Санадер "мала маца"? Да ли знате да је БДП Санадерове државе 40 милијарди Евра а Бајиног приватног ентитета 4 милијарде евра? 1:10 !!! Да ли видите овај дебаланс у похлепи? Санадерових мање од 10 милиона € га је коштало вишегодишње робије? Колику онда робију може да очекује Баја и његова пљачкашка хоботница???

ODGOVORITE
Name

maja v 16.08.2014

16.08.2014 15:42

auuuuu ovo je baš teško pogoditi ko je uzeo Da je samo jedna milijarda eto nam sreće ima toga puno

ODGOVORITE
Name

kupus

16.08.2014 16:08

Ako ostanu na vlasti, pretvoriće nas u roblje. Plašim se i činjenice šta će donijeti novi? Vidimo u Srbiji da niko od bivše vlasti nije osuđen. Možda je kod nas jača pohlepa nego što možemo zamisliti. Neka nam je Bog na pomoći 12. oktobra.

ODGOVORITE
Name

Душан

16.08.2014 16:33

Ове бројке говоре саме за себе, промашена и безидејна политика владајуће партије која је довела до овакве ситуације, једноставно дошли смо до тога да не можемо више чекати, морамо нешто мјењати

ODGOVORITE
Name

Kele

16.08.2014 17:04

Zar je moguce. Pitam se dokle vise i ima li iko da im stane u kraj

ODGOVORITE
Name

kiklop

16.08.2014 17:16

Ljudi neznam zašto sipa već ne reaguje .Ovo su ogromne afere i kriminal.Neki ministri su već bili krivično gonjeni i osudjivani dok su bili raniji direkori carina republike srpske.

ODGOVORITE
Name

Nenad

16.08.2014 17:32

Sve pare iz istocnog djela RS idu za Banja Luku i finansiranje Igoke.Sad ce oktobar ova vlast se mora smjeniti pod hitno!

ODGOVORITE
Name

Max

16.08.2014 18:18

I mi smo krivi. Radimo protiv vlastite drzave i nije cudo da se ovo desava. Sve vise uvidjam da jedino jaka BiH moze izdraditi institucije protiv korupcije!

ODGOVORITE
Name

Igor

16.08.2014 19:57

zasto MILE? Ne mora uvijek biti SAMO MILE. Znate li koliko nas krade struju, cijena je kakva jeste, vecina placa, ali koliko ljudi nasih krade struju u Banjaluci. Pa pola novih kuca ima dule zice, jedan sprat je na crno a drugi preko racuna. Pa ja znam eto npr Jednu u Potoku. DA, moj ujak kore na spratu je krao, znam, morali smo zakljucavati ormaric i reci joj nema kljuca tata odnio ili ujak ako dodje popisivac. Ukrasti struju je normalno, a znamo da i

ODGOVORITE
Name

Marko

16.08.2014 20:12

Odlično za početak Vaskoviću, nastavi, dotaknuo si samo 10% od svega... Imaćeš uskoro informacije o novim prevarama u Elektrokrajini i uvođenju novog sistema za upravljanje, kažu da se sprema veeelika pljačka...

ODGOVORITE
Name

хаварија

16.08.2014 20:47

Баш те који су раније кривично гоњени чека увјек неко добро мјесто код Баје, то су људи са педигреом, не може ту бити неко поштен, квари Баји концепцију. Све је ово истина и има још и више, Ковачевић који се уклапа у бајину концепцију, Секин син, зет Радмановићев добија послове од мамице, без тендера и без јавног позива, његова фирма измјешта мјерна мјеста али по "плану", други Секин син добија од мамице послове за програме на наведени начин, о цјенама тих послова да не говоримо, зна се кад мама даје дјеци. директор РЈ кумче бајино а тетка му је Милекићка, па ви видите?? и још са средњом економском школом прво је читао бројила у Лакташима, а сада директор РЈ највеће у ЕПРС,вјероватно је купио и нову диплому, "способан" нема шта. Сада је кандидат за начелника општине Лакташи, све фина комбинаторика нашег Баје. Требају му људи који потписују све што он смисли, могу и са четири разреда школе, а ко почне својом главом да мисли, оставка, већ виђено.

ODGOVORITE
Name

djole

16.08.2014 21:06

Zanimljivo 2004.god. gubici 20.6%, a 2013.godine 13.29% KO JE VISE KRAO????????????

ODGOVORITE
Name

Buco

16.08.2014 21:10

Pa sto nece ukrasti kad znaju da se za milijardu ne ide u zatvor samo dobiju unapredjnje

ODGOVORITE
Name

lik

16.08.2014 21:25

Bravo djole majstore.pogodak u metu.

ODGOVORITE
Name

Učitelj joge

16.08.2014 23:08

Iz Birča milijarda, iz zdravstva milijarda, iz Elektroprivrede milijarda...i tako redom. Ovakvih kleptoma istorija još nije zabilježila. Možda neki od njih vole igrati pokera, pa koliko god ukradu malo kad stalno gube. Možda su namirivali svoje kockarske dugove..ko zna..U svakom slučaju Milorade uči jogu, trebaće ti. Preporuči i ostalim. Trebaće i njima...Ako se volite kockati, najbolje vam je preći na ruski rulet...dok još imate vremena. Kasnije vam to neće biti dozvoljeno...

ODGOVORITE
Name

socijaldemokrata

16.08.2014 23:31

Zeljko Kovacevic napravio istu fasadu na svojoj vikendici i vikendici Radmanovica , tako da lice ko dva brata bliznaca , a sa svojim kompanjonom Djolom u Prijecanima napravili dvije velelepne vile .... veceg biznismena odavno nevidjeh .. vidite sta struja sve napravi ...

ODGOVORITE
Name

BcN

17.08.2014 00:12

Svaka čast, bilo je krajnje vrijeme da neko progovori o ovome! U Elektro Bijeljini je SVE ISTO kao u Elektrokrajini, sem jednog sitnog detalja: ne vodi je elektroinženjer (Seka K.) nego Pudlica Bate Bobara! Onda sve to dođe još žalosnije.

ODGOVORITE
Name

Ešef

17.08.2014 00:56

Još od raspada SFRJ, nacionalisti rade po poznatom principu, zavadi pa vladaj, ubacili su i pljačkanje i tako dobivaju vlast kako u RS-u tako i Federaciji. Doći, a kako neko reče da će MMF doći po svoje, pa me samo još to raduje, ova država je toliko zadužena da će doći vrijeme stečaja i doći će neko iz EU i uzeti nas kao robove.

ODGOVORITE
Name

radnik edbl

17.08.2014 08:27

Ama vasković svi kradu struju od ovih na vlasti do običnog naroda,džaba i merenja izmešati po stubovima onda se samo legalizuje krađa i nikome ništa ne možemo jer sud kaže da pristup merenju ima svako i nije na privatnoj zemlji osumnjičenog, a sve krađe struje gubimo u sporovima na sudu treba i zakone mijenjati pod hitno, i onaj što plati kaznu za krađu je smešno koliko je ukrao....prijedlog umjesto novčane kazne zatvor druge nema

ODGOVORITE
Name

Vuk

17.08.2014 10:11

Onima koji glasaju za SNSD sektu ovo ništa ne znači... Oni će svakako glasati jer su potkupljeni, ucijenjeni, jer im je nešto obećano, date pare i sl. Opozicija ništa ne radi da izvede apstinente, a sekta sve radi da svojim radom i djelovanjem ogadi politiku i političare. Oni svoje glasače već imaju, plaše se jedino neopredjeljenih i onih koji prvi put izlaze. Zato opozicijo imate još vremena da krenete odlučnije i jače, izađite sa konkretnim programom: U šumama ćemo uraditi to, u elektroprivredi to, u zdravstvu to... Ovako do kraja kampanje SNSD će ogaditi i zavtvorati potpuno političku scenu, tako da će izlaznost biti mala, a u tom slučaju SNSD sekta ostvariće dobar rezultat.

ODGOVORITE
Name

seve

17.08.2014 11:38

Svaka cast na tekstu.Sve tacnó.

ODGOVORITE
Name

dzaba glupom narodu

17.08.2014 11:48

Svejedno sta se ukralo. Ako dodidk napravi krst na zlatistu eto mu pobjede. Vidim po komentarima za tu temu. Srbima je bitniji krst na zlatistu od posla za djecu... Dakle dodik ce krenuti da ga pravi a bakir da ga rusi. Eto ti medjunac tenzija i sve po starom.

ODGOVORITE
Name

Nepo Tizmić

17.08.2014 15:32

Pa normalno kada svaki tajkun ima svoga čovjeka za očitavanje struje. Pošalju novog radnika da očita struju tajkunu, a on pita gdje je njegov čovjek, ovoga vrati nazad i ne dozvoli mu da očita struju. Da li je normalno da momak koj radi u elektroprenosu 7 godina na poslu očitavanja kupi 2 stana i auto od 50.000KM.

ODGOVORITE
Name

Ana

17.08.2014 22:30

Ovo je samo jedan u nizu od mnogih lopovluka aktuelne vlasti.Nista drugo i ne rade osim sto kradu ovaj narod koji je ratovao i stvarao RS,a dok su g.Dodik i njegovi lopovi pobjegli u Srbiju i svercovali i tako sticali svoj kapital, naravo i to im je malo,pa su nastavili da kradu i pljackaju ovaj napaceni narod.Kako ih nije sramota,ratni dezerteri,a sada se predstavljaju kao velike patriote.Ratni dezerteri da je srece ne bi uopste imali priliku da ih narod bira,lopove treba izvesti na ulice da im narod sudi za veliku pljacku RS!!!!!!!

ODGOVORITE
Name

dipl.inž.el.teh.

17.08.2014 22:41

Moraju biti gubici toliki kad je cijena električne energije socijalna, odnosno ubedljivo najjeftinija u regionu. Zato su i minimalna ulaganja u distributivnu mrežu jer nema se od čega. A što se tiče krađa el. energije, Elektro-Bijeljina je otkrila više slučajeva krađe kod velikih biznismena (benzinske pumpe,....), prijavila krivična dijela, obračunala odštetu i većim dijelom naplatila.

ODGOVORITE
Name

Jovan.

18.08.2014 02:50

Ja sam se zaputio za Kopenhagen pa sta bude.

ODGOVORITE