NVO nezadovoljne Fondom solidarnosti

Transparensi Internešnel Bosne i Hercegovine (TI BiH), Helsinški parlament građana Banja Luka (HPG), Centar za zaštitu životne sredine i „Oštra nula“ uputili su Narodnoj skupštini RS komentare na Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske, iako je zakon upućen u Narodnu skupštinu RS po hitnoj proceduri i bez mogućnosti javne rasprave. 

Republika Srpska 13.06.2014 | 14:28
NVO nezadovoljne Fondom solidarnosti


U komentarima i prijedlozima koje su dostavile ove organizacije navedena je potreba detaljnog definisanja kriterijuma za raspodjelu sredstava i sanacije štete u samom zakonu, umjesto ostavljanja Vladi da ove odredbe naknadno definiše. 

Iz TIBiH se ističe da bi uslove, način, korisnike, postupak, oblik i obim korištenja sredstava za sanaciju štete trebalo definisati u samom zakonu, a ne naknadnim odlukama Vlade, kako bi se izbjegla diskrecija u propisivanju ovih procedura i njihovo proizvoljno tumačenje. 

-Sama činjenica da je u Upravnom odboru Fonda predviđeno većinsko učešće predstavnika Vlade, ostavlja Vladi monopol nad donošenjem odluka, dok s druge strane nije omogućeno civilnom sektoru ni građanima da vrše nadzor i utiču na donošenje odluka – smatraju ove nevladine organizacije. 

Osim što su pojmovi u zakonu, kao i procedure procjene i naknade štete nejasno definisani, te mogu omogućiti proizvoljno donošenje odluka, prijedlogom zakona nije zagarantovana ni transparentnost procesa raspodjele sredstava i donošenja odluka. Zbog toga su organizacije posebno naglasile potrebu blagovremenog objavljivanja detaljne liste svih pojedinačnih uplata na račun Fonda, kao i liste svih
pojedinačnih isplata, kako bi se osigurala javnost rada Fonda. 

TI BiH, HPG, Centar za životnu sredinu i „Oštra nula“ podsjećaju da su sredstva kojima će raspolagati  Fond solidarnosti namijenjena pomoći onima koji su pogođeni poplavama i da se mora omogućiti pravična i transparentna raspodjela ovih sredstava i izbjeći i najmanja mogućnost zloupotrebe, što je trebalo definisati u samom zakonu.

 -Predložena rješenja koja su upućena NSRS-u, nažalost, ostavljaju previše mogućnosti za neujadnačeno tumačenje, proizvoljnu raspodjelu sredstava i ne daju garanciju građanima da će sredstva zaista biti raspoređena onima kojima su najpotrebnija – smatraju ove nevladine organizacije. 

 

 

 

 

Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

Miki

13.06.2014 14:50

Ko vas šta pita Baja ide u sunovrat . Harakiri za Republiku Srpsku.

ODGOVORITE