Karadžićeva odbrana najavila žalbu na umanjenje sredstava

Tim odbrane nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, kojem se sudi u Haškom tribunalu, u najkraćem roku će podnijeti žalbu na odluku Sekretarijata Tribunala, kojom se smanjuje iznos sredstava predviđen za odbranu, izjavio je Srni član tima odbrane Goran Petronijević.

Republika Srpska 12.10.2012 | 03:14
Karadžićeva odbrana najavila žalbu na umanjenje sredstava
Tim odbrane nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, kojem se sudi u Haškom tribunalu, u najkraćem roku će podnijeti žalbu na odluku Sekretarijata Tribunala, kojom se smanjuje iznos sredstava predviđen za odbranu, izjavio je Srni član tima odbrane Goran Petronijević. Petronijević je rekao da se ta odluka Sekretarijata ne može smatrati nikako drugačije do direktnom opstrukcijom i ugrožavanjem osnovne mogućnosti da se Karadžićeva odbrana izvede do kraja. "Od samog početka smo nasuprot nas imali, ne samo Tužilaštvo, već i Sekretarijat Haškog tribunala. Ova odluka je samo logičan nastavak njihove delatnosti od početka ovog procesa", rekao je Petronijević. On je istakao da je ovakva odluka Sekretarijata samo "odgovor" na najavu Karadžićeve odbrane da će izvesti respektabilan broj kvalitetnih svjedoka. Ta odluka Sekretarijata je donesena pod uticajem Tužilaštva tribunala i onih koji pokušavaju da opstruišu Karadžićevu odbranu, smatra Petronijević. "To nisu bilo kakvi svedoci, nego oni koji mogu da činjenično govore o stvarima, koji će u razumnu sumnju dovesti do sada utvrđeno pred Haškim tribunalom o događanjima u BiH od 1992. do 1995. godine", precizirao je Petronijević. On je podsjetio da sve činjenice koje Sekretarijat Tribunala navodi u obrazloženju svoje odluke govore da je to "jedna vrsta pritiska na odbranu i pokušaj miniranja, odnosno umanjenja mogućnosti odbrane da izvrši sve što je navedeno i zacrtano u njenoj strategiji". "Sve ove činjenice koje su naveli u Sekretarijatu postojale su i pre četiri godine. Dakle, ne može se, po meni, pozivati na nešto što je već postojalo pre četiri godine, a i tada je Sekretarijat Tribunala odobrio određena sredstva koja su bila znatno ispod nivoa sredstava koja su neophodna za valjano obavljanje odbrane", rekao je Petronijević. Dakle, dodao je on, narušavanje načela jednakosti prisutno je od samog početka sudskog procesa, a ovo je samo još drastičnije produbljenje tog jaza između odbrane i Tužilaštva. On je rekao da sada treba vidjeti šta će o tome reći Sudsko vijeće. Sekretar Haškog tribunala DŽon Hoking objavio je juče da će suma koja će ubuduće biti isplaćivana za Karadžićevu odbranu biti umanjena za skoro 150.000 evra na način na koji se dogovore optuženi i sekretar. Hoking je ustanovio da je Karadžić u mogućnosti da djelimično učestvuje u plaćanju svoje odbrane sa 146.501 evra, objavljeno je u ovom sudu. Sekretar je, istražujući finansijske mogućnosti optuženog, utvrdio da se, prema porodičnom pravu Republike Srpske, imovina supružnika smatra zajedničkom, te da je njegova supruga do 28. marta ove godine bila registrovani suvlasnik poslovne kompanije i nepokretne imovine na Palama. U donošenju odluke sekretar navodi da je uzeo u obzir da supruga optuženog redovno prima penziju, te iznos sredstva na njegovom računu u Pritvorskoj jedinici UN. Tim odbrane Radovana Karadžića ima šest članova, a glavni pravni savjetnik je američki advokat Piter Robinson. Karadžić je odlučio da se sam zastupa pred sudom i u septembru 2008. godine, nekoliko mjeseci nakon hapšenja i transfera u Hag, podnio je zahtjev Sekretarijatu da mu se dodijele sredstava, jer nije u mogućnosti da sam plaća svoju odbranu.