Prijeti li nam antraks?

Vlada Republike Srpske je donijela Naredbu o obaveznoj vakcinaciji životinja protiv antraksa, šuštavca, parašuštavca u poplavama zahvaćenim područjima.

Republika Srpska 02.06.2014 | 16:11
Prijeti li nam antraks?

Antraks je poznat kao veoma opasno oboljenje koje može da se prenese i na ljude, te da završi smrtonosnim ishodom. Stručnjaci smatraju da razloga za paniku nema, ukoliko se preduzmu sveobuhvatne preventivne mjere na zbrinjavanju uginulih životinja i vakcinaciji živih.

Naredba je jasna: sva goveda, ovce i koze u poplavama zahvaćenim područjima moraju biti vakcinisana protiv antraksa, kao i protiv šuštavca i parašuštavca. Većina oblika u kojima se antraks, ili crni prišt, javlja, veoma je opasna, kako za životinje, tako i za ljude. Međutim, uz vakcinaciju, preventiva bolesti je efikasna, kažu stručnjaci. Bitno je djelovati na vrijeme.

Za razliku od kožnog tipa antraksa, gdje je uz adekvatnu terapiju, stopa mortaliteta zanemarljiva, krvni, inhalacioni i crijevni oblik antraksa imaju visok stepen mortaliteta. Primarni izvori infekcije su izlučevine bolesnih životinja, leševi životinja i ostaci leša koji se rasipaju po okolini, a oboljevaju ljudi koji su u direktnom kontaktu sa oboljelom ili uginulom životinjom, kao i ljudi koji se bave industrijskom preradom stočnih proizvoda i preradom životinjske kože. Infekcija može nastati i konzumiranjem termički nedovoljno obrađenog mlijeka ili mesa oboljelih životinja, dok je prenošenje antraksa sa jedne osobe na drugu veoma rjetko.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske vakcinacijom protiv antraksa, šuštavca i parašuštavca će biti obuhvaćeno 100.000 komada životinja, a vakcine bi trebalo da budu dopremljene najkasnije u roku od 15 dana.

Vlasnici životnja će biti oslobođeni plaćanja naknade za vakcinisanje, troškovi će biti naknadno saopšteni, a distribuciju i nadzor nad vakcinacijom će vršiti Resor za veterinarstvo u ministastvu i zavod „dr.Vaso Butozan“.

BN TV

Komentari / 0

Ostavite komentar