Uvodi se kanal na hrvatskom jeziku

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je sinoć Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, koji su uslov Manivala.

Bosna i Hercegovina 29.05.2014 | 08:35
Uvodi se kanal na hrvatskom jeziku

Cilj Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je usvojen po hitnoj proceduri, jeste prevencija negativnog etiketiranja BiH u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona krivično zakonodavstvo u BiH se harmonizuje sa zahtjevima međunarodne zajednice u ovoj oblasti.

NJime se razgraničavaju i nadležnosti za pojedina krivična djela sadržana u Krivičnom zakonu BiH, te krivičnim zakonima entiteta i Brčko distrikta radi otklanjanja mogućih sukoba nadležnosti između policijskih i pravosudnih organa entiteta, Brčko distrikta i BiH.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH kojim se definiše nadležnost Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu za donošenje odluka po žalbama do uspostavljanja ispostava u Banjaluci i Mostaru da bi bila obezbijeđena nesmetana pravna zaštita u svim postupcima javnih nabavki.

Predstavnički dom nije usvojio negativna mišljenja Ustavnopravne i Komisije za saobraćaj i komunikacije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH, jer za to nije bilo podrške poslanika iz Republike Srpske, pa su ona upućena na usaglašavanje Kolegijumu doma.

Prema predloženom zakonu, osim postojeća tri kanala u okviru Javnog RTV sistema BiH - RTRS, BHRT i RTVFBiH – uvodi se i četvrti, RTVH - kanal na hrvatskom jeziku. S obzirom da se uvodi još jedan RTV kanal, javnim emiterima smanjuju se sredstva koja su im pripadala po osnovu raspodjele neto prihoda od marketinškog oglašavanja i naplaćene RTV takse na teritoriji BiH.

Na osnovu ove odredbe, RTRS, RTVFBiH i novoosnovanom kanalu RTVH pripadalo bi po 20 odsto od neto prihoda od marketinškog oglašavanja i naplaćene RTV takse, dok se procenat navedenih prihoda za BHRT sa 50 odsto smanjuje na 40 odsto.

Inicijativu za pokretanje RTV servisa na hrvatskom jeziku pokrenuo je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u septembru 2008. godine.

Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima u prvom čitanju nije dobio podršku poslanika iz Srpske, pa će i on ići na usaglašavanje Kolegijumu.

Prijedlogom ovog zakona uređuju se način i postupak pružanja i traženja međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno ili ako međunarodni ugovor ne postoji.

Predloženi zakon, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara BiH, usklađen je sa konvencijama koje regulišu oblast pružanja međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima i u njega su ugrađeni zahtjevi evropskog zakonodastva.

Naredna sjednica planirana je za 12. juni.

Komentari / 0

Ostavite komentar