Ograničen napredak BiH na putu ka EU u 2012.

BiH ostvarila je ograničen napredak u ostvarivanju političkih kriterijuma i razvoju kapaciteta neophodnih na putu ka EU, konstatuje se u ovogodišnjem Izvještaju o napretku Evropske komisije.

Republika Srpska 10.10.2012 | 04:01
Ograničen napredak BiH na putu ka EU u 2012.
BiH ostvarila je ograničen napredak u ostvarivanju političkih kriterijuma i razvoju kapaciteta neophodnih na putu ka EU, konstatuje se u ovogodišnjem Izvještaju o napretku Evropske komisije. Prema izvoru iz EU, BiH je ostvarila ograničan napredak najvećim dijelom početkom ove godine kada je formiran Savjet ministara BiH, usvojen budžet, te donesen Zakon o državnoj pomoći koji je važan na putu BiH ka EU. Taj period postizanja određenih pozitivnih rezultata je trajao do kraja juna nakon čega je primijećeno usporavanje u smislu donošenja reformi neophodnih na putu BiH ka članstvu u EU. Politički gledano, lideri političkih partija u BiH postigli su nivo konsenzusa koji je omogućio donošenje nekoliko bitnih odluka, ističu iz EU. Brisel sada, kada su okončani lokalni izbori, očekuje da će politički lideri nastaviti u tom dobrom pravcu i kada je riječ o provođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu "Sejdić i Finci". Izvor u EU podsjetio je na sastanak političkih lidera koji je održan 27. juna u Briselu i koji je rezultirao Mapom puta za koju zvanični Brisel i dalje vjeruje da je osnova prema kojoj BiH treba napredovati ka EU. Kada je riječ o međustranačkom previranju u BiH, izvor iz EU istakao je da to umnogome usporava evropski put, te da bi sada, nakon lokalnih izbora, bilo za očekivati da će se politički lideri fokusirati na reforme nepohodne za evropski put BiH. Evropska komisija će danas predstaviti izještaje o napretku za zemlje koje su na putu ka članstvu u EU, u kojima će se ove godine posebna pažnja posvetiti, ali i dati preporuke, u vezi sa vladavinom zakona, ekonomskim pitanjima u kontekstu ekonomske krize, te slobodom govora, što je pitanje koje je veoma važno za EU. Evropska unija planira da IPA fondove realizuje u još većoj mjeri u 2013. godini i da zemlje u ranim fazama imaju koristi od toga. Poseban akcenat stavlja se na pitanja vezana za regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose u procesu proširenja u EU. Kada je riječ o zemljama zapadnog Balkana, posebna pažnja će biti posvećena regionalnoj saradnji, pitanju veoma važnom za stabilnost regiona. Izvor u EU je ukazao i da proces proširenja u zemljama zapadnog Balkana ne bi trebalo da bude monopol jedne partije, već da se mnogo bolji rezultati postižu kada čitavo društvo daje doprinos i kada postoji široki politički konsenzus. Kada je riječ o napretku Srbije prema EU, u Izvještaju o napretku se ističe da je ova zemlja prošla kompleksan period koji je karakterisao drugoročan izborni proces i izražena je nada da će aktuelne vlasti ubrzati stvari, a napredak Srbije će se i dalje gledati kroz prizmu dijaloga Beograda i Prištine. Evropski komesar za proširenje Štefan File danas će predstaviti u Evropskom parlamentu godišnji Izvještaj o napretku BiH i ostalih zemalja zapadnog Balkana u evropskim integracijama.