Nivo vode opada

Vodostaj na brani Hidroelektrane Modrac u opštini Lukavac opada u prosjeku dva do tri centimetra, a ispust vode je 209 metara kubnih u sekundi, saopštio je Federalni operativni centar Civilne zaštite.

Bosna i Hercegovina 19.05.2014 | 16:57
Nivo vode opada

Na području Tuzlanskog kantona bez struje je oko 660 potrošača u opšinama Tuzla, Lukavac, Teočak i Gračanica.

Komisija za procjenu šteta u opštini Gračanica je na terenu, u Mjesnoj zajednici Prnjavor formirano je jezero koje prijeti cijelom naselju, prohodan je magistralni put za Tuzlu, ali ne i za Doboj.

Opštinski Crveni krst prikuplja neophodne namirnice i ostale potrepštine koje redovno odvozi u najugroženija područja.

U Donjim Breškama u opštini Tuzla pokrenuto je klizište koje je ugrozilo jedan stambeni objekat, dok je klizište u Zelinji Donjoj, u opštini Gradačac ugrozilo dva stambena objekta.

U toku dana u opštinu Sapna biće upućena cisterna sa vodom za piće i 20 pripadnika Oružanih snaga BiH, koji će biti radno angažovani na području ove opštine.

Stanje na području opštine Travnik i dalje je teško, pa su preduzimane nove akcije s ciljem provođenja mjera zaštite i spašavanja od poplava, klizišta i odrona u skladu sa odlukom načelnika opštine o proglašenju stanja prirodne nesreće.

Vodotoci duž obala Lašve su potkopani i potrebna im je sanacija.

Stočari sa Meokrnja, Kaurske ravni i Babinog gaja na planini Vlašić su sigurni, uspostavljena je komunikacija i izvršena deblokada puteva.

Na području Biljanske regije ugrožena su tri stambena objekta koja nisu iseljena jer se čeka nalaz geologa.

U Jezercima je registrovano sedam klizišta koja ne ugrožavaju objekte.

Komunikacija u Donjem Orahovu ponovo je deblokirana od odrona, klizište u Gornjem Orahovu je izraženije nego juče, a mještani rade na odvođenju vode iz klizišta. Iseljene su dvije porodice.

Prema podacima sa vodomjernih stanica automatskog hidrološkog monitoring sistema Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, na području Odžačke Posavine u Prudu probijen je nasip na dva mjesta.

Prvi proboj nasipa je dužine od 15 do 20 metara, a drugi oko 30 metara, voda ističe u branjeno područje i poplavila je naselja Prud, Zorice, Trnjak, Vojskova, Svilaj i Novi Grad na površini od oko 90
kilometara kvadratnih i u toku je formiranje druge linije odbrane.

Na području Srednje Posavine, usljed probijanja nasipa na lokaciji Kopanica, poplavljena su naselja Kopanice i Vidovice, a pripadnici Oružanih snaga BiH rade na sanaciji probijenog nasipa.

U posljednja četiri časa zabilježena su opadanja nivoa vodostaja rijeka Bosna i Sava između dva i sedam centimetara.

Komentari / 0

Ostavite komentar