Apel za pomoć od međunarodnih zdravstvenih institucija

BiH zatražiće pomoć od međunarodnih zdravstvenih institucija povodom izuzetno teške situacije uzrokovane poplavama, saopšteno je danas iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Bosna i Hercegovina 19.05.2014 | 15:40
Apel za pomoć od međunarodnih zdravstvenih institucija

Ovo je dogovoreno na konsultacijama predsjedavajućeg Konferencije ministara u oblasti zdravstva Sredoja Novića sa ministrima zdravlja Republike Srpske i Federacije BiH, te šefa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta.

Posebno je naglašen apel za pomoć Svjetske zdravstvene organizacije da bi bile provedene mjere na sprečavanju širenja zaraznih bolesti putem zagađene vode i hrane, kao i mjere koje se odnose na ličnu i higijenu predmeta i mjesta stanovanja.

S obzirom da su u području zahvaćenom poplavama posebno ugroženi djeca, trudnice, hronični bolesnici i stariji ljudi, ministri nadležni za oblast zdravstva apelujuju za pomoć međunarodnih organizacija i institucija u isporuci higijenskih paketa.

Ministri su istakli da su zdravstvene institucije u BiH, koje nisu zahvaćene poplavama, spremne da svim svojim kapacitetima pomognu u zbrinjavanju i pružanju usluga svima kojima je potrebna medicinska pomoć u BiH.

Zbog izuzetno teške situacije u cijeloj BiH, članovi Konferencije ministara u oblasti zdravstva apeluju za pomoć susjednih država u lijekovima i sanitetskom materijalu, te u zbrinjavanju ugroženog stanovništva.

Neophodna je i pomoć bolnicama i domovima zdravlja koji zbog poplava nisu u mogućnosti da pruže adekvatno zdravstveno zbrinjavanje stanovništva.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, u ime zdravstvenih vlasti u BiH, izrazio je zadovoljstvo do sada iskazanom spremnošću stanovništva, zdravstvenih institucija i stručnjaka da pomognu ugroženom stanovništvu, kao i pomoći institucija Bih, te međunarodnih institucija i organizacija u zbrinjavanju ugroženih.

Komentari / 0

Ostavite komentar