Čović: Teritorijalna autonomija – racionalno rješenje

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da bi teritorijalna autonomija Hrvata bila racionalno i razumno rješenje kojim bi se udovoljilo osnovnoj težnji za normalno funkcionisanje evropske BiH.

Republika Srpska 26.09.2012 | 11:16
Čović: Teritorijalna autonomija – racionalno rješenje
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da bi teritorijalna autonomija Hrvata bila racionalno i razumno rješenje kojim bi se udovoljilo osnovnoj težnji za normalno funkcionisanje evropske BiH. Da bi bila postignuta istinska ustavna ravnopravnost tri konstitutivna naroda, ističe Čović u intervjuu Srni, osim institucionalne, potrebna je i teritorijalna ravnopravnost. "Za mene je pravo rješenje - četiri federalne jedinice koje bi apsolutno pomogle da riješimo pitanje i Federacije BiH i funkcionisanja BiH" – objašnjava on. Čović ističe da BiH mora biti snažno decentralizovana država da bi bio omogućen ravnomjeran razvoj svih dijelova BiH i upozorava da su "neki postavili nerealan cilj - jačanje institucija BiH". "BiH treba da ima sve ono što je neophodno za normalno komuniciranje sa vanjskim svijetom, sa međunarodnim institucijama kada je riječ o evropskom putu itd. Ali, moramo shvatiti da se život realno odvija na nižim nivoima vlasti i zbog toga sam zagovornik snažne decentralizacije izvršne vlasti" – objašnjava predsjednik HDZ-a BiH. Čović vjeruje da nema nikakvog smisla dalja centralizacija Federacije BiH, koja se pokušava nametnuti iz Sarajeva, već cijeli proces treba ići obrnutim putem. "Kao što smo imali presudu Ustavnog suda u obrazovanju, na sličan način, smatram, treba da riješimo i sve drugo što je životno za narode i građane BiH" – poručuje on. Da bi se to osiguralo, pojašnjava Čović, kantone treba osnažiti prenošenjem ovlaštenja sa federalnog na kantonalne nivoe. On navodi da u Federaciji BiH nije problematičan broj kantona, već je problem u sadržaju. Jedna od varijanti jeste i smanjenje broja kantona, jer je ovo sada neracionalno, poručuje Čović i pojašnjava da na nivou Federacije BiH u prelaznom periodu treba osigurati da vlast čini jednak broj predstavnika hrvatskog i bošnjačkog naroda. "Ovo što sada imamo apsolutno ne nudi nikakvu mogućnost da Federaciju BiH možemo drugačije doživjeti nego kao entitet bošnjačkog naroda" - upozorava Čović i objašnjava da treba uvesti vrlo jasne mjere zaštite od preglasavanja, pri donošenju odluka itd. HDZ BiH nema ništa protiv da se jedan član Predjedništva BiH bira neposrednim glasanjem u Republici Srpskoj. "Mi smo u svojim prijedlozima vrlo jasno ostavili mogućnost asimetričnog izbora članova Predsjedništva BiH. Znači, da se u Federaciji BiH biraju indirektno, a direktno u Republici Srpskoj. Naravno, ponudili smo i druge varijante" – navodi Čović u intervjuu Srni. Lider HDZ-a BiH zaključuje da se mora stvoriti "efikasna država i racionalno organizovana“, te da "drastično treba smanjiti troškove javne uprave i administracije“.