Izvještaj protiv četiri lica u predmetu "Jelšingrad"

Centar javne bezbjednosti Banjaluka dostavio je danas Okružnom tužilaštvu Izvještaj protiv četiri lica zbog izvršenja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi u predmetu banjalučki "Jelšingrad FAM" a.

Republika Srpska 19.09.2012 | 16:52
 Izvještaj protiv četiri lica u predmetu "Jelšingrad"
Centar javne bezbjednosti Banjaluka dostavio je danas Okružnom tužilaštvu Izvještaj protiv četiri lica zbog izvršenja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi u predmetu banjalučki "Jelšingrad FAM" a.d. u stečaju, kojem je nanesena šteta u iznosu od 1.855.554,46 KM. Službenik za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja rekla je Srni da je Izvještaj podnesen protiv lica čiji su inicijali Š.V., I.G., B.Z. i P.N., zbog postojanja osnova sumnje da su počinili navedena krivična djela. Šoja je navela da je Š.V. u svojstvu zemljišno-knjižnog referenta Osnovnog suda u Banjaluci, postupajući po zahtjevu preduzeća "Euromotor" d.o.o Banjaluka, 26. marta 2010. godine izvršio uknjiženje založnog prava - hipoteke u korist ovog preduzeća, a na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjaluci na nekretnini "Jelšingrad FAM" a.d. u stečaju i to poslovnoj zgradi broj 15 Budžak, iako je znao da je ova nekretnina dosuđena preduzeću "Euromotor" d.o.o Banjaluka na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjaluci od 25. oktobra 2005. godine. Ovim rješenjem, naložen je upis prava vlasništva na predmetnim nekretninama, te brisanje upisnih prava trećih lica, kao i da je za predmetnu nekretninu evidentirana zabilježba otvaranje stečajnog postupka, na koji način je nezakonito izvršio upis hipoteke na predmetnoj nekretnini u korist preduzeća "Euromotor" d.o.o. Banjaluka. Prema njenim riječima, I.G. je u svojstvu direktora "Euromotor" d.o.o Banjaluka, po punomoćniku advokatu B.Z. 19. septembra 2011., Osnovnom sudu u Banjaluci, podnio Prijedlog u kojem je naveo neistinite podatke, po kojem je sudija Osnovnog suda u Banjaluci P.N., kršeći odredbe Zakona o izvršnom postupku i Zakona o stečajnom postupku, 11. novembra 2011. donio Rješenje, iako su svi znali da je predmetni izvršni postupak dovršen provođenjem Zaključka o prodaji od 29. septembra 2005. godine i da je "Euromotor" izgubio status hipotekarnog povjerioca, a time i razlučnog povjerioca u stečajnom postupku otvorenim nad "Jelšingrad FAM". Na osnovu rješenja od 11. novembra 2011. godine nezakonito je izvršen prenos novčanih sredstava sa računa Okružnog privrednog suda u Banjaluci na račun "Euromotor" čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 1.855.554,46 KM, a sve na štetu "Jelšingrada FAM". Šoja je dodala da Centar javne bezbjednosti Banjaluka nastavlja da preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti po predmetu "Jelšingrad FAM" a.d. u stečaju Banjaluka.