Za zločine nad srpskim civilima 25 godina zatvora

Sud BiH osudio je Mehuru Selimovića i Adila Ružnića na po osam godina zatvora, a Emira Mustafića na devet za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Bihaću i Cazinu.

Republika Srpska 17.09.2012 | 18:42
Za zločine nad srpskim civilima 25 godina zatvora
Sud BiH osudio je Mehuru Selimovića i Adila Ružnića na po osam godina zatvora, a Emira Mustafića na devet za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Bihaću i Cazinu.Sudsko vijeće je utvrdilo da su trojica bivših pripadnika Petog korpusa nekadašnje Armije BiH odgovorni za fizičko i psihičko zlostavljanje zatvorenika srpske nacionalnosti u Bihaću i Cazinu, saopšteno je iz Suda BiH. Optuženima, koji su se branili sa slobode, određene su mjere zabrane. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Selimović je bio referent za kontraobavještajne poslove i zamjenik načelnika Odjeljenja vojne bezbjednosti Petog korpusa Armije BiH, Ružnić pomoćnik komandanta za poslove bezbjednosti, a Mustafić vojni policajac. Prema optužnici, oni su od 1994. do 1996. godine pomagali zatvaranje pripadnika Vojske i Policije Republike Srpske, te civila u zatočeničke centre u Bihaću, Cazinu i Bosanskom Petrovcu. Oni su pomagali i podstrekavali zatvaranje ratnih zarobljenika i civila. Zarobljenici su zatvarani u logorima na lokacijama Kasarne "Adil Bešić" u Bihaću, zatočeničkog centra u Fabrici plastike u Petrovcu, prostorijama Civilnog zatvora "Luke" u Bihaću i drugim objektima, te su držani u izuzetno lošim uslovima za život i prisiljavani na obavljanje prinudnih radova koji su se sastojali od teških fizičkih poslova. Zatvorenike su ispitivali i fizički maltretirali stražari logora, drugi vojnici koji su nesmetano ulazili u prostorije, te optuženici koji su ispitivali ratne zarobljenike.