Usvojen Nacrt zakona o prebivalištu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas jednoglasno Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj, kojim se uređuje prebivalište i boravište državljana BiH i boravište raseljenih lica u Republici Srpskoj i omogućava sloboda izbora mjesta prebivališta, odnosno boravišta.

Republika Srpska 10.04.2014 | 17:31
 Usvojen Nacrt zakona o prebivalištu
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas jednoglasno Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj, kojim se uređuje prebivalište i boravište državljana BiH i boravište raseljenih lica u Republici Srpskoj i omogućava sloboda izbora mjesta prebivališta, odnosno boravišta. Ovim zakonom propisuje se da državljani mogu imati samo jedno prebivalište, odnosno mjesto boravišta, a razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi za prevazilaženjem pravne i trenutne situacije koja je nastala nedonošenjem zakona koji bi detaljnije i adekvatnije uredio ovu oblast na nivou BiH, navodi se u obrazloženju. Parlament Srpske usvojio je zaključak kluba poslanika SNSD-a, kojim parlament Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da, ukoliko na snagu stupi Federalni zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto življenja, za narednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske pripremi odgovarajuću mjeru. Na prijedlog poslanika SNSD-a Siniše Dodika parlament Republike Srpske je po hitnom postupku usvojio Zakon o dopuni zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, kojim se precizira nadležnost opština i gradova u ovoj oblasti. Po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poreskom postupku Republike Srpske da bi se stvorili uslovi za povlačenje sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda i omogućilo provođenje memoranduma koji kao krajnji cilj ima pospješivanje naplate poreza za Srpsku. Usvojen je Zakon o državljanstvu Republike Srpske, kojim se uređuju način, uslovi i postupak za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srpske. Ovim zakonskim rješenjem olakšani su uslovi za sticanje državljanstva prirođenjem, kako u redovnom postupku po kojem je uslov boravka smanjen sa osam na tri godine stalnog boravka, tako i u olakšanom postupku – na osnovu braka sa državljaninom BiH i Republike Srpske, kod koga je uslov boravka ispunjen momentom sticanja stalnog boravka. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, kojim se uređuje sticanje i korištenje strukovnih, akademskih i naučnih zvanja. Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti, kojim se brišu odredbe koje se odnose na apotekarskog radnika, odnosno diplomiranog farmaceuta sa 180 ECTS bodova. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić zaključio je prvi dio 34. sjednice parlamenta Republike Srpske.

Komentari / 0

Ostavite komentar