Ratni veterani ostaju bez dnevnica

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbio je žalbu ratnih veterana u slučaju "Vučković i drugi protiv Srbije", kojom su tražili isplatu ratnih dnevnica.

Republika Srpska 25.03.2014 | 22:23
Ratni veterani ostaju bez dnevnica
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbio je žalbu ratnih veterana u slučaju "Vučković i drugi protiv Srbije", kojom su tražili isplatu ratnih dnevnica. U obrazloženju konačne presude Velikog veća navedeno je da podnosioci žalbe nisu iskoristili sve pravne lekove koje im nudi domaće pravosuđe. "Sud ne smatra da postoje specijalni razlozi za izuzimanje podnosioca žalbe od obaveze da iscrpe domaće pravne lekove, u skladu sa adekvatnim pravilima i procedurama u domaćem pravosuđu", kaže su u odluci suda u Strazburu. Sa 14 glasova za i tri protiv, sud je podržao prigovor države Srbije koji se tiče toga da podnosioci žalbe nisu iskoristili sve pravne lekove koji se odnose na njihovu pritužbu po osnovu diskriminacije. "Kao posledica toga, sud smatra da ne može da razmatra ovu žalbu", zaključuje se u presudi Velikog veća. Žalbu je podnelo 30 osoba, pretežno iz Niša i njegove okoline, a svi su bili rezervisti Jugoslovenske vojske u vreme bombardovanja snaga NATO-a, navedeno je na sajtu suda. Ratni veterani iz Niša smatraju da je današnja presuda Veća Evropskog suda za ljudska prava poražavajuća za državu, a ne za borce i najavljuju da će nastaviti proteste i borbu za ostvarivanje svojih prava. "Država je uspela da nas pobedi, ali to je sramota za državu, a ne za nas", rekao je bivši rezervista tokom rata 1999. godine Rodoljub Vuković iz Udruženja boraca Niša. Predsednik Udruženja boraca Republike Srbije od 1990-1999. Dušan Nikolić rekao je da borci neće odustati od svojih prava i da je ovakva odluka suda u Strazburu poražavajuća za državu, a ne za borce "koji su morali da traze pravdu od onih istih koji su ih bombardovali". Ratni veterani iz Niša će, kako je rekao, tražiti izjednačavanje svojih prava sa pravima veteranima iz Toplice, kojima su ratne dnevnice isplaćena kao takozvana socijalna pomoć. Pravni zastupnik ratnih veterana Srđan Aleksić ranije je izjavio da bi ratne dnevnice trebalo isplatiti za oko 16.500 boraca iz Niša i to po 3.500 evra sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom što bi ukupno za sve veterane iz Niša bilo oko 50 miliona evra. Prema Aleksićevim rečima, broj boraca koji očekuju isplatu ratnih dnevnica iznosi oko 70.000 u Srbiji.

Komentari / 0

Ostavite komentar