Problemi probijanje budžeta i javne nabavke

Glavni revizor javnog sektora Republike Srpske Boško Čeko rekao je da se finansijska disciplina u Srpskoj poboljšava, ali da je još prisutan problem nepoštovanja odredbi Zakona o javnim nabavkama.

Republika Srpska 08.09.2012 | 10:54
Problemi probijanje budžeta i javne nabavke
Glavni revizor javnog sektora Republike Srpske Boško Čeko rekao je da se finansijska disciplina u Srpskoj poboljšava, ali da je još prisutan problem nepoštovanja odredbi Zakona o javnim nabavkama. Čeko je istakao da se ne smiju stvarati veće obaveze od sredstava koja su institucijama dodijeljena, jer ima slučajeva da su stvorene obaveze koje nisu mogle da se isplate i dodao da se to stalno ponavlja. Ocjenjujući reviziu institucija u Republici Srpskoj, Čeko je za "Glas Srpske" rekao da je pozitivno mišljenje izraženo za 26 institucija, mišljenje sa rezervom za 18, dok je u jednom slučaju uzdržano mišljenje. "Negativnih mišljenja nije bilo. Ako se osvrnemo na raniji period, očigledno je da je došlo do poboljšanja finansijske discipline, prije svega, zbog promjene mjera računovodstvene politike u sastavljanju izvještaja", naglasio je Čeko. Prema njegovim riječima, drugi razlog je poboljšanje samog sistema izvještavanja koje se može pripisati stručnoj službi Ministarstva finansija Republike Srpske. "Uvidjeli smo da budžetski korisnici ne poštuju procedure koje nalaže Zakon o javnim nabavkama. To smo našli kod ministarstava zdravlja, industrije, pravde i kod Agencije za riječni sliv Save", istakao je Čeko.