Počela isplata penzija

U Republici Srpkoj danas je počela islata avgustovskih penzija čija je prosječna visina zadržana na 311,15 KM, što je 37,8 odsto prosječne plate u Srpskoj.

Republika Srpska 07.09.2012 | 14:34
Počela isplata penzija
U Republici Srpkoj danas je počela islata avgustovskih penzija čija je prosječna visina zadržana na 311,15 KM, što je 37,8 odsto prosječne plate u Srpskoj. Direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić rekao je na konferenciji za novinare u Bijeljini da su starosne penzije u Srpskoj prvi put dostigle 49,9 odsto u strukturi korisnika, napominjući da bi njihov idealan broj bio do 63 odsto. Najniža islaćena penzija za minimalan staž od 15 godina je 160 KM, a najviša isplaćena penzija u Republici Srpskoj je 1.572 KM. Broj korisnika u fondu PIO Srpske povećan je u ovoj godinu za 3 021 penzionera. Iz prava na penziju je po osnovama novog zakona privremeno isključeno 687 korisnika, njih 554 nisu dostavili potvrde o životu, 29 korisnika nije dostavilo matični broj, a 104 korisnika imaju dvojni status zaposlenog i penzionera. Fond PIO Republike srpke ima 236 164 korisnika, od čega 195 426 penzionera u Srpskoj i 40 738 korisnika sa prebivalištem van Republike Srpske. Za isplatu penzija za avgust obezbijeđeno je 74,4 miliona KM u bruto iznosu, od čega je 61 milion KM prihoda po osnovu doprinosa a 13,16 miliona KM doznačeno je iz budžeta srpske po osnovu Zakona o penzijsko-invalidsom osiguranju. Iz Fonda PIO Republike Srpske do sada je islaćena jednokratna naknada za 217 otpuštenih pripadnika Oružanih snaga BiH, rekao je Milić. Prema njegovim riječima, prosječna jednokratna naknada iznosi 11.800 KM. Milić kaže da su ova lica podnijela 241 zahtjev i da dnevno stižu do četiri nova zahtjeva koji se odmah i obrađuju. On podsjeća da je riječ o jednokratnoj naknadi i da otpušteni pripadnici Oružanih snaga BiH nisu uvedeni u penzioni sistem Republike Srpske. Pravo na jednokratnu naknadu prema spisku koji je usaglašen sa Ministarstvom odbrane BiH ima 329 otpuštenih pripadnika Oružanih snaga u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj do sada su otkrivena 142 studenta koji su falsifikovanjem uvjerenja o redovnom školovanju koristili porodičnu penziju na koju po zakonu nemaju pravo, izjavio je Milić. Prema njegovim riječima, u 36 slučajeva je potvrđeno da korisnici porodične penzije nikada nisu bili studenti fakulteta sa kojih su dostavili lažna uvjerenja, a svi slučajevi proslijeđeni su Upravi kriminalističkepolicije u Banjaluci zbog postojanja elemenata krivične odgovornosti. Milić kaže da je fond PIO po osnovama otkrivenih slučajeva prevare potražuje 5,3 miliona KM. "Do sada se dešavalo da studenti u oktobru donesu uvjerenje o redovnom školovanju, u novembru diplomiraju, a gotovo cijele godine nastave da koriste penziju na koju više nemaju zakonsko pravo", naveo je on. Milić je najavio da će krajem mjeseca biti održan sastanak sa dekanima svih fakulteta u Srpskoj kako bi se dogovorila pravovremena razmjena informacija o diplomiranim studentima koji tada gube pravo korištenja porodične penzije.