Nova opomena zbog "neprimjerenog ponašanja" u sudnici

Pretresno vijeće Haškog tribunala ponovo je danas opomenulo optuženog generala Ratka Mladića zbog "neprimjerenog ponašanja" u sudnici, ali, kako je rečeno, "nije vidjelo razlog da se s tim u vezi preduzmu mjere".

Republika Srpska 04.09.2012 | 18:44
Nova opomena zbog "neprimjerenog ponašanja" u sudnici
Pretresno vijeće Haškog tribunala ponovo je danas opomenulo optuženog generala Ratka Mladića zbog "neprimjerenog ponašanja" u sudnici, ali, kako je rečeno, "nije vidjelo razlog da se s tim u vezi preduzmu mjere".Tužilac Dermot Grum skrenuo je pažnju Vijeću na kraju trećeg jednočasovnog zasijedanja da se "nešto desilo u posljednjih deset sekundi" i sugerisao da se pregleda snimak načinjen kamerom koja, u skladu sa ranijim nalogom Vijeća, snima samo generala Mladića. Nakon polučasovne pauze, predsjedavajući sudija Alfons Ori saopštio je da je vijeće pregledalo snimak i uočilo da je optuženi "pokazivao neprikladne znakove, mašući prstom". Vijeće je krajem prošle sedmice optuženog udaljilo iz sudnice, jer je mahao ispisanim papirima, što je, takođe, bilo ocijenjeno kao "neprimjereno ponašanje". Današnje sporno gestikuliranje zapaženo je za vrijeme glavnog ispitivanja Šefika Hurka iz Rogatice, koji je dao iskaz o zarobljavanju i zlostavljanju muslimanskog stanovništva u Osnovnoj školi "Veljko Vlahović" i u Rasadniku, gde je svjedok bio od avgusta 1992. godine do aprila 1994. godine. On je ispričao da je u aprilu 1994, u vrijeme ofanzive na Goražde, sa grupom drugih logoraša nosio municiju i hranu za srpske vojnike. Jednom prilikom rečeno im je da požure, jer dolazi Mladić. "Svi su bili u maskirnoj uniformi, ponosno su se pozdravljali, jer je on bio general. On je govorio 'Amerika ih hrani, Amerika im daje odjeću", rekao je svjedok. Svjedok je naveo da je Mladić "vojnicima čestitao na pobjedi", dok je upravnika logora Vinka pitao da li su logoraši "lojalni ili uhapšeni, na šta je on odgovorio da su lojalni". Prema riječima svjedoka, Mladić je, kada su logoraši postrojeni, pokazao rukom prema Goraždu i rekao da će ono "za dan-dva biti srpsko". "Oni koji hoće da ostanu, mi ćemo ih pokrstiti, a ostale prebaciti u Alijinu državu", prepričao je svjedok riječi generala Mladića. Prethodno je završeno svjedočenje Rajifa Begića, koji je dao iskaz o incidentu na Vrhpoljskom mostu, u opštini Sanski Most, gde je 31. maja 1992. godine strijeljano dvadesetak muslimana, od koji je traženo da skoče sa mosta u rijeku, da bi zatim u njih sa mosta pucala četvorica vojnika. Svjedok je rekao da je, iako je razbio glavu, jer je prilikom pada u vodu udario o kamen, uspio da se spase tako što je ronio, a zatim se sakrio u žbun. Begić je juče rekao da su u njegovo selo 25. maja 1992. godine došli "pripadnici Šeste krajiške brigade" i da su oni 31. maja odveli kolonu do Vrhpoljskog mosta. U unakrsnom ispitivanju, svjedok je na pitanja advokata Branka Lukića potvrdio iskaz koji je 2002. godine dao na suđenju Radoslavu Brđaninu, prema kojem se "nije radilo o pripadnicima regularnih vojnih jedinica". Begić je u tom ispitivanju rekao da su zarobljene na mostu "tukli četnici od kojih su neki imali vojne, neki plave uniforme, neki četničke oznake, a neki bili u jaknama". Upitan da li bi i danas dao izjavu da to nisu bili pripadnici regularnih vojnih jedinica, svjedok je odgovorio potvrdno. Na kraju ispitivanja ovog svjedoka, general Mladić je za njega rekao da je "čudo od čovjeka" i da "ne može toliko plivati, brzinom vode". U jednom trenutku, on je uključio mikrofon i ustao, sa namjerom da se obrati Vijeću, ali ga je sudija Ori prekinuo, rekavši da najprije mora da se posavjetuje sa Lukićem, jer ga on zastupa. Glavni pretres biće nastavljen sutra.