Odobrena likvidacija u preduzeću “Sava” Brod

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak o saglasnosti da se nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za vodoprivrednu djelatnost "Sava" Brod pokrene likvidacioni postupak.

Republika Srpska 27.02.2014 | 11:42
Odobrena likvidacija u preduzeću “Sava” Brod
Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak o saglasnosti da se nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za vodoprivrednu djelatnost "Sava" Brod pokrene likvidacioni postupak. Preduzeće "Sava" Brod je u proteklom periodu održavalo vodoprivredne objekte i organizovalo odbranu od poplava plavnog područja "Ivanjsko polje", prema glavnom operativnom planu odbrane od poplava i zapošljavalo je pet radnika. Ovo privredno društvo je ostvarivalo jedini prihod po osnovu ugovora o održavanju vodoodbrambenih objekata, koji je svake godine zaključivalo, ranije sa Agencijom za vode oblasnog riječnog sliva Save, a sada sa Javnom ustanovom "Vode Srpske". Od imovine ovo privredno društvo je posjedovalo jedno terensko vozilo, tri ručne kosilice, dva trimera, komplet ručnog alata i kancelarijski namještaj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Osnivanjem Javne ustanove "Vode Srpske" djelatnost koju je obavljalo ovo privredno društvo preuzela je i sada obavlja ova javna ustanova. Preuzimanjem obavljanja djelatnosti, ova ustanova je preuzela i imovinu i radnike koji su bili zaposleni u "Savi" Brod na vodoprivrednim objektima /crpne stanice, nasipi, ustave i slično/ i izvršila njihovo raspoređivanje u skladu sa propisima o radu na odgovarajuća radna mjesta. Obzirom da "Sava" Brod više ne obavlja djelatnost zbog koje je osnovano i registrovano i da više nema opravdanih razloga za njegovo postojanje i stvaranje nepotrebnih troškova, ispunjeni su uslovi za pokretanje likvidacionog postupka i gašenje društva.

Komentari / 0

Ostavite komentar