Usvojen rebalans budžeta za 2013.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir na nivou ovogodišnjeg budžeta od 1,945 milijardi KM.

Republika Srpska 28.11.2013 | 16:44
Usvojen rebalans budžeta za 2013.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir na nivou ovogodišnjeg budžeta od 1,945 milijardi KM.Ukupni budžetski prihodi u rebalansu biće veći za 49 miliona KM i iznosiće 1,580 milijardi KM, dok će primici za nefinansijsku imovinu biti značajno niži od planiranih 50 miliona i iznosiće svega pet miliona KM. Zaduživanja su manja za oko 4,3 miliona KM i u rebalansu su planirana u iznosu od 359.556 KM, navodi se u ovom dokumentu. Po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, kojim je predviđeno da će do uspostavljanja operatora sistema podsticaja proizvodnje energije, administrativno-finansijske poslove obavljati "Elektroprivreda Republike Srpske". Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim je predviđeno da se, osim januarsko-februarskog, junsko-julskog i septembarskog, odrede aprilski i oktobarski kao obavezni ispitni rokovi koji sadrže jedan ispitni termin. Ovim zakonom definisano je da studentu prestaje status redovnog kada ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, uključujući i apsolventski staž. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o geološkim istraživanjima, kojim je predviđeno da se koncesija za istraživanje dodjeljuje samo za istraživanje uglja, ugljovodonika i ostalih prirodnih gasova, ugljenih škriljaca, radioaktivnih ruda i geotermalne energije. Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim se briše nadležnost tužilaca za pokretanje prekršajnog postupka za djela nasilja u porodici. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, kojim se uređuju subjekti koji imaju obavezu da prijavljuju neosporene novčane obaveze, organizovanje jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije i prodaju potraživanja.

Komentari / 0

Ostavite komentar