Srpska nije moneta za kupovinu vašeg političkog opstanka

Zašto se obraćam našoj javnosti? Odgovor je jednostavan.

Republika Srpska 25.11.2013 | 06:53
Srpska nije moneta za kupovinu vašeg političkog opstanka
Zašto se obraćam našoj javnosti? Odgovor je jednostavan. Zato što ne vjerujem u marketinški patriotizam Milorada Dodika. Zato što on javno govori o nacionalnim pitanjima na način da pribavi naklonost naroda, uporno ponavljajući nacionalnu priču koju narod želi da čuje, dok u stvarnosti, pod okriljem najveće tajnosti radi suprotno interesima Republike Srpske. Upravo ta ljudska i politička dvoličnost, jeste najveća opasnost po vitalne interese RS. Milorad Dodik spreman je na veleizdaju! Predsjedniče Dodik, I u svom prvom otvorenom pismu skrenuo sam pažnju na neka od važnih državnih pitanja čije rješavanje ste, u međuvremenu, preuzeli da vodite sami, što može imati dalekosežne negativne posljedice po sve nas. Iako je bilo za očekivati da ćete, u predizborne svrhe, zaratiti sa opozicijom, niste to smjeli da učinite na pitanjima na kojima ste, platformom o zajedničkom djelovanju na nivou BiH, uspjeli da ojačate poziciju RS-a. Moje strahovanje da niste pouzdan zaštitnik interesa RS i da ste, u situaciji kada vam to lično ide u prilog, spremni da ih izdate, nije od juče. Ono, neuspavano vašim bombastičnim i drčnim izjavama marketinškog tipa, raste svakim danom sve više, naročito sada kada ste spremni da se udružite sa bilo kim da biste sačuvali sopstvenu političku kožu. Vaša politička "kreativnost" na kraju nas je uvijek veoma koštala, zbog čega bi trebalo napraviti registar šteta koje ste tokom svoje vladavine "podarili" ovom narodu. Ali, vi upravo računate na uobičajenu srpsku zaboravnost, koja vam služi kao saveznik da se ne otkriju razmjere svih direktnih i indirektnih šteta po narod i građane RS, koje ste svjesno i sa namjerom počinili. Evo mojih konkretnih razloga zbog kojih tvrdim da govorite jedno, radite drugo, a mislite samo o svojim ličnim interesima. Prije par dana (19. novembra 2013.g.) Vaš kabinet (!) je izdao dokument "Dejtonska struktura BiH" u kome se osporava pravni osnov za pokušaj podržavljenja imovine entiteta i daje tumačenje da BiH, prema važećem Ustavu, nema pravo na imovinu, budući da joj "Ustav ne daje izričito pravo na imovinu, niti se u nabrajanju njenih nadležnosti navodi to pravo, niti se to pravo reguliše nekim drugim članom Ustava". Vi lično ste se, međutim, prije samo mjesec dana (u oktobru 2013.g.), sa Lagumdžijom dogovorili o više stvari, a jedna od njih je bila i imovina. Iz vaših zajedničkih najava da će Savjet ministara, a potom i Parlament BiH u narednih 15 dana usvojiti zakon o državnoj i vojnoj imovini po hitnom postupku, jasno je da ste spremni da tu imovinu predate u nadležnost BiH. Pitanje koje se nameće je da li ste zbog toga očistili Savjet ministara od neposlušnih SDS-ovih kadrova, a u kolegiju Doma naroda smijenili Ognjena Tadića i time stvorili preduslove da sa svojim poslušnicima to i ostvarite? Mislim da je sada svima jasno da ste spremni na sve. Pa i braniti interes RS, ali samo ako se to ne kosi sa vašim ostalim interesima. Interesu ostanka na vlasti po svaku cijenu. Interesu vaših tajkunskih prijatelja. Javnost naravno ne zna, a mislim da sada treba da sazna da sam vas od 2009. godine u više navrata pismeno upozoravao na opasnost da se određeni zakonski propisi u oblasti imovinsko-pravnih odnosa iskoriste za postizanje ciljeva koji su u suprotnosti sa onim što javno govorite i za šta se u javnosti zalažete. Konkretno za prenošenje nadležnosti sa entiteta na nivo BiH. Nikada ni na jedan niste odgovorili, niti ste išta preduzeli da se to spriječi. Jasno je sada da iza tog nečinjenja stoje vaše stvarne i opasne namjere, u kojima su interesi Republike samo dobra moneta za kupovinu političkog opstanka u BiH. Prvi put sam pisao vama i tadašnjem ministru pravde Džerardu Selmanu 29.decembra 2009. godine i tražio da se odloži primjena Zakona o stvarnim pravima, budući da bi „primjena pojedinih odredaba Zakona o stvarnim pravima, zbog neažurne evidencije podataka i prava na nekretninama, neažurnosti zemljišne knjige, u praksi prouzrokovala nemogućnost primjene istih, pravnu nesigurnost, zastoj u pravnom prometu, te štetne posljedice za fizička i pravna lica u Republici Srpskoj, kao i za Republiku Srpsku.“ Naravno tada nisam znao da je taj i takav Zakon odgovarao zemljišnoj mafiji i vama bliskim ljudima. Zbog navodnog propusta u predavanju zahtjeva Narodnoj skupštini Republike Srpske do 31. decembra tekuće godine (Ministarstvo pravde je navodno "zaboravilo" da pošalje zahtjev), Zakon o stvarnim pravima stupio je na snagu 2o1o. godine. Jasno je da ste u tom konkretnom slučaju interese RS podredili interesima sebi bliskih ljudi. Posljedice preuranjenoj stupanja na snagu ovog Zakona, biće moguće sagledati tek kada se otvori revizija slučajeva pljačkaške privatizacije u kojima su pripadnici zemljišne mafije preko noći postajali vlasnici nekretnina i zemljišta u društvenoj svojini (primjeri Gospodska ulica, Čajeavec, Medicinska Elektornika u Banja Luci, Trgoprodaja u Prijedoru i dr.). Drugi put sam vam se obraćao povodom iznenadne, ničim izazvane i po interese RS štetne inicijative (koju je, da paradoks bude veći, pokrenuo "neko" iz Vlade RS) o donošenju Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i koja je pod zabranom raspolaganja. Upozoravao sam vas na štetnost donošenja ovog zakona, jer on samo otvara vrata i mogućnost Visokom predstavniku da interveniše u oblasti zemljišne administracije i da uskraćuje i sužava prostor Republici Srpskoj u suverenom upravljanju svojim nepokretnostima. I tada ste se oglušili o moja upozorenja i pustili ste pomenuti Zakon u dalju proceduru, pa ga je 14. septembra 2o1o. godine usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Nakon toga desilo se sve na šta sam vas blagovremeno upozorio. Sulejman Tihić podnosi Ustavnom sudu BiH zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti tog Zakona. Visoki predstavnik 5. januara 2o11.godine donosi nalog kojim se obustavlja primjena tog Zakona. Treći put sam vam se obratio 27. jula 2011. godine kada je Ustavni sud, u okviru javne rasprave, zatražio stručno mišljenje Geodetske uprave o pomenutom Zakonu. Dokumentom pod nazivom “Analitička procjena o namjerama i posljedicama odluke Ustavnog suda BiH da otvori javnu raspravu o ustavnosti Zakona o statusu državne imovine na teritoriji Republike Srpske” dali smo vam ne samo stručno-političku analizu i ocjene o tome šta se suštinski krije iza cijelog slučaja, već i prijedloge i alternative šta bi u vezi sa tim trebalo preduzeti. Jedan od predloga je bio da se Zakon stavi van snage i time postupak pred Ustavnim sudom učini bespredmetnim. Niste preduzeli ništa. Naravno da to NIJE bilo slučajno. Svi znamo šta se poslije dogodilo. Ustavni sud BiH, 13. jula 2012. godine, proglašava Zakon o državnoj imovini na teritoriji RS... u cijelosti neustavnim. Štaviše u obrazloženju svoje odluke poziva se na odluku Venecijanske komisije da je BiH pravni sljednik SR BiH i da je u tom smislu pravni slijednik svih imovinskih i vlasničkih prava bivše SR BiH. Ujedno ukazuje da se svi pravni akti, odluke, ugovori ili drugi pravni instrumenti koji u duhu ovog Zakona tretiraju vlasnička prava nad ovom imovinom smatraju ništavnim i nevažećim. U Federaciji je odluka pozdravljena kao jedna od najvažnijih odluka Ustavnog suda BiH nakon Odluke o konstitutivnosti naroda i politički značajan uspjeh Sulejmana Tihića. Nesumnjiva je činjenica da će ova Odluka imati uticaja na sve buduće dogovore o državnoj imovini. Nakon toga uslijedila je još jedna vaša marketinška izjava protiv Ustavnog suda koji je "još jednom dokazao da je političko tijelo međunarodnog faktora i Bošnjaka u BiH, a ne tijelo pravde i mjesto gdje se utvrđuje pravo i ustavnost". Predsjednik Narodne skupštine RS-a, Igor Radojičić zvani Kalimero, takođe je dao neku sličnu jalovu i beskrvnu pa-to-je- nepravda- izjavu.  Kao da od toga ima neke vajde. Osim skupljanja jeftinih političkih poena, nema tu ni traga od ozbiljne i odgovorne državne politike. Ali ima opasnih i skrivnih planova i namjera. Još jedan od primjera dvoličnosti o kojoj govorim je Vaš zvaničan (čitaj znam-šta-volite-da-čujete-pa-vam-to-i-pričam) stav o NATO-u. Često govorite da ćete raspisati referendum na kome ćete pitati narod da li je ili nije za ulazak u NATO, da ćete stav RS vezati za stav Srbije, pa ako Srbija odluči da ne pristupi tom savezu neće ni RS. Ali ko da vam u to povjeruje? Jer, radite upravo suprotno. Barem kad je u pitanju ispunjavanje uslova za članstvo u NATO-u, tj. rješavanje pitanja tzv. vojne imovine. Opštepoznato je da NATO u BiH zanima imovina bivše JNA, odnosno kasarne, skladišta, aerodromi, poligoni. Oni to pitanje stalno potenciraju, vrše pritisak i pokušavaju na sve načine da BiH, odnosno Oružane snage BiH postanu vlasnik te vojne imovine. Suprotno vašem marketinškom stavu o imovini i NATO-u, Nebojša Radmanović zvani Gargamel (nemam-pojma-ni-o-čemu-ali-hoću-da-budem-glavni) je u aprilu 2012.godine potrčao da, na krilima tek dogovorenih principa šestorke iz marta 2012.godine, donese odluku kojom se utvrđuju 62 lokacije perspektivne vojne imovine, koja se treba prenijeti u vlasništvo BiH. Malo se u javnosti zna da samo dio te imovine u RS, na primjer, obuhvata cca 1,5 % njene teritorije (dvije opštine veličine Šamca). Time „manji“ BH entitet kako vole u Federaciji da zovu RS, uz vašu svesdnu pomoć, postaje još manji. Iz reda tzv. državne imovine koja se treba preneti u vlasništvo BiH je 62 “perspektivna vojna imovina”. Od ovih 62 objekata 23 imaju svoju lokaciju u RS. 17 lokacija ima ukupnu površinu od 81.513.48o m2 površine, od kojih su najveće Manjača i Han Pijesak /za preostalih 6 nema podataka o velicini: aerodrom Mahovljani, strelište u Ugljeviku, releji u Gackom,Trebinju i Modriči/. Vrijednost ovih objekata i zemljišta se procenjuje na oko 2o milijardi km /pretpostavlljena cijena kvadrata je 2oo km/. Izgrađeni objekti koji se nalaze na ovim lokacijama /bez pomenutih 6/ imaju površinu od 242.97o m2. Na ovu Odluku sada se pozivaju svi koji u BiH žele u NATO. Prije svega vaš novi-stari politički saveznik koji vam je pomogao da sahranite Platformu o zajedničkom djelovanju na nivou BiH, Zlatko Lagumdžija. "U oktobru te iste 2012.g. (samo 6 mjeseci nakon što je Radmanović dao saglasnost na Odluku o veličini, strukturi i lokacijama vojne imovine Oružanih snaga Bosne i Hercegovine), uputili ste Narodnoj skupštini RS još jednu marketinšku Inicijativu za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine, naglašavajući da “nadležnost odbrane nije nadležnost BiH, kao ni pitanje vojske, te da, bez obzira na dosadašnje aktivnosti, ovo nije bilo predmet promjene Ustava BiH kao Aneksa 4. međunarodnog Dejtonskog sporazuma, te time i ne postoji ustavni osnov za nadležnost BiH za odbranu“. Kao Predsednik RS ste ocijenili da se od početnih aktivnosti “takozvane reforme odbrane u BiH, sve odvijalo pod snažnim uticajem međunarodne zajednice i posebno visokog predstavnika, i da to nije bilo ni izraz volje, a vreme je pokazalo – ni potrebe da BiH ima glomazni i nepotrebni aparat koji troši ogromne količine novca bez mnogo koristi”. Predložili ste da parlament, kao najviši organ zakonodavne vlasti Republike Srpske, razmotri tu inicijativu i u skladu s Ustavom i Poslovnikom zaduži Vladu i institucije RS, kao i predstavnike RS u organima BiH, da pripreme predloge za izmjene postojećih dokumenata kojima je ta oblast regulisana na nivou BiH. Naravno niste to stvarno mislili da uradite. Ništa niste uradili ni vi ni Radojčić ni Radmanović. Kupovali ste opet jeftine poene, a ponašali se, kao i dosada, potpuno drugačije. Na kraju, predložio bih vam isto što sam vam predložio i 2007.g., kada ste mi se poprilično obeshrabreni požalili na besmislenost vođenja politike u tadašnjim okolnostima. Tada sam vam rekao da, ako nemate jasan cilj koji će biti u funkciji opšteg interesa naroda i građana RS, odmah uzmete kaput sa vješalice i napustite Vladu RS i politiku uopšte. Danas sam siguran da bi, po interese RS i njenih građana to bilo zaista najbolje rješenje. Dr Tihomir Gligorić

Komentari / 429

Ostavite komentar
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE
Name

Laži patriotske

26.11.2013 08:46

Sjedim i citam vase komentare. Svi koji ih pisete ste u pravu, ali je to tako kako vam je to od boga dato. Pa necete valjda i njega kritikovati. Dodo nije lud da bude protiv boga, jer kako bi onda imao ono sto ima da ne vjeruje u boga.

ODGOVORITE
Name

tito

25.11.2013 17:04

Mlada partizanka bombu bacila.

ODGOVORITE
Name

Mili

25.11.2013 09:28

Pa ovaj Gligoric kao da se sad probudio pa lupa, kad ovo njegovo pismo procitas, on je kao svetac. Pa nisi ni ti radio u fabrici od 7-15, nego si i ti imao udobnu fotelju i lijepu platu, duvao si Miletu u j..a. Izgleda da nije koverta bila dovoljno puna, pa sad blabla...

ODGOVORITE
Name

kole

25.11.2013 07:51

Ви што критикујете Глигорића, питате ли се колико још има добро ухљебљених на муци овог народа, знају штошта а неће ништа да кажу???? Да ли је то лоповлук или кукавичлук??? Видите ли да нема ефекта подносити пријаве тужилаштву када све је под шапом великог преваранта Додика. Свака част храбром човјеку Глигорићу.

ODGOVORITE
Name

mrgud

25.11.2013 03:10

Dodik je kao one vracare sto uzimaju lovu od bolesnih ljudi govoreci da ce ih izlijeciti od opakih bolesti, a znaju da to ne mogu uciniti. Tako i Dodik uzima glasove od gladnih gradjana sa lazima da ce biti samostana RS , to ce biti ali sad nije trenutak za to i on to zna, ali na taj nacin uzima glasove. Nisam nikad na izbore izlazio, ali na sljedece hocu i glasam za one koje Vucic bude podrzavao i na cijim se mitinzima bude pojavljivao....

ODGOVORITE
Name

Coksa

24.11.2013 14:20

Zapadni covjek bio i ostao.

ODGOVORITE
Name

lik

24.11.2013 14:33

Gospodin Gligorić je uvideo u kakvoj se stranci nalazi koja šteti narodu u svim pogledima pa se sam isključio iz takve družine

ODGOVORITE
Name

Burov

24.11.2013 15:19

Gligoricu uskori ces imati vremena da pises od jutra do sutra. NA ROBIJI !

ODGOVORITE
Name

SAŠA

24.11.2013 14:04

Ne ne, ne pametuje - čovjek iznosi činjenice koje svi mi vrlo dobro znamo....

ODGOVORITE
Name

Rex

24.11.2013 14:50

Ovaj lopov koji ce uskoro na robiju sada nam tvrdi da pise pisma i pametuje. Nece moci Gligoricu odgovaraces za lopovluke. Sam tvrdis da te saradnici koje si ti imenovao nisu slusali a sada kritikujes i pametujes.

ODGOVORITE
Name

texvilerbl

24.11.2013 13:46

Tuga je ovo za čitanje, sve dok se Mile zahuktava za svoje predizborne kvazipatriotske igrarije varanja naroda.

ODGOVORITE
Name

Milenkovic

24.11.2013 13:34

Dosta je bilo pljacke!

ODGOVORITE
Name

pepa

24.11.2013 13:29

Nikad Dodik nije stitio interese Republike Srpske.Pa on je svercovao za vreme rata a posle je krao.Takva osoba ne moze da vodi drzavu.Doce mu brzo kraj.On je toga svesan .

ODGOVORITE
Name

Predrag BL

24.11.2013 14:17

Dodik bi prodao i rodjenu majku samo da opstane na vlasti. Onda mozete zamislite kako ce rasprodati Republiku Srpsku da i dalje opstane na politickoj sceni!? A i nije mu prvi put!

ODGOVORITE
Name

Komsija

25.11.2013 01:00

Gligoric treba biti licnost godine. Vise valja opoziciji nego sva njihova predizborna kampanja. Tako je to Mile kad zbog sitnog jednokratnog interesa okrenes ledja saradniku i strucnjaku, koji ima ugled u narodu. Ne cudi me reakcija Gligorica, Dodik bi bio puno gori da mu se desilo ono sto se desilo Gligoricu. Nije Gligoric naivan, on je prvo nasao JAKU ZASTITU, pa tek onda poceo da pise. Jaki zastitnik sada ceka da vidi ko ce i kako reagovati pa da zna sta dalje treba poduzeti. Nije Dodik vise ni mocan ni omiljen. Samo on misli da ga narod voli. Presla ljubav u mrznju, a to je najgore sto se moze dogoditi politicaru. Zapad samo posmatra i ceka pravi trenutak.

ODGOVORITE
Name

Aksentije

24.11.2013 15:06

Ima li neko da podrzi ovog covjeka?? Ognjene Tadicu, Borenovicu, Cavicu iznesite i vi svoja saznanja o ovom postenom predsjedniku. Taj ce oca svog prodati da ostane na vlasti. Intezivno krece u nacionalno obojenu predizbornu kampanju koja vec po oprobanom receptu pije vode kod naroda. Gospodin Gligoric je Doktor nauka i imao sam srecu da slusam njegova izlaganja na jednom seminaru. Toj retorici Dodik nije dorastao ni do koljena a pola ovog gore teksta sto je napisao Dr Gligoric on ni ne razumije. Ali zna da je nesto protiv njega i to mu je dovoljno... Ali jedan od desetina njegovih savjetnika koje mi placamo ce mu valjda nekako objasniti.

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:01

A, vi sto kazete, sto se ne sudi Dodiku, ovom - onom, pa ko da im sudi kada su oni sebi sve namestili, i "sve je po zakonu"..? Tacno nam fali koji Gavrilo, i to vise komada, nakotilo se ovih Ferdinanda... STO ONI NE PRODAJU SVOJU CACEVINU, NEGO OVO MALO SIROTINJE ZA KOJU SU NAM OCEVI, BRACA I OSTALI BORCI GINULI?

ODGOVORITE
Name

Pera

25.11.2013 00:09

Nikada u zivotu nisam glasao ni za koga, prekrizim listic, neka je bar nevazeci... I kad god pogledam tv, vidim da sam u pravu, jer se nema za koga glasati, jer su svi politicari isti... A da nas je Dodik zavio u crno - jeste, pa vi opet glasajte za njega, ovi sto se kunu u njega, nose mu sliku u dzepu, a kada bi ih upitao sta je on konkretno uradio za njih - vecina ne bi znala... Tacno bih voleo da se zarati, ali umesto da se tri naroda ubijaju izmedju sebe, pobijemo sav ovaj sljam sto nam se pred izbore uvlaci u dupe, a onda nas karaju i smeju nam se dok im traje mandat...

ODGOVORITE
Name

ko nabije taj dobije

24.11.2013 20:54

Sta seres po medijima ako imas kakvog prljavog vesa ,na sud sa time. Sta narod dobiva od tvog dopisivanja sa samim sobom? Vidis da te niko ni za suvu sljivu. Ovo pisanje je besmisleno posle toliko godina zajednickog rada sa snsd-om. ILI SI LOPOV ILI LAZES. Treceg nema....

ODGOVORITE
Name

Mica

24.11.2013 20:24

Srbi nisu za politiku selo je njima domovina

ODGOVORITE
Name

zela

24.11.2013 19:00

Gligoricu , gdje si bio prije.

ODGOVORITE
Name

Piki

24.11.2013 18:25

Gligorić je hrabar čovjek.

ODGOVORITE
Name

Luka

24.11.2013 18:50

Procitao sam na drugom sajtu pismo u cijeloj verziji,ima dosta istine,ono sto vecina ljudi koja malo hoce da pogleda vec i pretpostavlja.

ODGOVORITE
Name

Moja Bosna

24.11.2013 19:53

Hèhè dosla maca na vratanca.

ODGOVORITE
Name

rile

24.11.2013 17:20

Tako je Gligoricu.Sve skresi Mili u brk.Zna on da te ne smije zatvoriti jer znas za vecinu njegovih lopovluka i spreman si da svjedocis za iste.Dokusuri ga za izbore.

ODGOVORITE
Name

Zlatan

24.11.2013 18:02

Pa jasno je da su i Gligoric i Dodik lopovi. Sada se medjusobno ofiraju. U svakom slucaju u Gligoricu ima malo grize savjesti i to ce mu biti olaksavajuca okolnost, dok je Dodik izgubio kompas totalno.

ODGOVORITE
Name

Pridiljan

21.05.2022 05:56

Nemoj da nam dirate Gligorica, on je posten i dobar covjek.

ODGOVORITE
Name

dv

24.11.2013 17:43

Ako si izdao njega izdaces i druge, lako je kritikovati kad klepis milione, ti ili kum ti Panić.Sto ne podnese ostavku poslije prvog pisma?

ODGOVORITE
Name

Rusija

24.11.2013 17:32

Ako pazljivo procitate pismo shvatite da je sve istina.

ODGOVORITE
Name

?

24.11.2013 18:21

A,zašto to tek sada pišeš? Dok si sedio u fotelji ćutao si, zašto? Sad ti tek ništa ne verujem!

ODGOVORITE
Name

nino

24.11.2013 17:51

Nama nema spasa kad ovi odu a dodje neko drugi bice opet nema para a imace za sebe.Istocno Sarajevo je svakako prodato.

ODGOVORITE
Name

Драган (Добој)

24.11.2013 16:50

Све је то ОК Глигорићу Тихомиреа али зашто нам не напишеш мало и о свом "поштењу" ? Која је твоја улога у тој дружини била сво ово вријеме??

ODGOVORITE
Name

Tajac

24.11.2013 21:11

Zašto opozicija ćuti? Ogavno je posmatrati njihovo balansiranje, ponašaju se kao da su u koaliciji sa SNSD-om. Uopšte mi nije jasno kako se Gligorić ne boji za život kad nema podršku ni od koga.

ODGOVORITE