Odbijen prijedlog za zasjedanja u Sarajevu, Banjaluci i Beogradu

Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je odbacilo prijedlog nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da dio dokaznog postupka odbrane bude održan  u Sarajevu, Banjaluci i Beogradu.

Republika Srpska 04.07.2012 | 16:41
Odbijen prijedlog za zasjedanja u Sarajevu, Banjaluci i Beogradu
Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je odbacilo prijedlog nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da dio dokaznog postupka odbrane bude održan  u Sarajevu, Banjaluci i Beogradu.Karadžić je predložio da se pretresi održe u ovim gradovima u trajanju od tri nedjelje, navodeći da bi to bilo u interesu pravde, jer bi doprinijelo boljem razumijevanju rada tribunala u regionu i bilo jednostavnije za saslušanje svjedoka, koji služe zatvorske kazne, te ne bi morali da putuju u Hag. Tužilaštvo se protivilo prijedlogu, navodeći da bi prisustvo optuženog na bilo kakvom sudskom zasjedanju u bivšoj Jugoslaviji predstavljalo značajan rizik po bezbjednost svih osoba koje su uključene u predmet. Pretresno vijeće saopštilo je da nije uvjereno da bi prijedlog optuženog trebalo prihvatiti i ukazalo da se pitanjima transporta svjedoka bavi odjeljenje tribunala za žrtve i svjedoke, a da se približavanjem rada tribunala regionu bavi "Autrič program" ovog suda. Vijeće je zapazilo da Karadžić nije identiFikovao  nijednog svjedoka koji ne bi mogao da doputuje u Hag, niti da je ukazao na eventualni problem sa državama u vezi sa transFerom svjedoka koji služe zatvorske kazne. Vijeće je ujedno odbacilo Karadžićev prijedlog da se BiH, Republika Srpska i Srbija pozovu da daju svoja mišljenja o mogućnosti da se dio dokaznog postupka odbrane održi u bivšoj Jugoslaviji.